Meer informatie

Atlantische horsmakreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Atlantische horsmakreel

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Atlantische horsmakreel

Horsmakreel is een baarsachtige, net als makreel en tonijn. Deze soort komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, vanaf IJsland in het noorden, tot aan Senegal in het zuiden. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt horsmakreel voor. Het is een pelagische roofvis, die hoog in de waterkolom zwemt, in grote scholen. Er worden drie bestanden onderscheiden, waaronder het ‘Noordzeebestand’. In de zomer paait Noordzee horsmakreel in de zuidelijke Noordzee. Daarna migreert deze naar het midden van de Noordzee, het Skagerrak en het Kattegat. Horsmakreel wordt voornamelijk gevangen als bijvangst in de pelagische sleepnetvisserij op makreel. Er is ook een gerichte sleepnetvisserij op horsmakreel.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is een uitgebreide bestandsschatting van deze soort in dit gebied. Het bestand wordt niet overbevist.

Er zijn geen gegevens over de bijvangst van bedreigde soorten. Er wordt met dit vistuig geen schade aan het bodemleven toegebracht.

Het beheer van deze visserij is grotendeels effectief.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het westelijke horsmakreelbestand neemt af en wordt waarschijnlijk overbevist.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak.
, is de visserijtechniek met sleepnetten vrij selectief: bijvangst van andere soorten zijn gering. Er is geen interactie met de zeebodem. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketen heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door vangstlimieten. Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd in het bepalen van de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak en Kattegat

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het Noordzeebestand van de Atlantische horsmakreel is onbekend. Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens (o.a. biologische en discards) om een goede bestandsbeoordeling uit te voeren. Het bestand ging de laatste jaren achteruit, en lijkt nu op dat niveau te zijn gestabiliseerd. De visserijdruk is voor deze soort gedaald, het effect daarvan is nog niet terug te zien in het bestand.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolom, is de visserijtechniek met sleepnetten vrij selectief. Bijvangst van andere soorten zijn gering, maar er is risico op het bijvangen van walvisachtigen. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketen heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door middel van vangstlimieten (TACs). Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd bij het bepalen van de TAC. Horsmakreel valt sinds 2015 onder de aanlandplicht.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.