Meer informatie

Steenbolk (steenwijting) (bijvangst)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kabeljauwachtigen

De familie van de kabeljauwen bestaat uit de Atlantische-, Pacifische kabeljauw, steenbolk, wijting en witte-, Alaska- en zwarte koolvis. Ze leven graag dicht bij de bodem en komen zowel in kustwateren voor als in dieper water. Overdag zwemmen kabeljauwen in scholen, ’s avonds gaan ze uit elkaar om te foerageren. Het zijn omnivoren, die wormen, vis en schelp- en schaaldieren eten. Ze leggen jaarlijks grote afstanden af om te paaien en grote haring- en spieringscholen achterna te gaan.

Steenbolk (steenwijting) (bijvangst)

Steenbolk is directe familie van de kabeljauw, net als wijting, pollak, koolvis en schelvis. Steenbolk komt voor in de noordoost- Atlantische Oceaan, vanaf de Britse Eilanden en Zuid-Noorwegen tot aan de Afrikaanse kust. Hij wordt ook aangetroffen in het westelijke deel van de Middellandse Zee. Steenbolk leeft doorgaans op de rand van het continentaal plat maar verplaatst zich naar ondieper kustwater om te paaien.  De steenbolk leeft in groepen, dicht bij de bodem en eet kleine bodemdieren, zoals wormen, kreeftjes en mosselen. Soms eet hij ook vis. Jonge steenbolken zwemmen vaak in grote scholen.  Het is een kleine en kortlevende kabeljauwachtige en wordt niet groter dan 46 cm en niet ouder dan 3 jaar.

 

Steenbolk (steenwijting) (bijvangst)

Trisopterus luscus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ongeacht methode – bijvangst

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Ondanks dat steenbolk veel voorkomt in de Noordzee, wordt er niet gericht op gevist. Steenbolk wordt meestal aangeland als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
uit de gemengde bodemtrawlvisserij op rondvissen, zoals kabeljauw.

Alhoewel er geen bestandsschattingen voor steenbolk worden verricht, is de algemene indruk dat de visserijdruk laag is en dat bestanden niet overbevist worden. Steenbolk is ‘matig’ gevoelig voor visserijdruk. De gemengde bodemtrawlvisserij, waarin steenbolk wordt bijgevangen, heeft relatief veel bijvangst. Ongewenste soorten worden teruggegooid. Deze ‘discard‘ overleeft het zelden. Ook zorgt de interactie van het vistuig met de zeebodem voor bodemberoering. Bij voortdurende bodemberoering, op grote schaal, kan verandering optreden in de soortensamenstelling en -rijkdom in zee. Omdat er geen gerichte visserij op steenbolk is en omdat deze soort veel voorkomt, wordt er geen apart visserijbeheer gevoerd.

Kijk voor meer informatie over Bijvangst en recepten op www.bijvangstwijzer.nl.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.