Reactie op uitzending KRO NCRV Pointer: ‘boomkor-vis’ met MSC keurmerk

‘Veel bijvangst en brandstofverbruik, maar tong ligt wel als duurzame vis in de supermarkt’

Pointer, het kritische TV programma van KRO/NCRV, plaatst in haar uitzending van zondag 20 februari 2022 vraagtekens bij de tong- en scholvisserij die een MSC keurmerk heeft gekregen en tóch de schadelijke boomkor vangsttechniek gebruikt. Sinds 2019 ligt deze gecertificeerde vis in de supermarkten, terwijl milieuorganisaties hier kritisch over zijn. De vraag is, hoe kan dit? Good Fish is door Pointer geraadpleegd en in dit artikel zullen we ons standpunt toelichten.

Wat is een boomkor visserij?
Tong en schol zijn bodemplatvissen en worden voornamelijk met bodemsleepnetten gevangen. Vissers die tong en schol als doelsoort hebben gebruiken diverse soorten sleepnetten, waarvan de impact op de zeebodem en daarmee ook het brandstofverbruik wisselt. De minst duurzame variant van de sleepnetten is de boomkor. De boomkorvisserij tast de zeebodem aan, verstoord hiermee het bodemleven en brengt veel bijvangst met zich mee. Zo zitten er veel jonge ondermaatse schollen in de netten bij de tongvisserij. Ondanks dat de bijvangst vaak wordt teruggegooid, zijn de overlevingskansen gering. Ook verbruikt deze vangsttechniek veel brandstof. Door het eerdere ingestelde puls verbod door de EU is de vloot weer geheel terug op de boomkor vangsttechniek.

Kritische houding
De laatste tijd zijn bodem beroerende visserijtechnieken veel in het nieuws. De EU denkt na over een beperking of zelfs een verbod van bodem beroerende vistuigen. Vooruitstrevend heeft Noorwegen reeds besloten de Noorse Zone te sluiten voor de boomkor visserij door andere Europese landen. Ook Good Fish is kritisch over deze MSC gecertificeerde visserij. Het advies voor tong en schol, gevangen met de boomkor, heeft een RODE score op onze VISwijzer. Dat betekent dat wij supermarkten en consumenten adviseren om deze vis te vermijden.

Good Fish vindt dat MSC ervoor moet zorgen dat de certificeringsprocedure continue wordt verbeterd om te voorkomen dat niet duurzame visserijen door de procedure heen slippen. Ook zijn wij kritisch over het feit dat MSC te weinig heeft gedaan met de herhaalde roep om stakeholderconsultaties met onder andere NGO’s haalbaar te maken. Ten slotte vinden wij dat MSC moet gaan onderzoeken wat zij kunnen ondernemen om verminderd brandstofgebruik bij schepen te stimuleren.

Ondanks onze kritische houding ten aanzien van deze certificering vindt Good Fish dat MSC in andere visserijen veel heeft betekend. Voor een goed visserijbeheer zijn regels nodig die worden beheerd en gecontroleerd door diverse overheden. Decennialang was dit moeizaam en ingewikkeld. Tegen deze beweging in heeft MSC er tóch voor gezorgd dat diverse visbestanden terug zijn gegaan naar een gezond niveau. Wij zien MSC om die reden nog steeds als een belangrijk instrument tot een duurzaam beheer. Maar het betekent niet dat wij het eens zijn met alle certificeringen, zoals deze boomkor.

Alternatieven
De VISwijzer van Good Fish is opgezet als instrument om de beweging naar een duurzaam visserij beheer te stimuleren. Wij verwijzen dan ook naar vissers die wél kiezen voor een duurzame vangsttechniek en/of verminderd brandstofverbruik. Een aantal visserijen krijgen een betere score op de VISwijzer. Wij adviseren supermarkten en foodservice organisaties dan ook om NU actie te ondernemen en over te gaan naar deze visserijen of te stoppen met de verkoop van deze visproducten. Hiermee werken wij samen naar de verduurzaming van de tong- en scholvisserij. Kijk op onze VISwijzer om te zien welke tong en schol u verantwoord kunt eten of neem contact met ons op voor meer informatie.