Meer informatie

Chum zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zalmachtigen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroer-eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnige beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Chum zalm

De chumzalm heeft het grootste verspreidingsgebied van de zalmsoorten. Dit gebied loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan en noordwest China in het westen. De chumzalm wordt gemiddeld 60 cm lang en 4.4-10 kilogram. Zalmen zijn zogenaamde anadrome vissen. Dit betekent dat ze geboren worden in zoetwater en vervolgens naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1-8 jaar keren de volwassen zalmen weer terug naar het zoete water om zich voort te planten. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voortplanting.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke en noordwestelijke (FAO 61|67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegens, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op chumzalm zijn MSC gecertificeerd, in Alaska, Canada en Rusland. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan de natuur.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het chum zalmbestand in Alaska is gezond. De vangsttechnieken op zalm met zegens en drijfnetten vormen geen gevaar voor beschermde soorten en er is weinig bijvangst en discards. De zeebodem wordt bij de pelagische visserij niet verstoort. Het vangen van chum met kieuwnetten heeft wel het risico op bijvangst van bedreigde zalmbestanden en zeevogels. De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van “escapement goals” voor de belangrijkste zalmbestanden en door intensieve monitoring. Wat de effecten van het loslaten van jonge zalm zijn op het ecosysteem is nog onbekend.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Fuiken, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Russische chum zalmbestand lijkt gezond. Een goede bestandsschatting van het chum zalmbestand is lastig door de hoge aantallen uitgezette zalmen. Bij het vissen met fuiken op zalm zijn over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten, behalve de bijvangst van de zalmsoort taimen. Er is waarschijnlijk een negatieve impact van de fuikvisserij op zalm op deze bedreigde zalmsoort. Het beheer is grotendeels effectief.

De vangstmethode met kieuwnetten heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangst en ‘discards’ zijn bij deze vangsttechniek over het algemeen laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Canada (west)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De chum zalmbestanden in Brits-Columbia zijn klein. De vangstmethode met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
en ‘discards’ zijn bij deze vangsttechniek over het algemeen laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet. De zalmvisserij wordt deels goed beheerd. Escapement goals worden wel vastgesteld voor de zalmvisserij, maar deze worden niet gebaseerd op biologische referentiepunten. Wat de effecten van het loslaten van jonge zalm zijn op het ecosysteem is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm zal grote effecten hebben voor de nutriëntentoevoer van zoetwater ecosystemen.

Chum zalm

Oncorhynchus keta
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Russische chum zalmbestand is sinds 2009 aan het afnemen. Een goede schatting van het chum zalmbestand is lastig te bepalen door de hoge aantallen uitgezette zalmen en door veel illegale visserij. Bij vissen met drijfnetten en kieuwnetten worden veel kwetsbare zeevogels, walvissen en dolfijnen bijgevangen. Ook is er bijvangst van de taimen, een bedreigde en tevens de grootste zalmsoort ter wereld.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.