Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
V

Vallen zijn een soort kooien van bijvoorbeeld kippengaas die op de bodem van de zee liggen. Aan de voorzijde zit een net met grote gaten, die voorkomt dat soorten als zeehonden en watervogels in de kooi zwemmen.

Het beperken van de hoeveelheid vis die (per jaar) gevangen mag worden.

De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.

Een kweektechniek waarbij vis in vijvers wordt opgekweekt. Dit gebeurt extensief (zonder extra toevoeging van voer) en intensief (met extra toevoeging van voer).

Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.

Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.

De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.

Het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij. Dit is de maat waaraan visserijdruk wordt afgelezen.

Een reeks levende wezens die elkaar opeten.

het niveau van visserijsterfte waaronder een visbestand gezond bevist wordt.