Meer informatie

Blauwvintonijn

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtigen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die overal ter wereld door mensen zeer veel worden gegeten en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagische vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Blauwvintonijn

De blauwvintonijn is de grootste en duurste commerciële tonijnsoort. Er bestaan wereldwijd drie soorten blauwvintonijn; de Zuidelijke, de Pacifische en de Atlantische. Deze vis kan 2.5 m lang worden en ongeveer 6800 kg wegen. Net zoals andere tonijnsoorten kan de blauwvintonijn vaak in grote groepen gevonden worden, vaak ook met andere tonijnsoorten van soortgelijke lengte.

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
Herkomst

Noordoost Atlantische Oceaan (FAO27)
Deelgebieden: Middellandse zee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal), Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De eerste Atlantische blauwvintonijn-visserij werd in 2020 MSC-gecertificeerd. Deze MSC-visserij maakt gebruik van haken & lijnen, longlines, gemechaniseerde handlijnen en pole & line (hengelgevangen). Blauwvintonijnen zijn trage groeiers en staan als met uitsterven bedreigde diersoorten op de rode lijst van de IUCN. Blauwvintonijnen worden vrijwel overal zwaar overbevist vanwege de hoge marktwaarde; het is één van de duurste, commerciële vissoorten. In de Middellandse Zee is het bestand met 90% afgenomen. Het beheer van het blauwvintonijn-bestand in de Middellandse Zee ligt bij de ICCAT. Het grote probleem bij het beheer is het gebrek aan data en waarnemingen op zee. Het internationale karakter van de tonijnhandel, het vissen van jonge exemplaren ten behoeve van “kweek” en illegale visserij, versterken het probleem.

Ondanks dat het bestand langzaam lijkt te herstellen, is Good Fish samen met WWF van mening dat het herstel nog niet voldoende is om een MSC-certificering toe te kennen. Daarom raden wij deze visserij niet aan.

 

Blauwvintonijn

Thunnus thynnus
Herkomst

Wereldwijd
Deelgebieden: Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek), Drijvende beugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal), Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Blauwvintonijnen zijn trage groeiers en staan op de rode lijst van met uitsterven bedreigde diersoorten van de IUCN . Blauwvintonijnen worden vrijwel overal zwaar overbevist vanwege de hoge marktwaarde: het is één van de duurste commerciële vissoorten.
Helaas wordt de blauwvintonijn niet alleen bedreigd door bevissing van de oudere dieren. Sinds jaren worden ook de jonge tonijnen opgevist en verder grootgebracht in kooien. Het opfokken van tonijn is een zeer winstgevende activiteit, maar zorgt ervoor dat het bestand van tonijn nog slechter wordt. De tonijn heeft maar liefst meer dan 10 à 15 kilo wilde vis nodig om 1 kilo te groeien.

Wij raden zowel wildgevangen als gekweekte blauwvintonijn daarom niet aan.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.