Meer informatie

Schol

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de bovenkant. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

Schol

De schol is voor de Nederlandse visserij veruit de belangrijkste platvis. Schol wordt gevangen in de oostelijke Atlantische Oceaan, langs de kusten van heel Europa en in de westelijke Middellandse Zee. Schol is gemakkelijk te herkennen aan zijn oranje stippen op de rechterkant. De linkerzijde (blinde kant) is wit. Het grote Nederlandse quotum waarborgt een constante aanvoer van verse schol. Schol kan een lengte tot 1 meter en een gewicht tot 7 kg bereiken. De oudste schol ooit geregistreerd was 50 jaar. Gemiddeld worden schollen niet langer dan 50 cm, met een gewicht van 2 à 3 kilo en een leeftijd van 15 jaar. De minimum aanlandingsmaat is 27 cm. Schol uit de omgeving van IJsland is meestal 35 tot 40 cm lang en ouder dan 5 jaar.

 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Noordzee, Skagerrak en Kattegat (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Boomkor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling
Uitleg beoordeling

In 2019 zijn diverse Nederlandse en Deense visserijen op schol (Pleuronectes platessa) MSC-gecertificeerd binnen de ‘Joint Demersal Fishery‘. De visserijen vissen in Skagerrak, Kattegat en de Noordzee. Ze gebruiken meerdere methodes om op schol te vissen, waaronder twinrig, Schotse zegens, Deense zegen, longlines en de omstreden boomkor.

Let op: VISwijzer adviseert geen MSC boomkor schol

Vissers die tong en schol als doelsoort hebben gebruiken diverse soorten sleepnetten, waarvan de impact op de zeebodem en daarmee ook het brandstofverbruik wisselt. De minst duurzame variant van de sleepnetten is de boomkor. Good Fish is kritisch over het certificeren van de boomkor. Het advies voor tong en schol, gevangen met de boomkor, heeft een RODE score op onze VISwijzer. Dat betekent dat wij supermarkten en consumenten adviseren om deze vis te vermijden.

Lees ook ons persbericht hierover.

 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. Het scholbestand bevindt zich boven de veilige biologische grenzen.

Deense zegen, ofwel snurrevaad, staat bekend als een selectieve vismethode met weinig bijvangst van ondermaatse vis. Bijvangsten van andere vissoorten worden doorgaans aangeland. Incidenteel is er bijvangst van roggen of haaien. Deze soorten zijn gevoelig zijn voor overbevissing en staan onder druk in Europese wateren. In hoeverre deze visserij hieraan bijdraagt is niet onderzocht.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Noordzee en het Engelse kanaal (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Nederlandse Schotse zegens/flyshoot

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in dit gebied. Het schol bestand en de visserijdruk op dit bestand bevinden zich al langere tijd binnen biologisch veilige grenzen.

Schotse zegens, of flyshooters, vissen in gebieden waar zij relatief weinig impact hebben op voorkomende beschermde en bedreigde soorten. Doordat deze visserij voornamelijk op quota-arme soorten vist, vormen onbeheerde soorten een groot aandeel van de vangst in deze visserij. Tijdens het vissen, heeft deze visserij een erg lage CO2-uitstoot.

Het beheer van schol wordt geregeld op EU-niveau en valt onder het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het beheer wordt als deels effectief beschouwd.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. De soort wordt niet overbevist en krijgt voor dit onderdeel een groene score.

De visserij met bodemottertrawls heeft veel bijvangst van ondermaatse vis en ongewenste soorten. Bij kieuwnetten is dit nog onbekend. Bodemottertrawls brengen veel schade toe aan de zeebodem. Vissen met kieuwnetten schaadt het ecosysteem.

Het beheer van schol wordt geregeld op EU-niveau en valt onder het gemeenschappelijk visserijbeleid (GVB). Het beheer wordt als deels effectief beschouwd en krijgt een gele score.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Schol

Pleuronectes platessa
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Boomkor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met schol in de Noordzee. De scholstand bereikte in 2013 een recordniveau en is boven het MSY niveau. Scholvissers mogen dit jaar daarom opnieuw meer schol vangen. Om de bijvangst en de milieueffecten te beperken zijn echter maatregelen nodig.

In deze gemengde platvisvisserij wordt een kleine maaswijdte gebruikt, waardoor er veel bijvangst is van jonge, ondermaatse vis. Een groot deel van de bijvangst wordt teruggegooid, maar de overlevingskans van deze discards is klein.

Vissen met een boomkortuig beroert de bodem en verstoort het bodemleven. Intensief vissen met een boomkor leidt op de lange termijn tot verandering in de soortensamenstelling in zee.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau en er is een langetermijnbeheerplan voor tong en schol aangenomen. Dit plan pakt positief uit voor schol.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.