Meer informatie

Rode mul (zeebarbeel)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachitgen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

 

 

Rode mul (zeebarbeel)

Rode mul komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, van de Britse Eilanden in het noorden tot Dakar in het zuiden. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt rode mul voor. In de Noordzee komt deze ‘warmwatersoort’, dankzij de stijgende zeewatertemperatuur, in toenemende mate voor. In de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal komen twee soorten rode mul voor, maar de gestreepte rode mul is het meest talrijk. Rode mul leeft op de zeebodem. Gestreepte rode mul komt op zandige, modderige en rotsige bodems voor en kan zo’n 40 cm worden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Schotse zegens/flyshoot, Boomkorren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is zijn onvoldoende gegevens over de rode mul om een goede [bestandschatting] te doen voor het [mulbestand bestand] in het Kanaal en de Noordzee. Cijfers van ICESICES:
International Council for the Exploration of the Sea, een internationale organisatie die zich richt op onderzoek en advies met betrekking tot duurzaam gebruik van de oceanen.
wijzen op een sterke afname in het mulbestand, en adviseert de [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] niet verder te laten toenemen.

Flyshootflyshoot:
Een vistechniek waarbij een kuilnet met aan weerszijden een lange lijn (de zegentouwen) door het water wordt getrokken. Het schip stoomt langzaam vooruit bij het binnenhalen. Deze vistechniek wordt ook wel Schotse zegen genoemd.
wordt beschouwd als een relatief selectieve visserij, met weinig bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van [ondermaatse vis ondermaatse-vis]. Dit is echter sterk afhankelijk van de doelsoort, de maaswijdtemaaswijdte:
De grote van de gaten in een net.
, het visgebied en het seizoen. Bijvangst van flyshootvisserijen in het Kanaal en de Noordzee kunnen aanzienlijk zijn. Daarnaast staan de [bodemvisserijen bodemvisserijen] in dit gebied om bekend om hun bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van roggen en haaien, die erg gevoelig zijn voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning]. Het is dus niet uitgesloten dat deze ook worden bijgevangen in deze visserij.

Mul wordt ook gevangen met een bodemsleepnet. Het type sleepnet dat wordt gebruikt is selectiever dan de traditionele boomkor, met minder [bijvangsten bijvangst] van [ondermaatse vis ondermaatse-vis] en ongewenste soorten. Toch zijn bijvangsten en de teruggooi van ongewenste vangst nog steeds een probleem en dan voornamelijk de bijvangst van haaien en roggen. Deze soortengroepen zijn gevoelig voor [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] en veel populaties staan onder druk. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met bodemsleepnetten leidt op termijn leidt tot een verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen].

Het Kanaal en de Noordzee staan onder EU visserijbeleid. Er zijn echter geen specifieke visserijmaatregelen voor mul. Nu er steeds meer op mul wordt gevist, is in de nabije toekomst een beheerplan nodig. Het ontbreken van data staat het ontwikkelen van een effectief beheerplan echter in de weg.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen volledige bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
beschikbaar voor mul in de Middellandse Zee. In de enkele gebieden waar wel vangstgegevens over mul beschikbaar zijn, wijzen deze op overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
.

Mul wordt gevangen in een [gemengde gemengde-visserij] [kieuwnetvisserij kieuwnetten-en-soortgelijke-netten]. Een probleem in deze visserij is de (incidentele) bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van gevoelige, bedreigde en beschermde soorten als haaien, kleine walvisachtigen, roggen, zeeschildpadden en zaagvissen. De zaagvis staat als ‘zeer bedreigd’ op de rode lijst van het IUCNIUCN:
International Union for the Conservation of Nature, een internationaal instituut voor natuur en natuurlijke hulpbronnen. Het is een samenwerkingsverband waar zowel NGO's als overheden lid van zijn.
en de bijvangst van deze vis vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze soort. Ook wordt de bedreigde zeebrasem bijgevangen.

Verder worden er ook bodemottertrawls gebruikt om mul mee te vangen.  De [bodemsleepnetvisserij bodemsleepnet] op mul is een [onselectieve vangstmethode onselectief-vistuig]. Bij deze visserij zijn net als bij het gebruik van kieuwnetten doorgaans hoge [bijvangsten bijvangst] van [ondermaatse vissen ondermaatse-vis] en ongewenste soorten. Een groot deel van deze bijvangst wordt als [‘discards’ discards] teruggegooid in zee. Afhankelijk van het gebied en de doelsoort, loopt het percentage discards op van 20 tot 70% van de totale vangst. De overlevingskans van de discards is vaak gering. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot een verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

De visserij op mul wordt niet beheerd. [Vangstbeperkingen Vangstbeperking] voor mul zijn er niet en slechts een aantal landen hanteert een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
De lengte van een aangelande vis.
.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.