Meer informatie

Sockeye zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zalmachtigen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroer-eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnige beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Sockeye zalm

De sockeye, rode of blauwrugzalm is één van de vijf zalmsoorten die voorkomen in de noordelijke Stille Oceaan en aangrenzende rivieren. De sockeye zalm komt vooral in de kustwateren voor en zijn anadrome (migreren van zoet naar zout en terug), maar er zijn ook populaties die afgesloten van zee leven in meren en rivieren. Zijn verspreidingsgebied loopt van Arctisch Canada tot Californië in het oosten en van Siberië tot noord-Japan in het westen. De sockeye zalm wordt gemiddeld 45 cm lang (maximaal 84 cm) en 2.3 – 7 kg zwaar. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voorplanting. Zalm is een ecologisch gezien een sleutelsoort en vormt een belangrijke voedselbron voor vogels, beren, otters en ander wild.

 

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke en noordwestelijke (FAO 61|67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegens, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op sockeye zalm zijn MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
; in Alaska, Rusland en Canada. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan het ecosysteem.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Met het sockeyezalmbestand in Alaska gaat het goed.

Bij het vangen van sockeye zalm met ringzegen of kieuwnetten worden er weinig beschermde of ondermaatse vis vissoorten bijgevangen. Ook wordt er weinig tot geen vis overboord gegooid. Deze technieken hebben weinig tot geen impact op de zeebodem. Wat het effect  is van het aanvullen van het zalmbestand met opgekweekte zalm is nog onbekend.

Het beheer in Alaska is goed door het vaststellen van escapement goals voor de belangrijkste bestanden en door intensief monitoren. De meest kritieke punten in de zalmvisserij worden door het beheer goed ondervangen.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Fuiken

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Sockeye zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk bijgevangen bij de chum en roze zalmvisserij. Met het sockeyebestand bestand gaat het goed.

Fuiken hebben over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten. De grootte van de negatieve impact van de zalmfuikvisserij op de bedreigde taimenzalm blijft onzeker, maar een negatieve impact is wel te verwachten. Vis die in de fuiken wordt bijgevangen kan vaak met een hoge overlevingskans terug in zee gegooid worden discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
.

Het management van deze zalm is deels effectief.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)
Deelgebieden: Canada (west)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het sockeye zalmbestand in Canada/Brits Colombia is in een slechte conditie. Sommige sockeye zalmbestanden staan op de IUCN lijst voor bedreigde soorten. Op een deel van de zalmen wordt bewust niet gevist zodat de zalmen de gelegenheid hebben om zich voort te planten. Hoe groot dit deel moet zijn voor een duurzaam zalmbestand wordt vastgesteld in zogenoemde “escapement goals”. Deze doelen worden vaak niet gehaald doordat er toch meer zalm wordt weggevangen. Wat het effect is van de visserij op kwetsbare zalmbestanden is nog onbekend. Er zijn maatregelen in de maak om de visserijdruk op zalm te verminderen.

Op sockeye wordt vooral gevist met kieuwnetten, zegens en haken en lijnen. De vangstmethoden kunnen verschillende effecten op het ecosysteem hebben. In de haken- en lijnenvisserij is er bijvangst van bodemvissen. Vaak wordt deze bijvangst ook aangeland. Bij het vissen met kieuwnetten en zegens worden er relatief weinig beschermde of ondermaatse vissoorten bijgevangen. Ook verstoren deze technieken de zeebodem niet. Wat het effect is van het aanvullen van het zalmbestand met opgekweekte zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft grote effecten op de nutriëntentoevoer van zoetwater ecosystemen.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Drijfnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Sockeye zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk bijgevangen bij de chum en roze zalmvisserij. Met het sockeyebestand gaat het goed.

Drijfnettendrijfnetten:
Drijfnetten zijn kieuwnetten die meedrijven op de zeestroming (met of zonder boot). Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Drijfnetten zijn verboden in Europese wateren.
vormen een gevaar voor kwetsbare zeevogels, dolfijnen en walvissen. Er wordt geschat dat bij deze visserijtechniek veel bijvangst en discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
plaatsvindt. Helaas ontbreken hiervoor betrouwbare gegevens.

Ook is IUUIUU:
Illegal Unreported Unregulated, ofwel illegale, ongemelde en ongereglementeerde visserij.
(Illegal, unreported and unregulated) vissen bij deze visserij een groot probleem. Vangsten worden niet of onjuist doorgegeven aan autoriteiten. Het beheer van deze soort is niet effectief.

Sockeye zalm

Oncorhynchus nerka
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Sockeye zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk bijgevangen bij de chum en roze zalmvisserij. Met het sockeyebestand bestand gaat het goed.

De vangstmethode met kieuwnetten en soortgelijke netten, heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangst en discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
zijn bij deze vangsttechniek laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet. Wel is bijvangst van de beschermde zalmsoort taimen bekend.

Het beheer is deels effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.