Meer informatie

Tong (zeetong)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de bovenkant. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

Tong (zeetong)

Tong is een van de belangrijkste vissen voor de Nederlandse vissers. Het is een relatief lange en smalle platvis, die de ogen aan de rechterkant heeft. Tong wordt paairijp op drie- tot vijfjarige leeftijd en is dan 25 tot 35 cm lang. Sliptongen zijn jonge tongen die veelal nog niet paairijp zijn. Grote tong heet ook wel zeetong. Tong kan 60 tot 70 cm lang worden, een gewicht van 3 kg bereiken en 26 jaar oud worden. In de Noordzee komen zulke oude tongen niet meer voor. Tong paait van april tot juni in de zuidelijke Noordzee. De vis houdt van zandige en modderige zeebodems.

 

Tong (zeetong)

Solea solea
Herkomst

Noordzee, Skagerrak en Kattegat (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Uitleg beoordeling:

In 2019 zijn diverse Nederlandse en Deense visserijen op tong (Solea Solea) MSC-gecertificeerd binnen de ‘Joint Demersal Fishery‘. De visserijen vissen in Skagerrak, Kattegat en de Noordzee. Ze gebruiken meerdere methodes om op tong te vissen, waaronder twinrig, Schotse zegens, Deense zegen, longlines en de omstreden boomkor.

Let op: VISwijzer adviseert geen MSC boomkor tong

Vissers die tong en schol als doelsoort hebben gebruiken diverse soorten sleepnetten, waarvan de impact op de zeebodem en daarmee ook het brandstofverbruik wisselt. De minst duurzame variant van de sleepnetten is de boomkor. Good Fish is kritisch over het certificeren van de boomkor. Het advies voor tong en schol, gevangen met de boomkor, heeft een RODE score op onze VISwijzer. Dat betekent dat wij supermarkten en consumenten adviseren om deze vis te vermijden.

Lees ook ons persbericht hierover.

 

Tong (zeetong)

Solea solea
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Geankerde kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het tongbestand in de Noordzee is in de afgelopen jaren gegroeid en sinds 2011 weer binnen biologisch veilige grenzen. De visserijdruk is bijna op het niveau dat is vastgesteld in het langetermijnbeheerplan voor tong.

Staand want visserij is vrij selectief met weinig bijvangst van ondermaatse vis of andere soorten. Soms wordt schar, bot, of schol bijgevangen. Deze bijvangsten worden doorgaans aangeland. Er is incidentele bijvangst van bruinvissen en zeevogels. De bruinvispopulatie staat onder druk. Gezamenlijke bijvangsten in (staand want)visserijen dragen hieraan bij.

Deze vismethode heeft geen significante bodemimpact.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor tong. 

Tong (zeetong)

Solea solea
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het tongbestand in de Noordzee is in de afgelopen jaren gegroeid en sinds 2011 weer binnen biologisch veilige grenzen. De visserijdruk is bijna op het niveau dat is vastgesteld in het langetermijnbeheerplan voor tong.

De minimum maaswijdte van 80 mm in de boomkorvisserij op tong in de zuidelijke Noordzee leidt tot behoorlijke bijvangsten van ondermaatse, jonge vis, vooral van jonge schol. Ondermaatse vis moet worden teruggezet in zee. Boomkorvisserijen op tong gooien gemiddeld de helft van de totale vangst terug. Het overgrote deel van deze teruggooi (discards) overleeft het niet. Vissen met bodemsleepnetten beroeren de bodem en er is directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met een boomkor leidt op termijn tot verandering in de soortensamenstelling in zee.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor tong. Maatregelen zijn echter nodig om de bijvangst en milieueffecten te beperken.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.