Meer informatie

Roodbaars

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schorpioenvisachtigen

De schorpioenvisachtigen is een grote familie van zeevissen waaronder ’s werelds meest giftige soorten. Zoals de naam suggereert hebben schorpioenvissen een soort stekel die giftig slijm bevat. Karakteristieke eigenschappen van Schorpioenvissen zijn het gedrongen lijf, en de vele stekels op het hoofd en rug en een grote bek. De meeste soorten leven dicht op de bodem en voeden zich met schelpdieren en kleine vissen. Schorpioenvissen vangen hun prooi door hem op te zuigen.

De bekendste schorpioenachtigen in de Noordzee zijn de ponen en roodbaars. De koraalduivel (lion fish) is feitelijk ook een schorpioenvis.

Roodbaars

Er zijn in Nederland twee soorten roodbaars op de markt: diepzee-roodbaars en roodbaars. De soorten zijn rood of oranjerood van kleur en lijken erg op elkaar, maar verschillen in grootte. Diepzee-roodbaars wordt maximaal 55 cm groot en is daarmee kleiner dan de roodbaars, die wel 1 meter lang kan worden. Vaak worden de vissen echter al bij een lengte van 25 tot 50 cm weggevangen. Jonge roodbaars leeft in fjorden, baaien en in de kustzone. Zodra de vissen volwassen worden, zwemmen ze verder en dieper de zee in; roodbaars komt voor tot diepten van 100 tot 500 m en diepzee-roodbaars zelfs nog dieper. Daar leven ze in groepjes bij elkaar en voeden ze zich met diepzeegarnalen en haring.

Roodbaars

Sebastes marinus/norvegicus
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De IJslandse roodbaarsvisserij is in 2014 MSC-gecertificeerd. Het beheer in de IJslandse visserijzone is beter geregeld dan in de vangstgebieden daarbuiten. De visserij gebruikt verschillende methodes:  bodemottertrawls, Deense zegens, kieuwnetten, longlines en handlijnen.

Roodbaars

Sebastes marinus/norvegicus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het roodbaarsbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
in de Barentszzee is overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. Het bestand is op het laagste niveau ooit. De visserijdruk is veel te hoog. Roodbaars is erg gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas na tien jaar geslachtsrijp zijn.

Roodbaars is een diepzeesoort en bevindt zich vaak tussen eeuwenoude koudwaterkoralen. Deze koralen lopen groot risico vernietigd te worden door bodemsleepnetten. In sommige gebieden, met name bij Noorwegen, zijn koraalgebieden gesloten voor bodemsleepnetten.

Het beheer is deels effectief. Het is voor het beheer lastig om de twee roodbaarssoorten te onderscheiden. Twee soorten roodbaars komen in overlappende gebieden voor. In een aantal gebieden gelden er nog geen aparte vangstlimieten voor beide soorten en wordt er bij het aanlandenaanlanden:
Het aan land brengen of verschepen van de vissersboot naar een transportboot van (een deel van) de totale vangst.
ook geen onderscheid tussen de soorten gemaakt. Volgens ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen.
zou de visserij op roodbaars in de Barentszzee helemaal stilgelegd moeten worden.

Roodbaars

Sebastes marinus/norvegicus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: IJslandse- en Faroer-gronden

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Na een periode van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
lijkt het IJslandse roodbaarsbestand weer toe te nemen. De visserijdruk is afgenomen. Roodbaars is erg gevoelig voor visserijdruk, omdat ze langzaam groeien en pas na tien jaar geslachtsrijp zijn. Twee soorten roodbaars komen in overlappende gebieden voor. Met het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van de diepzeeroodbaars gaat het nog steeds slecht.

Er wordt gevist met [bodemsleepnetten] en pelagischePelagische sleepnetten:
Bij visserij met pelagische sleepnetten wordt een sleepnet voortgetrokken door de waterkolom. Het net wordt niet over de zeebodem gesleept.
sleepnetten. Roodbaars is een diepzeesoort en bevindt zich vaak tussen eeuwenoude koudwaterkoralen. Deze koralen lopen groot risico vernietigd te worden door deze visserij. Er is weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
, maar de overlevingskans van de bijvangst is zeer gering omdat de vissen het transport van de diepte naar de oppervlakte niet overleven.

Het beheer in de IJslandse visserijzone is beter geregeld dan in de vangstgebieden daarbuiten. Er zijn bijvoorbeeld gesloten opgroeigebieden. Het is voor het beheer lastig om de twee roodbaarssoorten te onderscheiden en bij de aanvoer wordt vaak geen onderscheid gemaakt tussen de soorten. In een aantal gebieden gelden geen aparte vangstlimietenvangstlimieten:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die gevangen mag worden per land, per jaar.
voor beide soorten. Er zijn geen beheersafspraken tussen de verschillende staten waaronder het visbestand valt.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.