Meer informatie

Steur (kaviaar)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Steur (kaviaar)

De steur (Acipenseridae) heeft een langwerpig lichaam en een spitse kop met een lange snuit. Hij heeft kraakbeenplaten in plaats van schubben.  Steuren kunnen enorm groot worden, tot wel 6 meter lang, 1000 kg zwaar en meer dan 100 jaar oud. De vissen worden pas geslachtsrijp als ze ongeveer 10 jaar oud zijn. De eieren van de steur (kaviaar) worden als delicatesse beschouwd. De vis kwam vroeger voor in de meeste Nederlandse rivieren maar is nu verdwenen. Er wordt gewerkt aan de herintroductie van de soort. Kaviaar en steurvlees vallen onder de CITES handelslijst. Dit zijn producten die alleen onder strenge regelgeving, zoals speciale certificaten, verhandeld mogen worden. Doordat steur zo’n hoogwaardig product is, wordt er momenteel veel goedkope steur van buiten Europa (vaak China) geïmporteerd en verder verwerkt. Hierdoor is de herkomst niet meer te herleiden. Kaviaar en steurvlees is vrijwel altijd gekweekt.

 

Steur (kaviaar)

Acipenseridae spp.
Herkomst

Europa (FAO 5)

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Hoewel steur voornamelijk wordt gekweekt voor de productie van kaviaar, groeit de markt voor steurvlees. Gekweekte steur heeft een hoge dieetbehoefte en FFDRFFDR:
De Forage Fish Dependency Ratio (FFDR) kwantificeert de milieu-impact van aquacultuurvoeder op basis van het gehalte aan mariene vis-ingrediënten.
, wat aangeeft dat het voer relatief veel vismeelvismeel:
Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.
en visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
bevat. Hoewel voederbedrijven werken aan het verbeteren van de duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
heid van deze visbronnen, zijn niet alle ingrediënten volledig gecertificeerd.

Door de gesloten aard van recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
Een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden.
zijn ontsnappingenOntsnappingen:
Het kan voorkomen dat gekweekte dieren ontsnappen gedurende het kweekproces, bijvoorbeeld bij kweek op zee of in rivieren. Dit kan leiden tot genetische vermenging tussen de kweekdieren en wilde populaties en kan negatieve gevolgen hebben voor de groei en vruchtbaarheid van wilde dieren.
en de overdracht van ziekten geen probleem. Hoewel de milieu-impact van deze productiemethode minimaal is, vragen deze systemen wel veel energie.

Het wettelijke kader voor aquacultuur in Europa is sterk en de meeste sociale en milieukwesties worden aangepakt. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van deze soort is grotendeels effectief.

Steur (kaviaar)

Acipenseridae spp.
Herkomst

Europa (FAO 5)

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek), Vijverteelt (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Hoewel steur voornamelijk wordt gekweekt voor de productie van kaviaar, groeit de markt voor steurvlees. Gekweekte steur heeft een hoge dieetbehoefte en FFDRFFDR:
De Forage Fish Dependency Ratio (FFDR) kwantificeert de milieu-impact van aquacultuurvoeder op basis van het gehalte aan mariene vis-ingrediënten.
, wat aangeeft dat het voer relatief veel vismeelvismeel:
Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.
en visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
bevat. Hoewel voederbedrijven werken aan het verbeteren van de duurzaamDuurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
heid van deze visbronnen, zijn niet alle ingrediënten volledig gecertificeerd.

Vijverteeltvijverteelt:
Een kweektechniek waarbij vis in vijvers wordt opgekweekt. Dit gebeurt extensief (zonder extra toevoeging van voer) en intensief (met extra toevoeging van voer).
en doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
Een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar een kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
zijn beide open systemen en staan in contact met natuurlijke wateren. Deze manieren van kweek kunnen het milieu belasten door lozing van afval en hebben vaak een hoog risico op ontsnappingenOntsnappingen:
Het kan voorkomen dat gekweekte dieren ontsnappen gedurende het kweekproces, bijvoorbeeld bij kweek op zee of in rivieren. Dit kan leiden tot genetische vermenging tussen de kweekdieren en wilde populaties en kan negatieve gevolgen hebben voor de groei en vruchtbaarheid van wilde dieren.
. Als er tijdens het kweken chemicaliën worden gebruikt, kunnen deze ook in de omgeving terechtkomen.

Het wettelijke kader voor aquacultuur in Europa is sterk en de meeste sociale en milieukwesties worden aangepakt. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van deze soort is grotendeels effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.