Meer informatie

Schelvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Schelvis

Schelvis is een belangrijke commerciële soort uit de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Hij is familie van de kabeljauw en komt in dezelfde gebieden voor. Schelvis leeft dicht bij de zeebodem op een diepte van 10 tot 200 m. Hij kan een maximale lengte van 100 cm bereiken en meer dan 20 jaar oud worden. In de handel is hij  meestal 40 tot 60 cm lang. De rug is donker groenbruin van kleur, de zijlijn is zwart en op de flanken onder de eerste rugvin zit een ovale zwarte vlek. Deze vlek wordt Petrusduim genoemd, omdat de heilige Petrus de vis had gevangen met een gouden munt in zijn bek en vervolgens tussen duim en wijsvinger teruggezet zou hebben in zee.

 

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

IJsland (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Sinds 2010 zijn diverse Europese visserijen die vissen op schelvis MSC-gecertificeerd. Deze visserijen vissen op schelvisbestanden in de Noordzee, Barentszzee, Noorse Zee en in de wateren rondom IJsland, Groenland en Spitsbergen. Het betreft zowel gerichte visserijen op schelvis als gemengde visserijen op kabeljauw, schelvis en koolvis. Er wordt gevist met diverse technieken: bodemsleepnetten, ankerzegen, beugen (longline), handlijnen-en-hengelsnoeren, kieuwnetten en warrelnetten.

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ongeacht methode – bijvangst

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het schelvisbestand in de Noordzee en het Skagerrak staat er goed voor en is ruim binnen biologisch veilige grenzen.  De visserijsterfte is onder het voorzorgsniveau en het bestand wordt niet overbevist.

De vismethode, met bodemsleepnetten, heeft een negatief effect op het ecosysteem. Er is veel bijvangst en een deel van deze bijvangst wordt teruggegooid. Deze zogenaamde ‘discards’ kunnen oplopen tot 50% van de vangst. Ook zorgen bodemsleepnetten voor verstoring van het bodemleven. Op termijn leidt intensief vissen met een sleepnet tot een veranderde soortensamenstelling.

De schelvisvisserij in de Noordzee en het Skagerrak wordt gezamenlijk beheerd door de EU en Noorwegen. In 2008 trad een beheerplan in werking. Hierin zijn vangstafspraken gemaakt. Wetenschappers helpen bij het bepalen van de vangstbeperkingen.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.