Meer informatie

Zee-egel

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Zee-egel

De zee-egel is een stekelig ongewerveld dier met een radiale symmetrie, anders dan onze eigen bilaterale symmetrie. Al lijkt een zee-egel misschien een exoskelet te hebben omdat hij zo hard is, het skelet is eigenlijk inwendig met daaroverheen een stevige huid. Zee-egels zijn herbivoor en schrapen de rotsen af voor algen. In de kelpwouden van de Amerikaanse westkust zorgen ze daardoor voor problemen. Door overbevissing van roofdieren is de zee-egel populatie daar gigantisch gegroeid, waardoor de kelpwouden dreigen te worden opgegeten. Toch, de ene zee-egel is de andere niet. Zee-egels zijn belangrijke schakels in het ecosysteem en kunnen ook overbevist worden, zoals in Europa het geval is geweest vanwege de hoge vraag uit Frankrijk.

Zee-egel

Herkomst

Kweek- / Vangstmethode

Handgeraapt, Duiken

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is zeer weinig informatie beschikbaar over de bestanden van de rots zee-egel (P lividus) in ICES IX (ten westen van Portugal) Er zijn geen bestandsevaluaties beschikbaar voor deze soort, en de visserijgegevens zijn alleen beschikbaar als totale vangsten. Dit is een ongewervelde soort waarop de klassieke risicofactoren niet van toepassing zijn, waardoor de toestand van het bestand en de kwetsbaarheid en het weerstandsvermogen van de soort onbekend zijn. De soort wordt in Spaanse (Galicische) en Portugese wateren beheerd door een uitgebreide reeks vangst- en inspanningsbeperkingen. De huidige visserijpraktijk wordt geacht het bestand niet te bedreigen.

De soort wordt handmatig geraapt door duikers. Dit is één van de meest conservatieve visserijmethoden die worden gebruikt; aangezien de soorten individueel op zicht worden gevangen, is er geen teruggooi en zijn er helemaal geen bijvangsten (noch van niet-doelsoorten, noch van ETP-soorten). De schade aan habitat is te verwaarlozen. Ecosysteemeffecten als gevolg van deze visserij zijn zeer onwaarschijnlijk.

Het door de EU vastgestelde beheerskader wordt gedeeltelijk doeltreffend geacht, echter kan deze kleinschalige visserij nauwelijks met conventionele middelen worden gecontroleerd.

Zee-egel

Herkomst

Kweek- / Vangstmethode

Handgeraapt, Duiken

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is zeer weinig informatie beschikbaar over de bestanden van de paarse zee-egel Sphaerechinus granularis in Bretagne (ICES VIIe). Ondanks het toenemende belang van S. granularis als visbestand in sommige delen van het verspreidingsgebied van de soort, is de biologie ervan nauwelijks bestudeerd. De bestaande informatie is beperkt tot de voortplantingsbiologie en de levensstrategie van de soort in relatie tot de beschikbaarheid van voedsel. Voor S. granularis zijn noch bestandsevaluaties noch expliciete aanvoergegevens beschikbaar.

De soort wordt handmatig geraapt door duikers. Dit is één van de meest conservatieve visserijmethoden die worden gebruikt. Aangezien de soorten individueel worden gevangen, is er geen teruggooi en zijn er helemaal geen bijvangsten (noch van niet-doelsoorten, noch van ETP-soorten). De schade aan de habitat is te verwaarlozen. Ecosysteemeffecten als gevolg van deze visserij zijn zeer onwaarschijnlijk.

Het door de EU vastgestelde beheerskader wordt gedeeltelijk doeltreffend geacht, echter kan deze kleinschalige visserij nauwelijks met conventionele middelen worden gecontroleerd.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.