Meer informatie

Europese heek (merluza)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Europese heek (merluza)

De Europese heek ofwel zeesnoek is een relatief grote heeksoort. Deze vis kan maximaal 140 cm lang worden en weegt dan 15 kg zwaar. Deze heek leeft op dieptes tussen 30 en 400 meter. Er zijn twee Europese heekpopulaties in Europese wateren, het noordelijke bestand en het zuidelijke bestand. Het zuidelijke bestand heeft komt voor langs de kust van Portugal en Spanje en het noordelijke bestand in de Noordzee.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Schakels, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestand van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevist, maar reageert goed op het herstelplan. Sinds dit plan in 2004 in werking trad is het bestand gegroeid en is de visserijdruk op het bestand sterk afgenomen. Het bestand piekte in 2013 en is nu ruim binnen biologisch veilige grenzen. Diverse visserijen op heek zijn MSC-gecertificeerd. Deze visserijen gebruiken de methoden bodemottertrawl, Deense zegen, Schotse zegen, longline, kieuwnetten, schakels en haken en lijnen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestand van Europese heek bevindt zich ruim binnen de biologische grenzen.

Heek wordt onder andere andere gevangen met kieuwnetten. Deze vangstmethode is over het algemeen vrij selectief. Wel zijn bijvangsten van roggen en haaien een probleem in deze visserij. Precieze bijvangst- en teruggooicijfers zijn niet bekend. Het vissen met grondbeugen, ofwel longline, verricht vaak schade toe aan beschermde en bedreigde soorten. Daarnaast heeft deze vangstmethode waarschijnlijk een negatieve impact op het ecosysteem. Het vissen op heek met bodemottertrawls heeft zowel schadelijk effecten op andere soorten als op de zeebodem. Deze vangstmethode heeft een grote negatieve ecologische impact op het ecosysteem.

Het beheer van heek bestaat uit een herstelplan dat sinds 2004 in werking is. Het bestand reageert goed op het herstelplan. Een lang termijnbeheerplan is in voorbereiding. Het huidige beheerplan wordt beschouwd als gedeeltelijk effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Heek is ernstig overbevist in de vorige eeuw. Sinds 1998 is het bestand weer aan het groeien en nu is het boven het historische gemiddelde. Ondanks de invoering van een herstelplan in 2005 en afname van vangsten en visserijdruk, wordt het bestand nog steeds te zwaar bevist in dit gebied.

Zowel het vissen met bodemottertrawls als met longlines als met kieuwnetten hebben allen een negatieve impact op beschermde en bedreigde soorten, zoals zeevogels en zeeschildpadden. Het vissen met bodemottertrawls brengt ook een zeer hoog aantal discards met zich mee.

Door het herstelplan uit 2005 zijn diverse maatregelen ingevoerd, waaronder het sluiten van gebieden voor visserij, een beperking van de visserij-inspanning  en vangstreducties. Deze maatregelen zijn er helaas niet in geslaagd vangsten en vissterfte terug te dringen. Er wordt structureel te veel op heek gevist (meer dan toegestaan!) en de bijvangst van heek in andere bodemvisserij wordt niet in het beheer meegenomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.