Meer informatie

Europese heek (merluza)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Europese heek (merluza)

De Europese heek ofwel zeesnoek is een relatief grote heeksoort. Deze vis kan maximaal 140 cm lang worden en weegt dan 15 kg zwaar. Deze heek leeft op dieptes tussen 30 en 400 meter. Er zijn twee Europese heekpopulaties in Europese wateren, het noordelijke bestand en het zuidelijke bestand. Het zuidelijke bestand heeft komt voor langs de kust van Portugal en Spanje en het noordelijke bestand in de Noordzee.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Schakels, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van de Europese heek is in het verleden zwaar overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
, maar reageert goed op het herstelplan. Sinds dit plan in 2004 in werking trad is het bestand gegroeid en is de visserijdruk op het bestand sterk afgenomen. Het bestand piekte in 2013 en is nu ruim binnen biologisch veilige grenzen. Diverse visserijen op heek zijn MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Deze visserijen gebruiken de methoden bodemottertrawlbodemottertrawl:
Een techniek waarbij kegelvormige netten over de bodem worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'. De planken werken ook als een ploeg, waardoor vissen het net in worden gejaagd.
, Deensedeense zegen:
Een visserijtechniek waarbij het schip stil (voor anker) ligt tijdens het binnenhalen. Het net wordt met een grote rondtrekkende beweging uitgezet. Deze techniek wordt ook wel snurrevaad genoemd.
zegen, SchotseSchotse zegen:
Een vistechniek waarbij een kuilnet met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen) door het water wordt getrokken. Het schip stoomt langzaam vooruit bij het binnenhalen. Ook wel flyshooting genoemd.
zegen, longlinelongline:
Engelse benaming voor beugvisserij of lijnenvisserij, waarbij met lijnen en haken wordt gevist.
, kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
, schakelsschakels:
Een schakelnet bestaat uit drie achtereen geschakelde netten die rechtop in het water staan, waarvan de buitenste wijdmazig en de binnenste fijnmazig zijn
en hakenhaken en lijnen:
Een visserijmethode waarbij vis wordt gelokt door natuurlijk of kunstmatig aas aan een haak, bevestigd aan het einde van een lijn of dwarslijn. Haken en lijnen worden gebruikt op verschillende dieptes, zowel in binnenwateren als op zee en maken het mogelijk om vis te vangen op ruige bodems en bij schuilplaatsen tussen te rotsen.
en lijnen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het noordelijk bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van Europese heek bevindt zich ruim binnen de biologische grenzen.

Heek wordt onder andere andere gevangen met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
. Deze vangstmethode is over het algemeen vrij selectief. Wel zijn bijvangsten van roggen en haaien een probleem in deze visserij. Precieze bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
en teruggooi cijfers zijn niet bekend. Het vissen met grondbeugengrondbeugen:
Een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet van 40 tot 100 kilometer lang, met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas
, of tewel longlinelongline:
Engelse benaming voor beugvisserij of lijnenvisserij, waarbij met lijnen en haken wordt gevist.
, verricht vaak schade toe aan beschermde en bedreigde soorten. Daarnaast heeft deze vangstmethode waarschijnlijk een negatieve impact op het ecosysteem. Het vissen op heek met bodemottertrawlbodemottertrawl:
Een techniek waarbij kegelvormige netten over de bodem worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'. De planken werken ook als een ploeg, waardoor vissen het net in worden gejaagd.
s heeft zowel schadelijk effecten op andere soorten als op de zeebodem. Deze vangstmethode heeft een grote negatieve ecologische impact op het ecosysteem.

Het beheer van heek bestaat uit een herstelplan dat sinds 2004 in werking is. Het bestand reageert goed op het herstelplan. Een lang termijn beheerplan is in voorbereiding. Het huidige beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
wordt beschouwd als gedeeltelijk effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese heek (merluza)

Merluccius merluccius
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Heek is ernstig overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
in de vorige eeuw. Sinds 1998 is het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
weer aan het groeien en nu is het boven het historische gemiddelde. Ondanks de invoering van een herstelplan in 2005 en afname van vangsten en visserijdruk, wordt het bestand nog steeds te zwaar bevist in dit gebied.

Zowel het vissen met bodemottertrawlbodemottertrawl:
Een techniek waarbij kegelvormige netten over de bodem worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'. De planken werken ook als een ploeg, waardoor vissen het net in worden gejaagd.
s als met longlinelongline:
Engelse benaming voor beugvisserij of lijnenvisserij, waarbij met lijnen en haken wordt gevist.
s als met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
hebben allen een negatieve impact op beschermde en bedreigde soorten, zoals zeevogels en zeeschildpadden. Het vissen met bodemottertrawls brengt ook een zeer hoog aantal discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
met zich mee.

Door het herstelplan uit 2005 zijn diverse maatregelen ingevoerd, waaronder het sluiten van gebieden voor visserij, een beperking van de visserijinspanning  en vangstreducties. Deze maatregelen zijn er helaas niet in geslaagd vangsten en vissterfte terug te dringen. Er wordt structureel te veel op heek gevist (meer dan toegestaan!) en de bijvangst van heek in andere bodemvisserij wordt niet in het beheer meegenomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.