Meer informatie

Atlantische horsmakreel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Atlantische horsmakreel

De Atlantische horsmakreel kan gevonden worden in het noordoostelijke deel van de Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee en de Zwarte zee. De horsmakreel is een roofvis die in grote groepen zwemt. Deze vis kan een lengte bereiken van 70 cm en wordt vaak bijgevangen in de visserij op makreel. Er is ook een visserij die specifiek vist op Atlantische horsmakreel.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het westelijke horsmakreelbestand neemt af en wordt waarschijnlijk overbevist.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolomwaterkolom:
diepte van het water van de waterspiegel tot de bodem; vis die hoog in de waterkolom zwemt, zwemt relatief dichtbij het wateroppervlak.
, is de visserijtechniek met sleepnetten vrij selectief: bijvangst van andere soorten zijn gering. Er is geen interactie met de zeebodem. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketen heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door vangstlimieten. Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd in het bepalen van de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Atlantische horsmakreel

Trachurus trachurus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak en Kattegat

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het Noordzeebestand van de Atlantische horsmakreel is onbekend. Er zijn onvoldoende betrouwbare gegevens (o.a. biologische en discards) om een goede bestandsbeoordeling uit te voeren. Het bestand ging de laatste jaren achteruit, en lijkt nu op dat niveau te zijn gestabiliseerd. De visserijdruk is voor deze soort gedaald, het effect daarvan is nog niet terug te zien in het bestand.

Omdat horsmakreel in scholen zwemt, hoog in de waterkolom, is de visserijtechniek met sleepnetten vrij selectief. Bijvangst van andere soorten zijn gering, maar er is risico op het bijvangen van walvisachtigen. Horsmakreel wordt beschouwd als een van de belangrijkste roofvissen in de Noordzee. Via de voedselketen heeft de visserij daarom mogelijk invloed op het ecosysteem.

Horsmakreel wordt beheerd door middel van vangstlimieten (TACs). Er is in 2007 een beheerplan opgesteld door de RAC (Regional Advisory Council). Dit plan wordt sinds 2008 gehanteerd bij het bepalen van de TAC. Horsmakreel valt sinds 2015 onder de aanlandplicht.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.