Woordenboek

a b c d e f g h i j k l m n o p q r s t u v w x y z
T

Total Allowable Catch: vangstbeperkingen voor commercieel belangrijke vissoorten die door de Raad van Visserijministers worden gesteld op basis van wetenschappelijk advies.

In Frankrijk worden oesters uitgekweekt op ‘tafels’ in zakken. Deze tafels staan in getijdengebieden. Het broed wordt in Frankrijk vooral in broedhuizen gekweekt, voordat het in de zakken wordt geplaatst. Het kweken van oesters is zakken heeft geen bodemimpact.

Een toppredator of apexpredator is een predator aan de top van de voedselpiramide en wordt door geen ander dier gegeten. De haai is een goed voorbeeld.

Een variatie binnen de handlijnvisserij, waarbij de lijnen met aas of kunstaas langzaam door het water worden getrokken.

Een techniek waarbij één schip een samenstel van twee bodemsleepnetten naast elkaar voortrekt. Met behulp van rubberen kabels wordt een vibratie afgegeven op de zeebodem die vissen opschrikt. Een lichtere variant binnen de bodemtrawlvisserij wordt ook wel dubbele bodemtrawl genoemd.