Meer informatie

Rivierkreeft

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kreeften & Krabben

Kreeften en krabben komen voornamelijk voor in zee, maar ook in zoet water en op het land. De meeste kreeftachtigen hebben tien poten, waarvan de voorste twee de vorm van een schaar hebben. Hiermee kunnen ze voedsel pakken, kraken of in stukjes knippen.  Wist je dat kreeften en krabben net als slangen moeten vervellen omdat hun schild niet meegroeit? Na de vervelling groeit het dier snel en neemt in gewicht toe tot de volgende vervelling. Om hun schild ‘op de groei’ te maken, nemen ze water op waardoor ze zichzelf 15% groter maken. Hierdoor kunnen ze dus tot 15% doorgroeien voordat ze weer moeten vervellen. Economisch gezien is het een belangrijke diergroep en wordt overal ter wereld geconsumeerd.

Rivierkreeft

De inheemse Europese rivierkreeft komt helaas niet meer veel voor. Dit komt door een ziekte die overgedragen is door de introductie van de Amerikaanse rivierkreeft. Deze exotische rode moeraskreeften zijn ondertussen erg algemeen in Nederland en worden als een plaag beschouwd.  

Rivierkreeft

Procambarus sp.
Herkomst

Spanje en Portugal

Kweek- / Vangstmethode

Fuiken, Korven en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De rode moeraskreeft komt oorspronkelijk uit Louisiana. Rivierkreeften zijn in veel landen als China en Spanje ingevoerd om te kweken. Hij is ontsnapt en heeft zich in het wild verspreid.

Rivierkreeften worden meestal gevangen met fuiken, korven of met de hand. Deze vangstmethoden zijn selectief en er is vrijwel geen habitatschade.

De invasieve kreeften zijn een plaag en zouden door een goed beheerde visserij onder controle gehouden kunnen worden. In Spanje is een grote industrie die de rivierkreeft goed onder druk zet, en er zijn strengere regels dan in Nederland om de rivierkreeftpopulatie te beheren en niet te laten uitbreiden.

Rivierkreeft

Procambarus sp.
Herkomst

Noord-Amerika, binnenlandse wateren (FAO 2)

Kweek- / Vangstmethode

Vijverteelt (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De rode moeraskreeft ofwel de rivierkreeft komt oorspronkelijk uit Louisiana. Meer dan 95% van de totale productie uit de Verenigde Staten komt daar vandaan. In de vijverteelt is de rivierkreeft qua voer afhankelijk van de natuurlijk omgeving. Hierdoor hoeft er geen voer van een externe bron toegevoegd te worden en is er daardoor minimale bemesting van de vijvers. De teelt van rivierkreeft in de Verenigde Staten heeft nauwelijks schadelijk effect op de omgeving en kan om die reden als duurzaam worden bestempeld.

Rivierkreeft

Procambarus sp.
Herkomst

Nederland

Kweek- / Vangstmethode

Korven en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De rode moeraskreeft komt oorspronkelijk uit Louisiana. Rivierkreeften zijn in veel landen als China en Spanje ingevoerd om te kweken. Hij is ontsnapt en heeft zich in het wild verspreid.

Rivierkreeften worden meestal gevangen met fuiken, korven of met de hand. Deze vangstmethoden zijn selectief en er is vrijwel geen habitatschade.

De invasieve kreeften zijn een plaag en zouden door een goed beheerde visserij onder controle gehouden kunnen worden. In Nederland kan het beheer zeker nog beter, maar dankzij vraag vanuit de markt neemt de visserij op rivierkreeft de laatste jaren wel toe.

Rivierkreeft

Procambarus sp.
Herkomst

China (FAO 4)

Kweek- / Vangstmethode

Vijverteelt (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De rode moeraskreeft, ook wel rivierkreeft, komt oorspronkelijk uit Louisiana. Rivierkreeften zijn in veel landen zoals China en Spanje ingevoerd om te kweken en economisch is dit zo’n succes geworden dat China wereldwijd de grootste producent van rivierkreeften is geworden. Het nadeel is dat de rivierkreeft op grote schaal is ontsnapt en zich in het wild heeft verspreid en in Europa en China zelfs een plaag geworden is.

Rivierkreeft hoeft vaak niet gevoerd te worden omdat hij in de vijverteelt zelf zijn eten bij elkaar zoekt. De vijver moet dan alleen bemest worden en is er geen vis uit het wild nodig om de rivierkreeft te laten groeien, wat zeer duurzaam is. Tegenwoordig wordt er echter ook wel eens bijgevoerd, wat de duurzaamheid reduceert. Naast de ontsnappingen is het probleem dat er niet of nauwelijks data is over het effect van de teelt op de omgeving.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.