Meer informatie

Mantel- of St. Jacobsschelp (coquille)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren. Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Mantel- of St. Jacobsschelp (coquille)

Mantelschelpen worden in de winkels meestal verkocht als coquilles. De meest bekende soort is de Sint-Jacobsschelp (Pecten maximus). Dit is de grootste Europese mantelschelp en kan een maximale doornsnede van 17 cm bereiken. De schelp is witachtig, bruin of roze en kan gevonden worden van Noorwegen tot aan Portugal. Er worden ook vaak coquilles verkocht zonder schelpen. Dit zijn vaak andere soorten mantelschelpen, zoals de Amerikaanse grote mantelschelp (Placopecten magellanicus), de Patagronische mantelschelp (Zygochlamis patagonia) of de Japanse kamschelp (Patinopecten vessoenis).  

Mantel- of St. Jacobsschelp (coquille)

Pectinidae
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)
Deelgebieden: China

Kweek- / Vangstmethode

Dreggen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Er is een MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
-gecertificeerde visserij op de Japanse kamschelp in Japan en sinds 2015 ook in China. De schelpen worden gevangen met bodemsleepnetten of opgedoken (in China). Een deel van het broed wordt verzameld door netten of touwen in het water te hangen, waar de larfjes zich aan kunnen vasthechten.

Mantel- of St. Jacobsschelp (coquille)

Pectinidae
Herkomst

Atlantische Oceaan (noordoostelijke, noordwestelijke, zuidwestelijke), Stille Oceaan (Noordwestelijke) (FAO 21|27|41|61)

Kweek- / Vangstmethode

Dreggen, Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De St. Jacobsschelp kent u wellicht als coquille. Dit is namelijk hoe deze soort geregeld genoemd wordt op de menukaart. Wereldwijd zijn er verschillende visserijen op St. Jacobsschelpen die MSC-gecertificeerd zijn. Onder andere in Japan en China, waar de schelpen opgedoken worden of met bodemsleepnetten gevangen worden. Daarnaast zijn de visserijen op St. Jacobsschelpen in Argentinië, de Verenigde Staten, Canada en Schotland MSC-gecertificeerd. Hier worden ze met behulp van dreggen opgevist.

Mantel- of St. Jacobsschelp (coquille)

Pectinidae
Herkomst

Noordzee (FAO 27)
Deelgebieden: Noorse Zee

Kweek- / Vangstmethode

Handgeraapt, Duiken

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Sint-Jacobsschelpen worden in Noorwegen uitsluitend duikend met de hand geraapt. Alhoewel biologische- en populatiedata ontbreekt, wordt op basis van andere bronnen aangenomen dat het bestand stabiel is en de visserij erop duurzaam.

Het opduiken met de hand van schelpen is een zeer selectieve manier van vissen, die geen schade aan het leefgebied veroorzaakt. Dit komt ook ten goede aan de kwaliteit.

Het beheer in dit gebied is grotendeels effectief.

 

Mantel- of St. Jacobsschelp (coquille)

Pectinidae
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Handgeraapt, Duiken

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het visbestand van Sint-Jacobsschelpen variërt sterk in seizoen en plaats. De voorspelling van nieuwe aanwas is moeilijk en bestandsfluctuaties onvoorspelbaar. Over het algemeen geldt dat er geen eenduidig en goed beeld is van deze visserij in dit gebied.

Het opduiken van schelpen met de hand is een zeer selectieve manier van vissen die geen schade aan het leefgebied veroorzaakt. Dit komt ook ten goede aan de kwaliteit.

Er is geen specifiek [beheerplan] en er zijn geen quotaquota:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren.
vastgesteld. Het beheer is op nationaal niveau geregeld. Wel zijn er plannen voor een EU-breed management voor dit soort kustwatervisserijen.

 

Mantel- of St. Jacobsschelp (coquille)

Pectinidae
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: noordelijke Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Dreggen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De Sint-Jacobsschelp is redelijk kwetsbaar voor visserijdruk. De bestanden van de schelp in het Verenigd Koninkrijk, Ierland en Frankrijk zijn de afgelopen tientallen jaren overbevist. Doordat de visserijdruk is afgenomen en de soort wordt gekweekt, zou het bestand weer toe kunnen nemen. Maar hier zijn nog te weinig gegevens over.

In de dreggendreggen:
Een visserijmethode voor het vangen van o.a. mosselen, oesters en sint-jakobsschelpen, waarbij gebruik gemaakt wordt van stalen frames waaraan een net is bevestigd. Op de voorkant van dit frame zitten vaak stalen punten die fungeren als een soort hark. Hiermee wordt door de bodem geploegd.
kunnen bedreigde roggen en haaien bijgevangen worden. Er is bovendien veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van ongewervelden. Er zijn aanwijzingen dat dreggen het ecosysteem op de bodem blijvend beschadigen.

Er is een beheerplan voor de visserij met dreggen op de Sint-Jacobsschelp dat de hoeveelheid dreggen per schip en de hoeveelheid vangstdagen limiteert. Dit is redelijk effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.