Meer informatie

Schelvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

 

Schelvis

Schelvis is een belangrijke commerciële soort uit de noordelijke Atlantische Oceaan. Hij is familie van de kabeljauw en komt in dezelfde gebieden voor. Schelvis leeft dicht bij de zeebodem op een diepte van 10 tot 200 m. Hij kan een maximale lengte van 100 cm bereiken en meer dan 20 jaar oud worden. In de handel is hij  meestal 40 tot 60 cm lang. De rug is donker groenbruin van kleur, de zijlijn is zwart en op de flanken onder de eerste rugvin zit een ovale zwarte vlek (de vingerafdruk van de Heilige Petrus). Net als de meeste kabeljauwachtigen is schelvis gemakkelijk te  erkennen aan de drie rugvinnen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Sinds 2010 zijn diverse Europese visserijen die vissen op schelvisMSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Deze visserijen vissen op schelvisbestanden in de Noordzee, Barentszzee, Noorse Zee en in de wateren rondom IJsland, Groenland en Spitsbergen. Het betreft zowel gerichte visserijen op schelvis als [gemengde visserijen gemengde-visserij] op kabeljauw, schelvis en koolvis. Er wordt gevist met diverse technieken: [bodemsleepnetten bodemsleepnet], ankerzegenankerzegen:
De ankerzegen (of Deense zegen) is een sleepnet dat de vorm heeft van een open kegel. Onder zegenvisserij verstaat men een visserijmethode waarbij de vis met een over de bodem slepend net door een omtrekkende beweging wordt ingesloten. Bij de ankerzegen is eén zijde verankerd en de andere wordt door een schip over de bodem voortgetrokken. De ankerzegenmethode wordt vooral bij het vangen van platvis toegepast.
, [beugen beugvisserij-2] (longline), [handlijn handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal], [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] en [warrelnetten warrelnet].

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ongeacht methode – bijvangst

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het schelvisbestand in de Noordzee en het Skagerrak staat er goed voor en is ruim binnen [biologisch veilige grenzen biologisch-veilige-grenzen]. De visserijsterfte is onder het [voorzorgsniveau voorzorgsniveau] en het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
.

De vismethode, met [bodemsleepnetten bodemsleepnet], heeft een negatief effect op het ecosysteem. Er is veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
en een deel van deze bijvangst wordt teruggegooid. Deze zogenaamde [‘discards’ discards] kunnen oplopen tot 50% van de vangst. Ook zorgen bodemsleepnetten voor verstoring van het bodemleven. Op termijn leidt intensief vissen met een sleepnet tot een veranderde [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

De schelvisvisserij in de Noordzee en het Skagerrak wordt gezamenlijk beheerd door de EU en Noorwegen. In 2008 trad een beheerplan in werking. Hierin zijn vangstafspraken gemaakt. Wetenschappers helpen bij het bepalen van de [vangstbeperkingen vangstbeperking].

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.