Meer informatie

Zeeduivel (staartvis)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zeeduivels

In de diepzee schuilen vreemde wezens.  Zeeduivels (Lophiidae) vormen een aparte familie van vissen  de orde van vinarmigen (Lophiiformes). Deze vissen komen  voor in Noordelijke IJszee, de Atlantische Oceaan, Indische Oceaan en de Stille Oceaan. Deze vis leeft op de bodem van de oceaan tot wel 1000m diepte. Zeeduivels zijn hengelvissen en hebben een grote kop met een grote bek en lange, scherpe naar achteren gerichte tanden.

De eerste straalvin is ontwikkeld is een hengel met een bolletje aan het einde dat fungeert als lokaas voor prooien.

Slechts de grotere soorten tot 1,2 meter zijn van commercieel belang.

 

Zeeduivel (staartvis)

Zeeduivel is een monsterlijke vis, die 2 meter lang kan worden. De soort is een meester in camouflage: zijn bovenzijde lijkt op de stenen, het zand en het zeewier van de bodem waar hij zich schuilhoudt. Hij kan tot een diepte van 1000 meter leven. Zeeduivel heeft een ‘hengel’ boven zijn kop. Door deze hengel te bewegen lokt hij kleine visjes naar zijn geopende bek. De soort komt voor van de Middellandse Zee tot aan IJsland. De meeste zeeduivels worden in de ondiepe kustwateren van Frankrijk, Spanje en Engeland gevangen en vers aangevoerd.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In IJsland komt steeds meer zeeduivel voor, waarschijnlijk door de stijgende watertemperatuur.  Een goed overzicht van de populatie ontbreekt nog, maar er wordt veel onderzoek gedaan. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp waardoor de soort gevoelig is voor overbevissing.  De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees.

Lijnenvisserij (longline) is selectiever dan bodemvisserij. Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn, omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Staandwantnetten vormen een probleem als ze losraken en dan door blijven vissen. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem in de visserijen.

In IJslandse wateren worden uitgebreide bestandsopnames gemaakt, en beheer is volgens het biologisch advies.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Golf van Biskaje

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe.  Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn, omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Bijvangst van kleine zeeduivels, bedreigde zeevogels, zoogdieren, haaien en roggen is een probleem in de visserijen.

Het beheer is deels effectief. Omdat er een TACTAC:
Total Allowable Catch: vangstbeperkingen voor commercieel belangrijke vissoorten die door de Raad van Visserijministers worden gesteld op basis van wetenschappelijk advies.
geldt voor twee verschillende soorten zeeduivel is er het gevaar dat één van de twee soorten overbevist raakt in plaats van gedeelde visserijdruk op beide soorten. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijk van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe.  Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn, omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Bijvangst van kleine zeeduivels, bedreigde zeevogels, zoogdieren, haaien en roggen is een probleem in de visserijen.

Het beheer is deels effectief. Sinds 2016 geldt er een aanlandingsplicht voor deze visserij. De visserij wordt goed gemonitord en houdt zich aan alle wet- en regelgeving.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zeeduivelbestand in de Noordzee en aangrenzende gebieden neemt toe, maar door het slechte beheer en de hoge visserijdruk komt de lange termijn productiviteit van het bestand in gevaar. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Zeeduivel was eerder voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij. Er is veel bijvangst. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem en loopt op tot bijna 30% van de Spaanse vangsten. Ook bijvangst van kraakbeenvissen is waarschijnlijk. De boomkor- en ottertrawlvisserij zijn bodemberoerende visserijen die de bodem omwoelen en een hoog brandstofverbruik hebben.

Het beheer is niet effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het zeeduivelbestand in de Noordzee en aangrenzende gebieden neemt toe, maar door het slechte beheer en de hoge visserijdruk komt de lange termijn productiviteit van het bestand in gevaar. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Zeeduivel was voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij. Lijnenvisserij (longline) is selectiever dan bodemvisserij. Kieuwnetten zijn passieve vistuigen die, als ze op kleine schaal worden toegepast, redelijk milieuvriendelijk zijn omdat ze selectief zijn (kleine vissen zwemmen erdoor) en weinig energie gebruiken. Staandwantnetten vormen een probleem als ze losraken en dan door blijven vissen. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem in de visserijen.

Het beheer is niet effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijk van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe.  Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt. De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk.

Zeeduivel was eerder voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij. Lijnenvisserij (longline) is selectiever dan bodemvisserij. Bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem in de visserijen.

Het beheer is deels effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Zeeduivel (staartvis)

Lophius piscatorus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: westelijk van Ierland

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks de hoge visserijdruk neemt het zeeduivelbestand ten westen van het Verenigd Koningkrijk en ten westen van het Iberisch Schiereiland toe. Zeeduivel wordt pas laat geslachtsrijp, wat ze extra gevoelig voor visserijdruk maakt.

De zeeduivel is erg gewild vanwege haar smaak en de structuur van het vlees. Het resultaat hiervan is steeds hogere visserijdruk. Zeeduivel was voornamelijk bijvangst bij de bodemsleepnetvisserij. Nu is er ook gerichte visserij.

Er is veel bijvangst; bijvangst van kleine zeeduivels is een probleem en loopt op tot bijna 30% van de Spaanse vangsten. Ook bijvangst van kraakbeenvissen is waarschijnlijk. De boomkor- en ottertrawlvisserij zijn bodemberoerende visserijen die de bodem omwoelen en een hoog brandstofverbruik hebben.

Het beheer is niet effectief. Er is geen minimummaat voor deze vis, omdat hij zo’n afwijkende vorm heeft. Hierdoor komt er vaak vis op de markt die nog niet geslachtsrijp is. Met name de onvolwassen vrouwtjes worden veel opgevist. Goede gegevens over deze vis ontbreken. Daarom zou het type management moeten veranderen. Een monitoringsprogramma zou opgezet moeten worden met verplichte registratie van vangst, bijvangst en visserij-inspanning. Technische maatregelen zijn nodig om de vangst van niet geslachtsrijpe vrouwtjes te voorkomen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.