Meer informatie

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Schelpdieren

Onder de naam schelpdieren vallen meerdere soorten tweekleppige weekdieren, zeeslakken en schelpen. Voorbeelden hiervan zijn de St. Jakobsschelp, mosselen, scheermesjes, oesters, kokkels en de wulk. Schelpdieren leven gedeeltelijk in of op de zeebodem en komen wereldwijd voor. Schelpdieren filteren het water en halen de benodigde voedingsstoffen eruit. Zaad en eitjes worden in het water vrijgelaten en extern bevrucht. De meeste soorten zijn hermafrodiet en kunnen gedurende hun leven zowel eitjes als zaad produceren. Schelpdieren komen voor in veel verschillende vormen en maten. Deze verscheidenheid is tot op heden onderwerp van wetenschappelijke discussie.

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

In Nederland worden zowel de inheemse platte oester als de exotische Japanse oester gekweekt en bevist. Nadat de inheemse oesters door overbevissing en de oesterziekte in de jaren ’60 vrijwel verdwenen waren, werd de Japanse oester geïntroduceerd. De Japanse oester verspreidde zich snel over noordwest-Europa en vormt op veel plekken uitgebreide riffen. In de handel wordt de Japanse oester meestal verkocht onder de naam ‘creuse’.  

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

Crassostrea gigas
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Oosterschelde

Kweek- / Vangstmethode

Bodemkweek (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

In februari 2013 is de Nederlandse oestervisserij in de Grevelingen en de Oosterschelde MSC-gecertificeerd. Ondanks dat het hier om kweek gaat kon de MSC-standaard voor duurzaam gevangen vis toch worden toegepast. Het gaat hier immers om een vorm van kweek waarbij het kweekproces vrijwel geheel in het wild en op een natuurlijke, ongecontroleerde wijze plaatsvindt.

De Nederlandse oestervisserij heeft het MSC-certificaat gekregen nadat een onafhankelijk team van wetenschappers heeft vastgesteld dat de visserij en teelt zo gecontroleerd worden uitgevoerd, dat er geen sprake is van overbevissing en dat onwenselijke effecten op het leven in en rond de zee tot een absoluut minimum zijn beperkt.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Japanse oester (creuse, Zeeuwse oester)

Crassostrea gigas
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemkweek (Kweek), Hangcultuur (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

In de jaren ’60 ging het door overbevissing en de oesterziekte slecht met de inheemse platte oestervisserij en -kweek in Europa. Hierop volgend werd de Japanse oester op veel plekken geïntroduceerd als alternatief voor de kwekers. De Japanse oester ontwikkelde zich tot een plaag in vrijwel heel Noordwest-Europa, en concurreerde inheemse schelpdieren op veel plekken weg. Ook kwamen er met de oesters allerlei uitheemse diersoorten en ziektes mee.

Oesterkweek gebeurt op verschillende manieren. Oesterlarfjes worden gekweekt in broedhuizen of opgevangen uit het water op speciale collectors of mosselschelpen. Op droogvallende plekken worden de oesters meestal gekweekt in gazen zakken op frames. Op niet droogvallende plekken worden oesters gekweekt in kratten of aan touwen die in het water hangen aan drijvers. Deze methodes veroorzaken weinig verstoring van de omgeving. Oesters filteren hun voedsel (algen) uit het water en hebben dus geen extra voedsel nodig. Nederland is één van de weinige landen waar de oesters op de bodem worden gekweekt op daarvoor gereserveerde oesterpercelen. Buiten dat dit extra verstoring van de bodem veroorzaakt, zijn de oesters ook veel gevoeliger voor ziektes en predatoren.

Aan de invasie van de Japanse oester is nu niets meer te doen. Wel kan er voorkomen worden dat ziektes, parasieten en andere uitheemse dieren zich verder verspreiden door het streng controleren en zoveel mogelijk beperken van het transport van de oesters tussen verschillende gebieden. De Europese oesterkweek wordt verder goed beheerd maar vindt wel vaak plaats in kwetsbare natuurgebieden.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.