Meer informatie

Zeekat

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zeekat

Zeekatten leven dicht bij de bodem. Ze hebben 8 gewone armen en daartussen zitten 2 langere vangtentakels om hun prooi te grijpen. De zeekat jaagt ’s nachts op krabben en garnalen. De prooi wordt doorgebeten door hun snavelvormige bek die tussen de tentakels ligt. Een zeekat kan van kleur veranderen waardoor hij opgaat in zijn omgeving. De zeekat heeft geen botten, alleen een interne schelp. Deze schelp kun je vaak aangespoeld vinden op het strand en wordt door vogels opgegeten voor de kalk. De zeekat beweegt zich voort met een sifo: een mantelholte waarmee hij water opzuigt en daarna met een krachtige straal naar buiten spuit. Ze worden ongeveer 30 cm lang en net als de meeste inktvissen leven ze maar kort, maximaal 3 jaar.

Zeekat

Sepia officinalis
Herkomst

Noordzee en het Engelse kanaal (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Nederlandse Schotse zegens/flyshoot

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zeekatbestand wordt volledig benut, maar niet overbevist. Zeekat lijkt niet gevoelig voor visserijdruk.

Schotse zegens, of flyshooters, vissen in gebieden waar zij relatief weinig impact hebben op voorkomende beschermde en bedreigde soorten. Doordat deze visserij voornamelijk op quota-arme soorten vist, vormen onbeheerde soorten een groot aandeel van de vangst in deze visserij. Tijdens het vissen, heeft deze visserij een erg lage CO2-uitstoot.

Er is geen specifiek beheerplan voor pijlinktvis in dit gebied en wordt deze soort hierdoor nog niet effectief beheerd.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeekat

Sepia officinalis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Over de zeekat ofwel sepia is erg weinig bekend. De beperkte data wijzen op een daling van het bestand. De zeekat heeft een korte levenscyclus en groeit snel. Ze zijn enigszins gevoelig voor visserijdruk, omdat ze in scholen paaien.

De gerichte visserij met korven-en-vallen is selectief en er is vrijwel geen bodemschade. Eventuele bijvangsten hebben een grote overlevingskans.

De zeekat valt onder het Gemeenschappelijk Visserij Beleid GVB van de EU. Er worden maatregelen genomen voor vangstbeperking, maar dat is niet voldoende effectief. Beheer is lastig door de beperkte informatie over de grootte van het bestand en over de hoeveelheid zeekat die gevangen wordt.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.