Meer informatie

Europese sardine (pelser, pilchards)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

Europese sardine (pelser, pilchards)

De Europese sardine komt voornamelijk voor in de noordoost Atlantische Oceaan, maar er zwemmen ook populaties in de Middellandse zee. Sardines hebben hun naam te danken aan het mediterrane eiland Sardinië, waar ze ooit veel voorkwamen. Deze vis zwemt in scholen en eet vooral plankton. De Europese sardine wordt gemiddeld 20 cm lang en kan maar liefst 15 jaar oud worden.

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijke Kanaalregio

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens, Kieuwnetten (staand want), Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Er zijn MSC-gecertificeerde sardinevisserijen langs de kust van Bretagne (Frankrijk), Cornwall (Engeland) en de Golf van Biskaje. Deze visserijen werken met ringzegen, zwevende ottertrawls en kieuwnetten.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese sardine (pelser, pilchards)

Sardina pilchardus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Ierse Zee, westelijk van Ierland, Porcupine Bank, oostelijke en westelijke kanaalregio, Kanaal van Bristol, Keltische Zee en zuidwest van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen goede bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van sardine in dit gebied, maar de soort wordt waarschijnlijk niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. De sardine is redelijk goed bestand tegen visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, omdat deze vroeg volwassen wordt en tamelijk snel groeit. Echter, de aanwas van jonge sardine reageert sterk op schommelingen in de natuur, waardoor het visbestand erg veranderlijk is. Ook het zwemmen in scholen maakt ze kwetsbaar voor overbevissing.

Bijvangsten in de [ringzegen]visserij zijn over het algemeen laag, maar visserijspecifieke gegevens ontbreken. Er is geen bodemimpact, aangezien de vissen hoog door de waterkolom zwemmen. Sardines vormen een belangrijke voedselbron voor andere soorten, zoals zeezoogdieren en zeevogels. Het op grote schaal wegvangen van sardines kan een negatief effect hebben op dergelijke soorten.

De visserij wordt beheerd binnen het gemeenschappelijke visserijbeleid (GVBGVB:
het Gemeenschappelijk Visserijbeleid (GVB) is het Europese beleidskader voor verduurzaming van de visserijsector. Het is gericht op het beheer van de gemeenschappelijk hulpbronnen en geeft Europese vissersvloten gelijke toegang tot Europese wateren, zodat zij eerlijk met elkaar kunnen concurreren. Het omvat herstelplannen, regels over quota en afspraken over beperkingen voor de Europese vloot.
) van de EU. Sinds kort geldt er een verbod op discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
in deze visserij; bijvangst van soorten waar een quotaquota:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren.
 voor is mag niet worden teruggegooid.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.