Meer informatie

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren. Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

In Nederland worden zowel de inheemse platte oester als de exotische Japanse oester gekweekt en bevist. Nadat de inheemse oesters door overbevissing en de oesterziekte in de jaren ’60 vrijwel verdwenen waren, werd de Japanse oester geïntroduceerd. De Japanse oester verspreidde zich snel over noordwest-Europa en vormt op veel plekken uitgebreide riffen. In de handel wordt de Japanse oester meestal verkocht onder de naam ‘creuse’.  

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

Crassostrea gigas
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemcultuur (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In 2023 is de Nederlandse oestervisserij in de Grevelingen en Oosterschelde MSCMSC:
Marine Stewardship Council, een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie die een keurmerk heeft ontwikkeld dat garant staat voor goed beheerde, duurzame visserij. Visproducten die voldoen aan de criteria van het keurmerk zijn te herkennen aan het blauwe MSC-logo.
-gecertificeerd. Ondanks het feit dat deze oesters gekweekt worden, hebben ze een MSC-certificering ontvangen omdat het kweekproces in een volledig natuurlijke en oncontroleerbare staat plaatsvindt. Deze oestervisserijen zijn gecertificeerd nadat een team van wetenschappers heeft vastgesteld dat er tijdens de visserij en kweek geen sprake is van overbevissing en dat het milieu beperkt beïnvloed wordt. MSC-gecertificeerde Japanse oester wordt gekweekt in bodemcultuurbodemcultuur:
Het kweken van schelpdieren op ondiepe banken in zee. Bodemkweek wordt gebruikt om mosselen en oesters te kweken. Door het natuurlijk voedselaanbod in zee groeit het schelpdierzaad uit tot schelpdieren geschikt voor consumptie.
.

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

Crassostrea gigas
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Tafels en vlonders (Kweek), Bodemcultuur (Kweek), Hangcultuur (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Gekweekte oesters hebben geen extern voer nodig omdat het kweekproces plaatsvindt in natuurlijke waterlichamen. Oesters zijn filtervoeders en kunnen hun eigen voedsel uit het water filteren.

Oesters kunnen gekweekt worden met bodemcultuurbodemcultuur:
Het kweken van schelpdieren op ondiepe banken in zee. Bodemkweek wordt gebruikt om mosselen en oesters te kweken. Door het natuurlijk voedselaanbod in zee groeit het schelpdierzaad uit tot schelpdieren geschikt voor consumptie.
, hangcultuurhangcultuur:
Het kweken van schelpdieren aan palen of gazen kousen, die aan een drijvende constructie in het water hangen. Door het natuurlijke voedselaanbod in zee kan het schelpdierzaad opgroeien tot schelpdieren voor consumptie.
en tafelsTafels:
In Frankrijk worden oesters uitgekweekt op ‘tafels’ in zakken. Deze tafels staan in getijdengebieden. Het broed wordt in Frankrijk vooral in broedhuizen gekweekt, voordat het in de zakken wordt geplaatst. Het kweken van oesters is zakken heeft geen bodemimpact.
en vlonders. Deze kweekmethoden hebben weinig impact op het ecosysteem en veroorzaken weinig verstoring van de omgeving. Er worden geen chemicaliën gebruikt om deze soort in het wild te kweken.

Het wettelijke kader voor aquacultuur in Europa is sterk en de meeste sociale en milieukwesties worden aangepakt. Het beheerBeheer:
De regelgeving rondom visserij en aquacultuur die ervoor zorgt dat de productie binnen wettelijke kaders wordt uitgevoerd en dat duurzaamheid verzekerd kan worden.
van deze soort is grotendeels effectief.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.