Meer informatie

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

De zonnevis komt voor in de kustwateren van de oostelijke Atlantische Oceaan, de Middellandse Zee, de Zwarte Zee en het westen van de Grote Oceaan tot een diepte van 400 meter. De vis wordt gemiddeld maar 35 cm lang maar kan bijna een meter lang en 8 kg zwaar worden. Het is een bijzondere vis met een grote kop, een grote uitstulpbare bek en lange vinstralen aan de rugvin. Deze vis is geelbruin met gele vlekken en één opvallende zwarte vlek op de flanken. De zonnevis is een roofvis die vooral vis eet zoals haring, sardine, zandspiering en horsmakreel.

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Zeus faber
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zonnevis is erg gewild. Hij wordt zowel commercieel als door sportvissers gevangen. Er is weinig bekend over de status van het visbestand, maar zijn status op de IUCN rode lijst is ‘niet-bedreigd’. De zonnevis is door zijn langzame groeisnelheid wel gevoelig voor visserijdruk.

Bij het vissen met handlijnen is er geen bijvangst van vogels, zoogdieren of bedreigde vissen. Ook zijn er bij deze vangsttechniek geen effecten op het ecosysteem of beschadiging van de bodem bekend.

Er is geen specifiek beheer voor de zonnevis. Deze visserij valt onder het algemene visserijbeleid van de EU (common fisheries policy). Daarnaast is er in de Azoren nog een groot aantal conservatiemaatregelen van toepassing: beperkte visserij, diepzee trawling is verboden en er zijn beschermde gebieden aangesteld (MPAs). Dit beheer lijkt grotendeels effectief te zijn.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Zeus faber
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De zonnevis is een solitair levende vis. De vis is erg gewild, maar er is weinig bekend over de visserij op deze vis. Zonnevissen zijn gevoelig voor visserijdruk.

Zonnevis wordt aangeland als bijvangst bij het vissen met bodemsleepnetten. Dit is geen selectieve visserij en er is habitatschade door de interactie van het vistuig met de bodem.

Er is geen informatie over de effectiviteit van het beheer in de visserij op zonnevis.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.