Meer informatie

Albacore tonijn (witte tonijn)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Albacore, ook wel witte tonijn genoemd, komt voor in alle (sub)tropische en gematigde zeegebieden. Deze tonijn wordt maximaal 1.40 m lang en heeft een relatief korte levensverwachting van 9 jaar. Albacore tonijn zwemt vaak in scholen samen met skipjack-, geelvin- en blauwvintonijn.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Stille Oceaan (FAO 61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Diverse Albacorevisserijen in de Stille Oceaan zijn MSC-gecertificeerd. De Amerikaanse, Canadese, Japanse en Nieuw-Zeelandse tonijnvissers werken met hengels of machinale handlijnen (jiggen of trolling). De MSC-gecertificeerde albacore tonijnvisserijen op Fiji en de Cook eilanden werken met drijvende beugen (longlines).

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

FAO 51,57

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestand van albacore tonijn in de Indische Oceaan lijkt op een gezond niveau te zijn, en het bestand lijkt niet blootgesteld te zijn aan overbevissing. Er is echter aanzienlijke onzekerheid in de modellen die worden gebruikt om de status van het bestand te bepalen.

De hengelvisserij is een selectieve visserijmethode met weinig bijvangst. Eventuele bijvangst wordt meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans hiervan groot is. Deze manier van vissen heeft geen invloed op de zeebodem.

Tonijnvisserijen worden in de Indische Oceaan beheerd door de IOTC. Over het algemeen wordt het beheer als niet effectief beschouwd.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

FAO 51,57

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestand van albacore tonijn in de Indische Oceaan lijkt op een gezond niveau te zijn, en het bestand lijkt niet blootgesteld te zijn aan overbevissing. Er is echter aanzienlijke onzekerheid in de modellen die worden gebruikt om de status van het bestand te bepalen.

Deze visserij heeft veel bijvangst, waaronder kwetsbare en bedreigde soorten zoals haaien, roggen, marlijnen, zeeschildpadden, albatrossen en stormvogels. Tonijn vormt een belangrijke schakel in de voedselketen. De grootschalige vangst van tonijn kan een negatieve invloed hebben op de soortsamenstelling en de structuur van het ecosysteem.

De tonijnvisserij wordt in de Indische Oceaan beheerd onder de IOTC. Over het algemeen wordt het beheer als niet effectief beschouwd.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

FAO 21, 27, 31, 34, 61, 67, 71, 77

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Albacore tonijn bestand in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan lijkt gezond te zijn en wordt niet overbevist.

De beugvisserij kent veel bijvangst van beschermde en kwetsbare soorten zoals haaien, marlijnen en zeeschildpadden. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de soortensamenstelling en op de structuur van leefgemeenschappen in zee.

Beheersmaatregelen zijn niet effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.