Meer informatie

Zeewolf

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zeewolf

De zeewolf ziet er nogal vraatzuchtig uit met zijn zware kop en grote voortanden. Zijn achterste tanden zijn zo aangepast dat er hard materiaal mee gekraakt kan worden, zoals krabben en sint Jacobsschelpen. De zeewolf kan 1,5 m lang worden, heeft een donkere blauwgrijze of groenachtige kleur en kan wel 22 jaar oud worden. Deze soort leeft in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan, op steenachtige, zandige of modderige bodems tot een halve kilometer diepte. Vroeger was zeewolf niet erg populair, maar tegenwoordig staat hij steeds vaker op het menu.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren (machinaal), Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De zeewolf uit de Exclusieve Economische Zone (EEZ) van IJsland is sinds 2019 MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Deze visserij vangt naast zeewolf ook MSC-gecertificeerde zeeduivel, leng, schol en koolvis. MSC zeewolf wordt gevangen met kieuwnettenkieuwnetten:
Een visserijtechniek waarin passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in de mazen. Het net staat verticaal op de bodem of hangt aan boeien in de waterkolom. De bijvangst van soorten als bruinvissen en dolfijnen is hierbij een probleem.
, drijvendedrijvende beugen:
Een visserijmethode waarbij een lange hoofdlijn van 40 tot 100 kilometer lang wordt uitgezet, met daaraan dwarslijnen met haken voorzien van aas. De lijn drijft aan boeien in de waterkolom.
beugen, Deensedeense zegen:
Een visserijtechniek waarbij het schip stil (voor anker) ligt tijdens het binnenhalen. Het net wordt met een grote rondtrekkende beweging uitgezet. Deze techniek wordt ook wel snurrevaad genoemd.
zegens, gemechaniseerdegemechaniseerde dreggen:
Een visserijmethode waarbij stalen frames waaraan een net is bevestigd worden gebruikt om mosselen en andere schelpdieren uit de bodem te graven en te spoelen. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Zuigers zuigen de schelpdieren vanuit het zand de boot op.
handlijnen en hengelsnoeren en sleepnettensleepnetten:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.
.

Zeewolf

Anarhichas lupus
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Geankerde kieuwnetten (staand want), Sleepnetten, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestand van de zeewolf bevindt zich op duurzame niveaus. De biomassaBiomassa:
Biomassa is de massa (gewicht) van levende organismen in een gebied of ecosysteem op dat moment.
van deze soort neemt toe en de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
blijft binnen biologisch veilige grenzen.

Demersale visserijen, zoals sleepnettensleepnetten:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten eindigend in een kuil door de waterkolom of over de bodem worden gesleept.
, geankerdegeankerde kieuwnetten:
Een visserijtechniek waarbij passerende vissen met hun kieuwen verstrikt raken in een net (ook wel kieuwnet genoemd) dat verticaal op de bodem staat.
kieuwnetten, grondbeugengrondbeugen:
Een visserijmethode waarbij een verankerde lange hoofdlijn wordt uitgezet van 40 tot 100 kilometer lang, met daaraan vastzittende dwarslijnen met haken voorzien van aas
en Deensedeense zegen:
Een visserijtechniek waarbij het schip stil (voor anker) ligt tijdens het binnenhalen. Het net wordt met een grote rondtrekkende beweging uitgezet. Deze techniek wordt ook wel snurrevaad genoemd.
zegens kunnen het ecosysteem beïnvloeden doordat ze in contact komen met bodemhabitats- en soorten. Momenteel is er onvoldoende informatie over de effecten van deze visserijen op de Atlantische wolfvis zelf, maar ook op andere (bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
)soorten.

Deze visserij wordt gereguleerd door vangstlimietenvangstlimieten:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
en er wordt toegezien op de implementatie van ecosysteemgericht beheer. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van deze soort is grotendeels effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.