Meer informatie

Coho zalm

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zalmachtigen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroer-eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnige beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Coho zalm

De cohozalm komt vooral in de kustwateren voor. Het verspreidingsgebied van de chumzalm loopt van Alaska tot Californië in het oosten en van Siberië tot Japan en noordwest China in het westen. De cohozalm wordt gemiddeld 70 cm lang en weegt dan 3.2-5 kilogram. Zalmen zijn zogenaamde anadrome vissen. Dit betekent dat ze geboren worden in zoetwater en vervolgens naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na 1-8 jaar keren de volwassen zalmen weer terug naar het zoete water om zich voort te planten. Zalmen planten zich maar één keer voort en sterven kort na de voortplanting.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen, Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Verschillende visserijen op cohozalm zijn MSC-gecertificeerd, allen in Alaska. Deze gebruiken veel verschillende vangstmethodes, waaronder het “viswiel” een rad met schepnetten eraan dat ronddraait in de stroming en zo de vissen uit de stroom schept, waarna die in een opvangbassin vallen. De Pacifische zalmvisserij is goed gereguleerd en de methodes brengen weinig schade toe aan de natuur.

Een aantal Russische cohozalmvisserijen zit in het MSC-beoordelingstraject.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
Herkomst

Stille Oceaan, noordoostelijke (FAO 67)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De bestanden van de coho zalm staan er goed voor.

De vangsttechnieken vormen geen gevaar voor beschermde soorten en er is weinig bijvangst en “discarding”. De zeebodem wordt bij de pelagische visserij niet verstoord. Wat de effecten zijn op het ecosysteem van het loslaten van jonge zalm is nog onbekend. Het verdwijnen van zalm heeft grote effecten op de nutriëntentoevoer van zoetwaterecosystemen.

De zalmvisserij wordt goed beheerd door het vaststellen van “escapement goals” voor de belangrijkste zalmbestanden.

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Coho zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk bijgevangen bij de chum en roze zalmvisserij. De coho zalm wordt niet bedreigd en daarbij is de coho zalm niet gevoelig voor visserijdruk. Fuiken en kieuwnetten hebben over het algemeen weinig negatieve effecten op kwetsbare soorten, hoewel met deze methodes in dit gebied wel de zalmsoort taimen wordt bijgevangen. Dit is een soort die bedreigd wordt en tevens de grootste zalmsoort ter wereld is.

Het beheer is grotendeels effectief. Illegale visserij is in dit gebied echter nog wel een probleem die niet onderschat mag worden.

 

 

Coho zalm

Oncorhynchus kisutch
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Drijfnetten, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Coho zalm bedraagt maar een klein deel van de zalmvisserij in Rusland en wordt voornamelijk bijgevangen bij de Chum en roze zalmvisserij. Het is onbekend wat voor effect de visserijdruk heeft op het Coho zalmbestand.

Drijfnetten vormen een gevaar voor kwetsbare zeevogels, dolfijnen en walvissen. Er wordt geschat dat bij deze visserijtechniek veel bijvangst en ‘discarding’ plaatsvindt. Helaas ontbreken hiervoor betrouwbare gegevens. De vangstmethode met kieuwnetten en soortgelijke netten heeft als nadeel dat vogels verstrikt raken. Bijvangst en ‘discards’ zijn bij deze vangsttechniek over het algemeen laag en kieuwnetten verstoren de zeebodem niet. Wel is bijvangst van de beschermde zalmsoort Taimen bekend.

Ook is IUU (Illegal, unreported and unregulated) vissen in bij deze visserij een groot probleem. Vangsten worden niet of onjuist doorgegeven aan autoriteiten. Het beheer van deze visserij is niet effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.