Meer informatie

Europese sardine (pelser, pilchards)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Europese sardine (pelser, pilchards)

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeelvismeel:
Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.
of visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

 

Europese sardine (pelser, pilchards)

De Europese sardine is familie van de haring en komt voor in de noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf de Britse Eilanden in het noorden, tot aan Mauritanië in het zuiden. Er zwemmen ook populaties in het westen van de Middellandse Zee. Sardines danken hun naam aan het mediterrane eiland Sardinië, waar ze ooit zeer talrijk voorkwamen. Sardines zwemmen in scholen en eten vooral plankton. Ze worden doorgaans zo’n 20 cm lang en kunnen maar liefst 15 jaar oud worden.

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Ierse Zee, westelijk van Ierland, Porcupine Bank, oostelijke en westelijke kanaalregio, Kanaal van Bristol, Keltische Zee en zuidwest van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen goede bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van sardine in dit gebied, maar de soort wordt waarschijnlijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De sardine is redelijk goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, omdat deze vroeg volwassen wordt en tamelijk snel groeit. Echter, de aanwas van jonge sardine reageert sterk op schommelingen in de natuur, waardoor het visbestand erg veranderlijk is. Ook het zwemmen in scholen maakt ze kwetsbaar voor overbevissing.

Bijvangsten in de ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
visserij zijn over het algemeen laag, maar visserijspecifieke gegevens ontbreken. Er is geen bodemimpact, aangezien de vissen hoog door de waterkolom zwemmen. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten, zoals zeezoogdieren en zeevogels. Het op grote schaal wegvangen van sardines kan een negatief effect hebben op dergelijke soorten.

De visserij wordt beheerd binnen het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVBGVB:
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is het Europese beleidskader voor verduurzaming van de visserijsector. Het is gericht op het beheer van de gemeenschappelijk hulpbronnen en geeft Europese vissersvloten gelijke toegang tot Europese wateren, zodat zij eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Het omvat herstelplannen, regels over quota en afspraken over beperkingen voor de Europese vloot.
) van de EU. Sinds kort geldt er een verbod op discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
in deze visserij; bijvangst van soorten waar een quotaquota:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren.
 voor is mag niet worden teruggegooid.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.