Meer informatie

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

De zonnevis komt voor in de kustwateren van de oostelijke Atlantische Oceaan van Noorwegen tot Zuid-Afrika, verder in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee en het westen van de Grote Oceaan tot een diepte van 400 m. De vis wordt gemiddeld 29-35 cm lang maar kan 90 cm lang en 8 kg zwaar worden. Het is een bijzondere vis met een grote kop en grote uitstulpbare bek en lange vinstralen aan de rugvin. De vis is geel-bruin met gele vlekken en één opvallende zwarte vlek op de flanken. De zonnevis is een roofvis die vooral vis eet als haring, sardine, zandspiering en horsmakreel.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Zeus faber
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zonnevis is erg gewild. Hij wordt zowel commercieel als door sportvissers gevangen. Er is weinig bekend over de status van het visbestand, maar zijn status op de IUCN rode lijst is ‘niet-bedreigd’. De zonnevis is door zijn langzame groeisnelheid wel gevoelig voor visserijdruk.

Bij het vissen met handlijnen is er geen bijvangst van vogels, zoogdieren of bedreigde vissen. Ook zijn er bij deze vangsttechniek geen effecten op het ecosysteem of beschadiging van de bodem bekend.

Er is geen specifiek beheer voor de zonnevis. Deze visserij valt onder het algemene visserijbeleid van de EU (common fisheries policy). Daarnaast is er in de Azoren nog een groot aantal conservatiemaatregelen van toepassing: beperkte visserij, deep-zee trawling is verboden en er zijn beschermde gebieden aangesteld (MPAs). Dit beheer lijkt grotendeels effectief te zijn.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zonnevis (Sint-pietervis, John Dory)

Zeus faber
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De zonnevis is een solitair levende vis. De vis is erg gewild, maar er is weinig bekend over de visserij op deze vis. Zonnevissen zijn gevoelig voor visserijdruk.

Zonnevis wordt aangeland als bijvangst bij het vissen met bodemsleepnetten. Dit is geen selectieve visserij en er is habitatschade door de interactie van het vistuig met de bodem.

Er is geen informatie over de effectiviteit van het beheer in de visserij op zonnevis.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.