Meer informatie

Forel (regenboog- zalm-)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zalmachtigen

Zalm wordt zowel wild als gekweekt verkocht. Wild gevangen zalm komt vrijwel altijd uit de Stille Oceaan. Op de Nederlandse markt zijn met name de chinook, chum, coho, roze zalm en sockeye zalm te vinden. Bijna alle Atlantische zalm in de handel is gekweekt. Zalmkweek is sinds de jaren ‘90 wereldwijd explosief toegenomen. Noorwegen, Chili, Schotland, Canada en de Faroer-eilanden zijn belangrijke zalmkweek landen. Over smaak valt niet te twisten, maar zowel bij kweek als bij wilde zalm spelen er problemen rondom duurzaamheid.

Er zijn veel vissoorten die vallen onder de zalmachtigen (Protacanthopterygii). Wist je bijvoorbeeld dat forel, spiering en zelfs de snoek onder de zalmachtigen vallen? Zalmachtigen komen voor in zowel zout als in zoetwater. De meeste soorten onder deze familie zijn gespecialiseerde roofvissen en komen voor in de gematigde klimaatzones.

Zalmachtigen zijn straalvinnige beenvissen en worden gekenmerkt door een ‘vetvinnetje’ tussen de rugvin en de staart. Ze hebben geen stekels en de buikvinnen zijn ver van de borstvinnen naar achter geplaatst.

Forel (regenboog- zalm-)

De forel is familie van de Pacifische zalm en kan wel 115 cm lang worden. Zijn oorspronkelijke verspreidingsgebied is van het zuidwesten van Canada tot het noordwesten van de VS. Sommige forelpopulaties zijn anadroom. Dit betekent dat ze geboren worden in zoetwater en vervolgens naar zee trekken, waar ze verder opgroeien. Na een aantal jaar keren de volwassen zalmen weer terug naar het zoete water om zich voort te planten. Forel kan over de hele wereld gevonden worden doordat deze soort vaak gekweekt en uitgezet wordt voor de hengelsport.

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek), Vijverteelt (Kweek), Kooien (Kweek), Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Het grootste gedeelte van de forellen wordt gekweekt in doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
Een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar een kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
, recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
Een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden.
en vijverteeltvijverteelt:
Een kweektechniek waarbij vis in vijvers wordt opgekweekt. Dit gebeurt extensief (zonder extra toevoeging van voer) en intensief (met extra toevoeging van voer).
. Een klein deel wordt gekweekt in kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee, dit aandeel groeit. Het gehalte aan vismeel en visolie in het voer is vrij hoog waardoor meer dan 2 kilo wilde vis nodig is om 1 kilo forel te laten groeien. Het voer zelf is vaak ook niet duurzaam omdat het bestaat uit bestanddelen die niet op een duurzame manier worden gevangen of geproduceerd.

Sinds 2014 is ASCASC:
Aquaculture Stewardship Council, een wereldwijd keurmerk voor verantwoord gekweekte vis.
-forel beschikbaar. Het keurmerk zorgt er niet alleen voor dat het voer wordt verduurzaamd, maar ook dat er maatregelen worden genomen om de negatieve milieueffecten te verminderen.

Deze maatregelen worden gehandhaafd door strenge onafhankelijke controles waaraan de kwekerijen onderhevig zijn. ASC-forel is dus forel die op een verantwoorde manier wordt geproduceerd met respect voor de omgeving en de maatschappij.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
Herkomst

Denemarken

Kweek- / Vangstmethode

Vijverteelt (Kweek), Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De regenboogforel komt oorspronkelijk niet in Europa voor. De soort is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij.

De kweek van forel in Denemarken wordt gedaan in zowel vijverteelt als recirculatiesystemen. In Denemarken is veel forel gecertificeerd. Het doel van de Deense producenten is om op termijn alle forelkwekerijen te certificeren.

In de vijverteelt voor forel wordt relatief veel water verbruikt. Bij de kweek in recirculatiesystemen is dit minder, dit water wordt gefilterd en hergebruikt. Deze systemen hebben wel een hoog energieverbruik.

Forel heeft relatief veel voeding nodig. Forel is een carnivoor en het visvoer bevat hierom relatief veel vismeel en visolie wat gemaakt wordt van wild gevangen vis. In de meeste kwekerijen in Denemarken is de herkomst en duurzaamheid van de visolie en vismeel uit het voer bekend en beter dan in de rest van Europa.

Ziektes en parasieten zijn niet een groot probleem in de forellenkweek in Europa, al komen er weleens relatief kleine uitbraken voor.

Het management in Denemarken is een van de strengste ter wereld en erg effectief in het tegengaan van de milieu-effecten van de (forellen)kweek.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

 

 

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
Herkomst

Europa, binnenland

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek), Vijverteelt (Kweek), Kooien (Kweek), Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De regenboogforel komt oorspronkelijk niet in Europa voor. De soort is vroeger veel uitgezet voor de sportvisserij. Inmiddels wordt forel gekweekt in onder andere Noorwegen, Finland, Denemarken, Zweden, Engeland, Duitsland, IJsland, Ierland en Nederland.

Forel in Europa wordt zowel in vijverteeltvijverteelt:
Een kweektechniek waarbij vis in vijvers wordt opgekweekt. Dit gebeurt extensief (zonder extra toevoeging van voer) en intensief (met extra toevoeging van voer).
, recirculatiesystemenrecirculatiesystemen:
Een milieuvriendelijk kweeksysteem dat volledig is afgesloten van de natuurlijke omgeving, afvalwater wordt gezuiverd en hergebruikt en het systeem is goed onder controle te houden.
, kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
in zee en doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
Een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar een kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
gekweekt. In de vijverteelt en doorstroomsystemen is het hoge gebruik van oppervlaktewater een probleem, dit moet continu ververst worden. Bij recirculatiesystemen wordt water gefilterd en hergebruikt, deze systemen hebben wel een hoog energie verbruik.

Forel heeft relatief veel voeding nodig. Forel is een carnivoor en het visvoer bevat hierom relatief veel vismeelvismeel:
Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.
en visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
wat gemaakt wordt van wild gevangen vis die vaak niet-duurzaam gevangen wordt. Door het vele voeren, produceert forel ook veel mest. Dit wordt soms ongezuiverd in oppervlaktewateren gedumpt, wat vervuilend is. Bij de kweek in kooien in zee komt dit rechtstreeks in zee terecht.

Ziektes en parasieten zijn niet een groot probleem in de forellenkweek in Europa, al komen er wel eens kleine uitbraken voor. Bij de kweek in kooien is dit risico een stuk hoger, omdat deze in direct contact staan met de zee.

Het management in Europa is grotendeels effectief, al zijn er wel zorgen om negatieve milieueffecten die niet geheel voorkomen worden met het huidige beheer. Dit zal in de toekomst moeten verbeteren.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

 

Forel (regenboog- zalm-)

Oncorhynchus mykiss
Herkomst

Chili, Turkije

Kweek- / Vangstmethode

Doorstroomsysteem (Kweek), Vijverteelt (Kweek), Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Forel wordt in Chili en Turkije gekweekt in vijverteeltvijverteelt:
Een kweektechniek waarbij vis in vijvers wordt opgekweekt. Dit gebeurt extensief (zonder extra toevoeging van voer) en intensief (met extra toevoeging van voer).
, doorstroomsystemendoorstroomsystemen:
Een kweektechniek waarbij er water van een hoger gelegen punt naar een kweekbasin wordt geleid. Vanuit hier stroomt het door naar de afvoer. Dit water moet goed gezuiverd worden, anders kan dit negatieve gevolgen hebben voor de omgeving.
of in kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
in zee. In Chili en Turkije is de forelproductie enorm gegroeid in de afgelopen 20 jaar, waarbij Chili de grootste forelproducent ter wereld is geworden.

Forel kan zowel in zoet als in zout water gekweekt worden. Voor de kweek heeft forel veel water nodig. Vooral in vijvers en in doorstroomsystemen is dit een probleem. Het water moet hiervoor continu stromen, dit kost veel schoon water dat uit te omgeving wordt gehaald. Bij de forelkweek met kooien in zee speelt dit geen rol, daar is van nature veel stroming.

Forel is een carnivoor die relatief veel voer nodig heeft om te groeien. Het voer voor forel bevat veel vismeelvismeel:
Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.
en visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
, dit wordt gemaakt van wild gevangen vis dit wordt veel in de kwekerijen in Chili en Turkije gebruikt.

Omdat forellen veel eten, produceren ze ook veel mest. Dit heeft een negatief effect op de omgeving. Ook komen er regelmatig ontsnappingen voor van forel uit de kwekerij. Afvalwater wordt in de natuur geloosd en er wordt op een onverantwoorde manier omgegaan met medicijnen en chemicaliën. In Turkije is het diervriendelijk doden van forel nog niet de standaard.

De wetgeving voor kweek van forel in Turkije en Chili is de laatste jaren verbeterd, maar nog niet zo streng als in Europa. De wetgeving is niet streng genoeg om schadelijke effecten van de kweek te voorkomen.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.