Meer informatie

Chum zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Chum zalm

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom [duurzaamheid].

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnigen beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Chum zalm

De chum zalm is één van vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De chum zalm heeft het grootste verspreidingsgebied van de Pacifische zalmen. Het loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan en noord-west China in het westen. De chum zalm wordt gemiddeld 60 cm lang en 4.4 – 10 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-3 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze worden donkergroen en de mannetjes ontwikkelen een verlengde neus. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke en noordwestelijke (FAO 61|67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op chumzalm zijn MSC gecertificeerd, in Alaska, Canada en Rusland. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan de natuur.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Chum zalmbestand in Alaska is gezond. De vangsttechnieken op zalm met zegens en drijfnetten vormen geen gevaar voor beschermde soorten en er is weinig bijvangst en discards. De zeebodem wordt bij de pelagische visserij niet verstoort. Het vangen van Chum met kieuwnetten heeft wel het risico op bijvangst van bedreigde zalmbestanden en zeevogels. De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van “escapement goals” voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring. Wat de effecten van het loslaten van jonge zalm zijn op het ecosysteem is nog onbekend.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Fuik, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Russische Chum zalmbestand lijkt gezond. Een goede bestandsschatting van het Chum zalmbestand is lastig door de hoge aantallen uitgezette zalmen. Bij het vissen met fuiken op zalm zijn over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten, behalve de bijvangst van de zalmsoort Taimen. Er is waarschijnlijk een negatieve impact van de fuikvisserij op zalm op deze bedreigde zalmsoort. Het beheer is grotendeels effectief.

De vangstmethode met kieuwnetten heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangst en ‘discards’ zijn bij deze vangsttechniek over het algemeen laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Russische Chum zalmbestand is sinds 2009 aan het afnemen. Een goede schatting van het Chum zalmbestand is lastig te bepalen door de hoge aantallen uitgezette zalmen en door veel illegale visserij. Bij vissen met drijfnetten en kieuwnetten worden veel kwetsbare zeevogels, walvissen en dolfijnen bijgevangen. Ook is er bijvangst van de taimen, een bedreigde en tevens de grootste zalmsoort ter wereld.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.