Meer informatie

Wijting (lekkerbekje)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Wijting (lekkerbekje)

Wijting is een witvis en directe familie van de kabeljauw, net als pollak, koolvis en schelvis. Wijting komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf IJsland en de Barentszee in het noorden, tot aan Portugal in het zuiden. Wijting leeft dicht bij de bodem, op dieptes tussen de 30m en 100m. Het is een langlevende kabeljauwachtige, die 20 jaar oud kan worden. Wijting wordt vooral in Engeland en in Frankrijk gegeten. Tot eind 20ste eeuw werd wijting beschouwd als een minderwaardige witvis, maar nu populaire witvissoorten zoals kabeljauw schaarser zijn geworden stijgt wijting in aanzien en is hij dus niet meer alleen voor de poes.

 

Wijting (lekkerbekje)

Merlangius merlangus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In 2010 werd de eerste visserij op wijting in de Noordzee MSC-gecertificeerd. Inmiddels is in 2019 ook een tweede visserij op wijting gecertificeerd. Dit zijn gemengde visserijen die naast wijting, ook soorten als schelvis, Europese heek, tong en zwarte koolvis vangen. Meer dan de helft van de Europese visserij op wijting is MSC-gecertificeerd dat is 55% van de vangsten uit de Noordzee.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Wijting (lekkerbekje)

Merlangius merlangus
Herkomst

Noordzee en het Engelse kanaal (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Nederlandse Schotse zegens/flyshoot

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat goed met wijting in dit gebied. Het wijting bestand bevindt zich al langere tijd boven veilige grenzen doordat de visserijdruk goed beheerd wordt.

Schotse zegens, of flyshooters, vissen in gebieden waar zij relatief weinig impact hebben op voorkomende beschermde en bedreigde soorten. Doordat deze visserij voornamelijk op quota-arme soorten vist, vormen onbeheerde soorten een groot aandeel van de vangst in deze visserij. Tijdens het vissen, heeft deze visserij een erg lage CO2-uitstoot.

Hoewel wijting wel beheerd wordt door een quota, geldt deze quota voor meerder gebieden waarin verschillende populaties zich bevinden. Hierdoor is er geen controle over hoeveel wijting in welk gebied wordt opgevist.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Wijting (lekkerbekje)

Merlangius merlangus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Wijting is een witvis en directe familie van de kabeljauw, net als pollak, koolvis en schelvis. Wijting leeft dicht bij de bodem, op dieptes tot 100 m. Het is een langlevende kabeljauwachtige, die 20 jaar oud kan worden.

Wijting wordt veel gegeten in Engeland en in Frankrijk, in Nederland is het nog steeds een ondergewaardeerd visje. Bij het vissen met bodemsleepnetten is er ook sprake van directe verstoring van het bodemleven. Op termijn leidt intensief vissen met boomkor tot een veranderde soortensamenstelling in zee.

Wijting is een gequoteerde soort en visserijsterfte wordt gereguleerd door vangstbeperkingen (TAC, Total Allowable Catch), minimumaanlandingsmaat en tuigvoorschriften. In 2017 viel wijting gedeeltelijk onder de aanlandplicht en vanaf 2018 valt wijting gevangen met alle vangsttechnieken onder de nieuwe wetgeving.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.