Meer informatie

Zeeduivel (staartvis)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zeeduivels

In de diepzee schuilen vreemde wezens.  Zeeduivels (Lophiidae) vormen een aparte familie van vissen  de orde van vinarmigen (Lophiiformes). Deze vissen komen  voor in Noordelijke IJszee, de Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Deze vis leeft op de bodem van de oceaan tot wel 1000 meter diepte. Zeeduivels zijn hengelvissen en hebben een grote kop met een grote bek en lange, scherpe naar achteren gerichte tanden.

De eerste straalvin is ontwikkeld als een soort hengel met een bolletje aan het einde dat fungeert als lokaas voor prooien.

Slechts de grotere soorten tot 1,2 meter zijn van commercieel belang.

Zeeduivel (staartvis)

De zeeduivel is een monsterlijke vis die 2 m lang kan worden. Deze soort is een meester in camouflage: zijn bovenzijde lijkt op de stenen, het zand en het zeewier van de bodem waar hij zich schuilhoudt. Hij kan tot een diepte van 1000 m leven en komt voor van de Middellandse zee tot aan IJsland. De zeeduivel heeft een ‘hengel’ bovenop zijn kop. Door deze hengel te bewegen lokt hij kleine visjes naar zijn geopende bek. De meeste zeeduivels worden in de ondiepe kustwateren van Frankrijk, Spanje en Engeland gevangen en vers aangevoerd.

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In IJsland komt steeds meer zeeduivel voor, waarschijnlijk door de stijgende watertemperatuur.  Een goed overzicht van de populatie ontbreekt nog, maar er wordt veel onderzoek gedaan. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp waardoor de soort gevoelig is voor overbevissing.  De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees.

Lijnenvisserij (longline) is selectiever dan bodemvisserij. Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn, omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Staandwantnetten vormen een probleem als ze losraken en dan door blijven vissen. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem in de visserijen.

In IJslandse wateren worden uitgebreide bestandsopnames gemaakt, en beheer is volgens het biologisch advies.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat deze soort extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn. Ze zijn selectief (kleine vissen zwemmen erdoor) en gebruiken weinig energie. Bijvangst van kleine zeeduivels, bedreigde zeevogels, zoogdieren, haaien en roggen is een probleem in deze visserijen.

Het beheer is deels effectief. Omdat er een TAC geldt voor twee verschillende soorten zeeduivel is er het gevaar dat één van de twee soorten overbevist raakt in plaats van gedeelde visserijdruk op beide soorten. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijk van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe.  Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat deze soort extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn, omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Bijvangst van kleine zeeduivels, bedreigde zeevogels, zoogdieren, haaien en roggen is een probleem in deze visserijen.

Het beheer is deels effectief. Sinds 2016 geldt er een aanlandingsplicht voor deze visserij. De visserij wordt goed gemonitord en houdt zich aan alle wet- en regelgeving.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Boomkor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zeeduivelbestand in de Noordzee en aangrenzende gebieden neemt toe, maar door het slechte beheer en de hoge visserijdruk komt de lange termijn productiviteit van het bestand in gevaar. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Zeeduivel was eerder voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij met veel bijvangst. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem en loopt op tot bijna 30% van de Spaanse vangsten. Ook bijvangst van kraakbeenvissen is waarschijnlijk. De boomkor- en ottertrawlvisserij zijn bodemberoerende visserijen die de bodem omwoelen en een hoog brandstofverbruik hebben.

Het beheer is niet effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Skagerrak, Kattegat, Sont, Belt en Oostzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zeeduivelbestand in de Noordzee en aangrenzende gebieden neemt toe, maar door het slechte beheer en de hoge visserijdruk komt de lange termijn productiviteit van het bestand in gevaar. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Zeeduivel was voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij. Lijnenvisserij (longline) is selectiever dan bodemvisserij. Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Staandwantnetten vormen een probleem als ze losraken en dan door blijven vissen. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem in de visserijen.

Het beheer is niet effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijk van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe.  Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Zeeduivel was eerder voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij. Lijnenvisserij (longline) is selectiever dan bodemvisserij. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem in de visserijen.

Het beheer is deels effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijk van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Boomkor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt.

De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk. Zeeduivel was voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij.

Er is veel bijvangst; bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem en loopt op tot bijna 30% van de Spaanse vangsten. Ook bijvangst van kraakbeenvissen is waarschijnlijk. De boomkor- en ottertrawlvisserij zijn bodemberoerende visserijen die de bodem omwoelen en een hoog brandstofverbruik hebben.

Het beheer is niet effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.