Meer informatie

Tong (zeetong)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond platvissen.

Tong (zeetong)

Tong is een van de belangrijkste vissen voor de Nederlandse vissers. Het is een relatief lange en smalle platvis, die de ogen aan de rechterkant heeft. Tong wordt paairijp op drie- tot vijfjarige leeftijd en is dan 25 tot 35 cm lang. Sliptongen zijn jonge tongen die veelal nog niet paairijp zijn. Grote tong heet ook wel zeetong. Tong kan 60 tot 70 cm lang worden, een gewicht van 3 kg bereiken en 26 jaar oud worden. In de Noordzee komen zulke oude tongen niet meer voor. Tong paait van april tot juni in de zuidelijke Noordzee. De vis houdt van zandige en modderige zeebodems.

 

Tong (zeetong)

Solea solea
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Geankerde kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het tongbestand in de Noordzee is in de afgelopen jaren gegroeid en sinds 2011 weer binnen biologisch veilige grenzen. De visserijdruk is bijna op het niveau dat is vastgesteld in het langetermijnbeheerplan voor tong.

Staandwantvisserij is vrij selectief met weinig bijvangst van ondermaatse vis of andere soorten. Soms wordt schar, bot, of schol bijgevangen. Deze bijvangsten worden doorgaans aangeland. Er is incidentele bijvangst van bruinvissen en zeevogels. De bruinvispopulatie staat onder druk. Gezamenlijke bijvangsten in (staanwant)visserijen dragen hieraan bij.

Deze vismethode heeft geen significante bodemimpact.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor tong. 

Tong (zeetong)

Solea solea
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Pulskor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het tongbestand in de Noordzee is in de afgelopen jaren gegroeid en sinds 2011 weer binnen biologisch veilige grenzen. De visserijdruk is bijna op het niveau dat is vastgesteld in het langetermijnbeheerplan voor tong.

Een pulskor is een selectievere methode om platvis te vangen dan de traditionele boomkor, maar bijvangsten zijn nog steeds hoog en er wordt veel vis teruggegooid. De overlevingskans van deze discards is klein. Een pulskor heeft minder zware effecten op de zeebodem dan een boomkor. Het effect van elektrische pulsen op gevoelige soorten, zoals roggen, is nog niet volledig bekend.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor tong. Maatregelen zijn echter nodig om de bijvangst en milieueffecten te beperken.

Tong (zeetong)

Solea solea
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het tongbestand in de Noordzee is in de afgelopen jaren gegroeid en sinds 2011 weer binnen biologisch veilige grenzen. De visserijdruk is bijna op het niveau dat is vastgesteld in het langetermijnbeheerplan voor tong.

De minimum maaswijdte van 80 mm in de boomkorvisserij op tong in de zuidelijke Noordzee leidt tot behoorlijke bijvangsten van ondermaatse, jonge vis, vooral van jonge schol. Ondermaatse vis moet worden teruggezet in zee. Boomkorvisserijen op tong gooien gemiddeld de helft van de totale vangst terug. Het overgrote deel van deze teruggooi (discards) overleeft het niet. Vissen met bodemsleepnetten beroeren de bodem en er is directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met een boomkor leidt op termijn tot verandering in de soortensamenstelling in zee.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor tong. Maatregelen zijn echter nodig om de bijvangst en milieueffecten te beperken.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.