Meer informatie

Albacore tonijn (witte tonijn)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Albacore tonijn (witte tonijn)

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Albacore, ook wel witte tonijn genoemd, is een middelgrote tonijnsoort. Albacore tonijn komt voor in alle (sub)tropische en gematigde zeegebieden. Het is een kleine tonijn soort (max. 140cm) met een relatief korte levensverwachting (9 jaar). Albacore wordt tussen het 4de en 5de jaar geslachtsrijp en zwemt in gemengde scholen met skipjack-, geelvin- en blauwvintonijn.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Stille Oceaan (FAO 61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Diverse Albacorevisserijen in de Stille Oceaan zijn MSC-gecertificeerd. De Amerikaanse, Canadese, Japanse en Nieuw-Zeelandse tonijnvissers werken met hengels of machinale handlijnen (jiggen of trolling). De MSC-gecertificeerde albacore tonijnvisserijen op Fiji en de Cook eilanden werken met drijvende beugen (longlines).

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren, Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De  trollingvisserij en hengelvisserij zijn selectieve visserij methodes met weinig bijvangst. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is.

Het is lastig om uitspraken te doen over de status van het noordelijke albacore bestand in de Stille Oceaan, omdat biologische referentiepunten ontbreken. Het lijkt er echter op dat het bestand gezond is en niet wordt overbevist: de aanwas van jonge albacore is goed en het bestand balanceert rond het langetermijngemiddelde.

Het beheer van het noordelijke albacore bestand in de Stille Oceaan is deels effectief. Er zijn twee trollingvisserijen MSC-gecertificeerd.

Het zuidelijke Albacore tonijnbestand is gezond en wordt niet overbevist. De visserij-inspanning/visserijdruk neemt in deze visserij wel flink toe.

De WCPFC is verantwoordelijk voor het beheer van zuidelijke Albacore tonijn. Deze commissie stelt beheersmaatregelen (beheerplan) op en voert bestandsschattingen uit. Er zijn geen vangstbeperkingen in de vorm van quota of vangstlimieten. Wel is er een bovengrens ingesteld voor het aantal boten per land dat mag deelnemen in de visserij.

De laatste jaren is het bestand van de albacore tonijn in de  Atlantische oceaan toegenomen en staat er op dit moment dan ook goed voor. Er is geen sprake van overbevissing.

De ICCAT is verantwoordelijk voor het beheer van Atlantische tonijn. Deze commissie stelt vangstlimieten en andere beheersmaatregelen vast en voert een handhavings- en controleprogramma uit. Beheersmaatregelen zijn deels effectief.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is niet veel data bekend van het bestand van albacore tonijn (witte tonijn) uit de Middellandse Zee. Hierdoor is het onmogelijk om een betrouwbare bestandsschatting uit te voeren de bestandschatting van de albacore tonijn zeer onnauwkeurig.

Beheersmaatregelen en toezicht in de Albacore tonijnvisserij in de Middellandse Zee zijn onvoldoende om negatieve visserijeffecten op het Albacorebestand en het ecosysteem aan te pakken, dan wel te voorkomen.

De trollingvisserij, ofwel handlijnvisserij  is een selectieve visserij en heeft weinig [bijvangsten bijvangst]. Eventuele bijvangsten worden meteen van de haak gehaald en teruggegooid, waardoor de overlevingskans van de bijvangst groot is. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee.

Beugvisserij (longlines) staan bekend om hun bijvangst van gevoelige en beschermde soorten zoals haaien, roggen en zeevogels. Bijvangstgegevens van deze beugvisserij ontbreken echter. Deze pelagische vismethode heeft geen effect op  de zeebodem.

Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketen in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de soortensamenstelling in zee.

Albacore tonijn (witte tonijn)

Thunnus alalunga
Herkomst

Stille Oceaan en Atlantische Oceaan (FAO 21|27|31|34|61|67|71|77|81|87)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het Albacore tonijn bestand in de Atlantische Oceaan en de Stille Oceaan is gezond en wordt niet overbevist.

De beugvisserij kent veel bijvangst van beschermde en kwetsbare soorten zoals haaien, marlijnen en zeeschildpadden. Tonijnen zijn een belangrijke schakel in de voedselketenvoedselketen:
Een reeks levende wezens die elkaar opeten.
in zee. Het op grote schaal wegvissen van tonijn heeft mogelijk een negatieve uitwerking op de soortensamenstelling en op de structuur van leefgemeenschappen  in zee.

Er zijn geen vangstbeperkingen in de vorm van quota of vangstlimieten vangstlimiet. Wel is er een bovengrens ingesteld voor het aantal boten per land dat mag deelnemen in de visserij.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.