Meer informatie

Schelvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, Steenbolk, Wijting en Witte-, Alaska- en Zwarte Koolvis. Ze leven graag dichtbij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, schelp- en schaaldieren en vis eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Schelvis

Schelvis is een belangrijke commerciële soort uit de noordoostelijke Atlantische Oceaan. Hij is familie van de kabeljauw en komt in dezelfde gebieden voor. Schelvis leeft dicht bij de zeebodem op een diepte van 10 tot 200 m. Hij kan een maximale lengte van 100 cm bereiken en meer dan 20 jaar oud worden. In de handel is hij  meestal 40 tot 60 cm lang. De rug is donker groenbruin van kleur, de zijlijn is zwart en op de flanken onder de eerste rugvin zit een ovale zwarte vlek. Deze vlek wordt Petrusduim genoemd, omdat de heilige Petrus de vis had gevangen met een gouden munt in zijn bek en vervolgens tussen duim en wijsvinger teruggezet zou hebben in zee.

 

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Sinds 2010 zijn diverse Europese visserijen die vissen op schelvisMSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Deze visserijen vissen op schelvisbestanden in de Noordzee, Barentszzee, Noorse Zee en in de wateren rondom IJsland, Groenland en Spitsbergen. Het betreft zowel gerichte visserijen op schelvis als [gemengde visserijen gemengde-visserij] op kabeljauw, schelvis en koolvis. Er wordt gevist met diverse technieken: [bodemsleepnetten bodemsleepnet], ankerzegenankerzegen:
De ankerzegen (of Deense zegen) is een sleepnet dat de vorm heeft van een open kegel. Onder zegenvisserij verstaat men een visserijmethode waarbij de vis met een over de bodem slepend net door een omtrekkende beweging wordt ingesloten. Bij de ankerzegen is eén zijde verankerd en de andere wordt door een schip over de bodem voortgetrokken. De ankerzegenmethode wordt vooral bij het vangen van platvis toegepast.
, [beugen beugvisserij-2] (longline), [handlijn handlijnen-en-hengelsnoeren-machinaal], [kieuwnetten kieuwnetten-en-soortgelijke-netten] en [warrelnetten warrelnet].

Schelvis

Melanogrammus aeglefinus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Ongeacht methode – bijvangst

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het schelvisbestand in de Noordzee en het Skagerrak staat er goed voor en is ruim binnen [biologisch veilige grenzen biologisch-veilige-grenzen]. De visserijsterfte is onder het [voorzorgsniveau voorzorgsniveau] en het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
.

De vismethode, met [bodemsleepnetten bodemsleepnet], heeft een negatief effect op het ecosysteem. Er is veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
en een deel van deze bijvangst wordt teruggegooid. Deze zogenaamde [‘discards’ discards] kunnen oplopen tot 50% van de vangst. Ook zorgen bodemsleepnetten voor verstoring van het bodemleven. Op termijn leidt intensief vissen met een sleepnet tot een veranderde [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

De schelvisvisserij in de Noordzee en het Skagerrak wordt gezamenlijk beheerd door de EU en Noorwegen. In 2008 trad een beheerplan in werking. Hierin zijn vangstafspraken gemaakt. Wetenschappers helpen bij het bepalen van de [vangstbeperkingen vangstbeperking].

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.