Meer informatie

Zeewolf

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zeewolf

De zeewolf ziet er nogal vraatzuchtig uit met zijn zware kop en grote voortanden. Zijn achterste tanden zijn zo aangepast dat er hard materiaal mee gekraakt kan worden, zoals krabben en sint Jacobsschelpen. De zeewolf kan 1,5 m lang worden, heeft een donkere blauwgrijze of groenachtige kleur en kan wel 22 jaar oud worden. Deze soort leeft in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, op steenachtige, zandige of modderige bodems tot een halve kilometer diepte. Vroeger was zeewolf niet erg populair, maar tegenwoordig staat hij steeds vaker op het menu.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Ringzegen, Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De zeewolf uit de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van IJsland is sinds 2017 MSC-gecertificeerd. Deze visserij vangt naast zeewolf ook MSC-gecertificeerde zeeduivel, leng, schol en koolvis. De visserij werkt met verschillende vistuigen, zoals kieuwnetten, (machinale) handlijnen, beugen (longlines), bodemsleepnetten en ringzegens.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is niet bekend hoe het bestand van de zeewolf er precies voorstaat. Wel kan er uit vangstdata worden afgeleid dat het bestand is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is de huidige visserijdruk op het vastgestelde duurzame niveau.

Bij de vangsttechniek Deense zegen is er relatief weinig bijvangst, bijvangst van haaien en roggen komt wel voor. Bijvangst wordt niet teruggegooid en er zijn strenge controles en beheermaatregelen. De impact van Deense zegen op het ecosysteem is niet bekend.

Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

Er is een beheerplan voor de visserij op zeewolf in IJsland. Dit is effectief, alleen zijn de vangsten nog steeds hoger dan de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Geankerde kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het is niet bekend hoe het bestand van de zeewolf er precies voorstaat. Wel kan er uit vangstdata worden afgeleid dat het bestand is verbeterd ten opzichte van voorgaande jaren. Ook is de huidige visserijdruk op het vastgestelde duurzame niveau.

Zeewolf gevangen met geankerde kieuwnetten heeft bijvangst, vooral van haaien en roggen. De bijvangst wordt echter niet teruggegooid en er zijn strenge controles. Het directe effect van deze visserijmethode op de rest van het ecosysteem is onbekend. Zeewolf heeft een belangrijke functie binnen het ecosysteem: hij eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond.

Het opgestelde beheerplan van de zeewolf is effectief. Dit beheerplan is op ecosysteem-niveau wat betekent dat het hele ecosysteem beheerd wordt en niet alleen de zeewolf.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor visserijdruk en wordt nu al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Zeewolf leidt doorgaans een traag en onopvallend bestaan en komt soms voor in kwetsbare habitats. Het is belangrijk dat de vangstmethode deze leefgebieden niet beschadigt. Voor deze grondbeugvisserij is onduidelijk wat de effecten zijn op de zeebodem. Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

De visserij in dit gebied valt onder het Gemeenschappelijk Visserij Beleid van de EU. Voor zeewolf gelden geen vangstquota en is er geen beheerplan.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor visserijdruk en wordt al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Zeewolf leidt doorgaans een traag en onopvallend bestaan. Deze vis komt soms voor in kwetsbare leefgebieden, zoals koudwaterkoralen. Daarom is het belangrijk dat de vangstmethode deze habitats niet beschadigt. Bodemsleepnetten veroorzaken echter veel bodemschade. Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

Er is een beheerplan voor de visserij op zeewolf, maar de effectiviteit van dit management kan niet worden beoordeeld door een gebrek aan gegevens.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor visserijdruk en wordt nu al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Zeewolf leidt doorgaans een traag en onopvallend bestaan en komt soms voor in kwetsbare leefgebieden, zoals koudwaterkoralen. Daarom is het belangrijk dat de vangstmethode deze habitats niet beschadigt. Zeewolf eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond. Het is dus in het belang van het hele ecosysteem, dat zeewolf niet overbevist raakt.

Er is een beheerplan voor de visserij op zeewolf maar de effectiviteit van dit management kan niet worden beoordeeld door een gebrek aan gegevens.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De status van het zeewolfbestand in IJsland is onbekend. Zeewolf is erg gevoelig voor visserijdruk en wordt al enkele jaren bevist zonder bestandsschattingen.

Deze vis komt soms voor in kwetsbare habitats, bodemsleepnetten kunnen in deze gebieden veel bodemschade veroorzaken. Zeewolf heeft waarschijnlijk een belangrijke functie binnen het ecosysteem: hij eet zee-egels en geïntroduceerde krabbensoorten en houdt daarmee de populaties hiervan onder controle. Ook vormt hij een prooi voor de grijze zeehond.

Er is een beheerplan voor de visserij op zeewolf in IJsland. Dit is effectief, alleen zijn de vangsten nog steeds hoger dan de TAC (Total Allowable Catch).

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.