Meer informatie

Albacore tonijn (witte tonijn)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Albacore, ook wel witte tonijn genoemd, komt voor in alle (sub)tropische en gematigde zeegebieden. Deze tonijn wordt maximaal 1.40 m lang en heeft een relatief korte levensverwachting van 9 jaar. Albacore tonijn zwemt vaak in scholen samen met skipjack-, geelvin- en blauwvintonijn.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Stille Oceaan (FAO 61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Diverse Albacorevisserijen in de Stille Oceaan zijn MSC-gecertificeerd. De Amerikaanse, Canadese, Japanse en Nieuw-Zeelandse tonijnvissers werken met hengels of machinale handlijnen (jiggen of trolling). De MSC-gecertificeerde albacore tonijnvisserijen op Fiji en de Cook eilanden werken met drijvende beugen (longlines).

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De  trollingvisserij en hengelvisserij zijn selectieve visserijmethodes met weinig bijvangst. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is.

Het is lastig om uitspraken te doen over de status van het noordelijke albacore bestand in de Stille Oceaan, omdat biologische referentiepunten ontbreken. Het lijkt er echter op dat het bestand gezond is en niet wordt overbevist: de aanwas van jonge albacore is goed en het bestand balanceert rond het langetermijngemiddelde.

Het beheer van het noordelijke albacorebestand in de Stille Oceaan is deels effectief. Er zijn twee trollingvisserijen MSC-gecertificeerd.

Het zuidelijke albacore tonijnbestand is gezond en wordt niet overbevist. De visserij-inspanning/visserijdruk neemt in deze visserij wel flink toe.

De WCPFC is verantwoordelijk voor het beheer van zuidelijke albacore tonijn. Deze commissie stelt beheersmaatregelen (beheerplan) op en voert bestandsschattingen uit. Er zijn geen vangstbeperkingen in de vorm van quota of vangstlimieten. Wel is er een bovengrens ingesteld voor het aantal boten per land dat mag deelnemen in de visserij.

De laatste jaren is het bestand van de albacore tonijn in de  Atlantische Oceaan toegenomen en staat er op dit moment dan ook goed voor. Er is geen sprake van overbevissing.

De ICCAT is verantwoordelijk voor het beheer van Atlantische tonijn. Deze commissie stelt vangstlimieten en andere beheersmaatregelen vast en voert een handhavings- en controleprogramma uit. Beheersmaatregelen zijn deels effectief.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is niet veel data bekend van het bestand van albacore tonijn (witte tonijn) uit de Middellandse Zee. Hierdoor is het onmogelijk om een betrouwbare bestandsschatting uit te voeren. De bestandsschatting van de albacore tonijn is daarom zeer onnauwkeurig.

Beheersmaatregelen en toezicht in de albacore tonijnvisserij in de Middellandse Zee zijn onvoldoende om negatieve visserijeffecten op het albacorebestand en het ecosysteem aan te pakken, dan wel te voorkomen.

De trollingvisserij, ofwel handlijnvisserij  is een selectieve visserij en heeft weinig bijvangst. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee.

Beugvisserij (longlines) staan bekend om hun bijvangst van gevoelige en beschermde soorten, zoals haaien, roggen en zeevogels. Bijvangstgegevens van deze beugvisserij ontbreken echter. Deze pelagische vismethode heeft geen effect op  de zeebodem.

Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de soortensamenstelling in zee.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Albacore tonijn bestand in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan is gezond en wordt niet overbevist.

De beugvisserij kent veel bijvangst van beschermde en kwetsbare soorten zoals haaien, marlijnen en zeeschildpadden. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de soortensamenstelling en op de structuur van leefgemeenschappen in zee.

De ICCAT is verantwoordelijk voor het beheer van Atlantische tonijn. Deze commissie stelt vangstlimieten en andere beheersmaatregelen vast en voert een handhavings- en controleprogramma uit. Beheersmaatregelen zijn deels effectief.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Middellandse Zee bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van de albacore tonijn (witte tonijn) is in 2011 voor het eerst beoordeeld door de bevoegde ICCATICCAT:
International Commission for the Conservation of Atlantic Tunas, een internationale visserijorganisatie verantwoordelijk voor het behoud van tonijn en tonijnachtige soorten in de Atlantische Oceaan en haar aansluitende zeeën.
. Wegens grote onzekerheden in de data is het echter onmogelijk om een betrouwbare bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
uit te voeren. Om die reden krijgt het onderdeel visstand en visserijdruk een rode score.

De beugvisserijbeugvisserij:
In de beugvisserij wordt een lange hoofdlijn uitgezet (40-100km lang) waaraan dwarslijnen zitten voorzien van aas. Deze methode wordt ook wel longlining genoemd.
(ook wel longline genoemd) staat bekend om hun bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van gevoelige en beschermde soorten zoals haaien, roggen en zeevogels. Bijvangstgegevens van deze beugvisserij ontbreken echter. Deze vangstmethode heeft geen effect op de zeebodem. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketenvoedselketen:
Een reeks levende wezens die elkaar opeten.
. Door tonijnen in grote hoeveelheden weg te vissen verandert de soortensamenstellingsoortensamenstelling:
Het aantal soorten en de verhouding tussen de soortenaantallen in een leefgebied.
in zee. Om diverse redenen krijgt het onderdeel ecosysteem effecten daarom een rode score.

Het beheer en toezicht op de albacore tonijnvisserij in de Middellandse Zee is onvoldoende om negatieve visserijeffecten te voorkomen. Ook het beheer krijgt daarom een rode score.

De eindbeoordeling van deze visserij komt uit op een rode score. Wij adviseren om deze soort te vermijden en te kiezen voor een oranje of groen alternatief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.