Meer informatie

Chinook zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Chinook zalm

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroe eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom [duurzaamheid].

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnigen beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Chinook zalm

De Chinookzalm is de grootste van de vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. Het verspreidingsgebied van de Chinookzalm loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan in het westen. Op het zuidelijk halfrond is de soort op een aantal plekken geïntroduceerd. De Chinookzalm wordt gemiddeld 70 cm lang (maximaal 1.5 meter) en 4.5 – 22.7 kg zwaar. Op enkele lokale populaties na zijn zalmen anadrome vissen. Dat betekent dat ze geboren worden in zoetwater (in de rivieren) en vervolgens naar zee trekken, waar ze opgroeien. Na 1-8 jaar keren de volwassen zalmen terug naar hun geboortegrond om te paaien. Hiervoor leggen ze soms enorme afstanden af van duizenden kilometers, tegen de stroom op. Als de zalmen terugkeren naar hun paaiplaats verandert hun uiterlijk; ze worden olijfbruin, rood en paars en de mannetjes ontwikkelen vergrote kaken. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Chinook zalm

Oncorhynchus tshawytscha
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op Chinook zalm zijn MSC gecertificeerd allen in Alaska. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan de natuur.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Chinook zalm

Oncorhynchus tshawytscha
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Fuik

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De vangst van Chinook zalm bedraagt maar een klein deel van de Russische zalmvisserij. Chinook zalm wordt voornamelijk als bijvangst gevangen bij de visserij op Chum en roze zalm. Er zijn geen data over deze visserij beschikbaar, de impact van deze visserij op het Chinook bestand kan dus niet bepaald worden.

 

Chinook zalm

Oncorhynchus tshawytscha
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren machinaal, Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De Chinook zalmbestanden in Alaska zijn in een slechte conditie. Op een deel van de zalmen wordt bewust niet gevist zodat de zalmen de gelegenheid hebben om zich voort te planten. Hoe groot dit deel moet zijn voor een duurzaam zalmbestand wordt vastgesteld in zogenoemde “escapement goals”. Deze doelen worden vaak niet gehaald doordat er toch meer zalm wordt weggevangen. Enkele zalmvisserijen zijn de afgelopen jaren gesloten. Dit lijkt wel effect te hebben. Ook worden de zalmbestanden intensief gemonitord, waardoor een goede bestandschatting mogelijk is. Bij het vangen van Chinook zalm met trollingtrolling:
Een variatie binnen de handlijnvisserij, waarbij de lijnen met aas of kunstaas langzaam door het water worden getrokken.
en zegenszegens:
Een visserijtechniek waarmee op scholen in de waterkolom wordt gevist. Zegens bestaan uit een verticaal staand net met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen). Door een omtrekkende beweging te maken, wordt de vis ingesloten in het net.
worden er weinig beschermde of ondermaatse vissoorten bijgevangen. Ook wordt er weinig tot geen vis overboord gegooid. Deze technieken hebben geen impact op de zeebodem. Wat de effecten zijn op het ecosysteem van het loslaten van jonge zalm is nog onbekend. De zalmvisserij langs de westkust van de VS is een van de best beheerde en gemonitorde visserijen ter wereld. Vangsten en visserijdruk worden gereguleerd middels een vergunningstelsel, gesloten gebieden en seizoenen. Visserijen worden gesloten wanneer de vooraf vastgestelde vangstlimieten zijn bereikt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Chinook zalm

Oncorhynchus tshawytscha
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De vangst van Chinook zalm bedraagt maar een klein deel van de Russische zalmvisserij. Chinook zalm wordt voornamelijk als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
gevangen bij de visserij op Chum en roze zalm. Er zijn geen data over deze visserij beschikbaar, de impact van deze visserij op het Chinook bestand kan dus niet bepaald worden.

Drijfnetten vormen een gevaar voor kwetsbare zeevogels, dolfijnen en walvissen. Er wordt geschat dat bij deze visserijtechniek veel bijvangst en discards plaatsvindt. Helaas ontbreken hiervoor betrouwbare gegevens.

Ook is IUUIUU:
Illegal Unreported Unregulated, ofwel illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.
(Illegal, unreported and unregulated) vissen in bij deze visserij een groot probleem. Vangsten worden niet of onjuist doorgegeven aan autoriteiten. Het beheer van deze visserij is niet effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.