Meer informatie

Tarbot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de bovenkant. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

Tarbot

Tarbot is een ruitvormige grote platvis die voorkomt van Noorwegen tot Marokko en in de Middellandse en Zwarte Zee.  Tarbot behoort tot de grotere platvissoorten: deze vis kan 100 cm lang worden en 25 kilo wegen. Hun ogen staan, net als bij griet en scharretong, op de donkergroen gekleurde linkerzijde van het lichaam. Op deze kant hebben ze geen schubben, maar wel benige knobbeltjes. Het verschil met griet is duidelijk, want die heeft een gladde huid met schubben.

Tarbot

Scophthalmus maximus/Psetta maxima
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Recirculatiesysteem (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De Tarbot is een platvis die wel 1 meter groot en 25 tot 30 kg zwaar kan worden met een leeftijd van 25 jaar. De Tarbot wordt steeds meer gekweekt, dat wil zeggen, onder gecontroleerde omstandigheden groot gebracht.

Recirculatiesystemen wil zeggen dat het kweekwater meerdere keren wordt rondgepompt door middel van biologische zuivering. Zo wordt waterverbruik tot een minimum beperkt en is het een duurzame manier van kweken. Door het regelmatig bemonsteren en monitoren van het water, wordt dit op een optimum gehouden die voor een goede gezondheid en groei van de vis moet zorgen.

Wat betreft de ecologische effecten van de kwekerij scoort tarbot goed, maar het voer bevat veel visolie en vismeel. Er kan daarmee nog een duurzaamheidsslag gemaakt kunnen worden op het gebied van voer door alleen duurzame ingrediënten te gebruiken. Dit is nog niet standaard.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Tarbot

Scophthalmus maximus/Psetta maxima
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Pulskor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Tarbot wordt voornamelijk bijgevangen in de schol- en tongvisserij. In 2017 is er onderzoek gedaan naar tarbot. Hieruit blijkt dat het bestand boven de referentiepunten en de visserijdruk onder de referentiepunten zitten.

De kieuwnetvisserij is een selectieve vismethode, maar over de hoeveelheid bijvangst van andere soorten en jonge vis is te weinig bekend. De visserij heeft een zeer beperkte invloed op de zeebodem. Een probleem in deze visserij zijn de incidentele bijvangsten van soorten als dolfijnen, bruinvissen en zeevogels. Het betreft vaak kwetsbare, beschermde en bedreigde soorten. De pulskor is een selectievere methode om platvis te vangen dan de traditionele boomkor, maar bijvangsten zijn nog steeds hoog en er wordt veel vis teruggegooid. De overlevingskans hiervan is klein. Een pulskor heeft minder zware effecten op de zeebodem, dan een boomkor. Het effect van elektrische pulsen op gevoelige soorten, zoals roggen, is echter niet volledig bekend.

Er is geen specifiek bestandsbeheer voor tarbot, maar wel een gezamenlijk TAC voor griet en tarbot. Deze is echter niet gebaseerd op wetenschappelijke advies en daarom niet maximaal effectief. Er is geen officiële minimumaanlandingsmaat voor tarbot, maar Nederlandse producentenorganisaties hanteren vrijwillig een aanlandingsmaat van 25-30 cm.

Tarbot

Scophthalmus maximus/Psetta maxima
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

In 2017 is er onderzoek gedaan naar tarbot. Hieruit blijkt dat het bestand boven de referentiepunten en de visserijdruk onder de referentiepunten zitten.

De meeste tarbot wordt gevangen als bijvangst in boomkorvisserij op tong en schol. Meer dan de helft hiervan wordt teruggegooid en heeft een lage overlevingskans. Vissen met boomkor beroert de bodem en er is directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met een boomkor leidt op termijn tot veranderingen in de soortensamenstelling in zee.

Er is geen specifiek bestandsbeheer voor tarbot, maar wel een gezamenlijk TAC voor griet en tarbot. Deze is echter niet gebaseerd op wetenschappelijke advies en niet effectief in het reguleren van de visserijdruk. Er is geen officiële minimum aanlandingsmaat voor tarbot, maar Nederlandse producentenorganisaties hanteren vrijwillig een aanlandingsmaat van 25-30 cm.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.