Meer informatie

Rode mul (zeebarbeel)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Rode mul (zeebarbeel)

Rode mul komt voor in de Noordoost-Atlantische Oceaan, van de Britse Eilanden in het noorden tot Dakar in het zuiden. Ook in de Middellandse Zee en de Zwarte Zee komt rode mul voor. In de Noordzee komt deze ‘warmwatersoort’, dankzij de stijgende zeewatertemperatuur, in toenemende mate voor. In de zuidelijke Noordzee en Het Kanaal komen twee soorten rode mul voor, maar de gestreepte rode mul is het meest talrijk. Rode mul leeft op de zeebodem. Gestreepte rode mul komt op zandige, modderige en rotsige bodems voor en kan zo’n 40 cm worden. 

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
Herkomst

Noordzee en het Engelse kanaal (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Nederlandse Schotse zegens/flyshoot

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Hoewel het rode mul bestand lijkt toe te nemen in dit gebied, is de visserijdruk op deze soort nog te hoog. Als dit doorzet, kan het bestand in gevaar komen.

Schotse zegens, of flyshooters, vissen in gebieden waar zij relatief weinig impact hebben op voorkomende beschermde en bedreigde soorten. Doordat deze visserij voornamelijk op quota-arme soorten vist, vormen onbeheerde soorten een groot aandeel van de vangst in deze visserij. Tijdens het vissen, heeft deze visserij een erg lage CO2-uitstoot.

Rode mul wordt nog niet effectief beheerd. Hoewel er wel vangstadviezen gegeven worden, zijn deze gebaseerd op gelimiteerde informatie.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: zuidelijke Noordzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Boomkor

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er zijn onvoldoende gegevens over de rode mul om een goede bestandsschatting te doen voor het mulbestand in het Kanaal en de Noordzee. Cijfers van ICES wijzen op een sterke afname in het mulbestand, en adviseert de visserijdruk niet verder te laten toenemen.

Flyshoot wordt beschouwd als een relatief selectieve visserij, met weinig bijvangst van ondermaatse vis. Dit is echter sterk afhankelijk van de doelsoort, de maaswijdte, het visgebied en het seizoen. Bijvangst van flyshootvisserijen in het Kanaal en de Noordzee kunnen aanzienlijk zijn. Daarnaast staan de bodemvisserijen in dit gebied bekend om hun bijvangst van roggen en haaien, die erg gevoelig zijn voor visserijdruk. Het is dus niet uitgesloten dat deze ook worden bijgevangen in deze visserij.

Mul wordt ook gevangen met een bodemsleepnet. Het type sleepnet dat wordt gebruikt is selectiever dan de traditionele boomkor, met minder bijvangst van ondermaatse vis en ongewenste soorten. Toch zijn bijvangsten en de teruggooi van ongewenste vangst nog steeds een probleem en dan voornamelijk de bijvangst van haaien en roggen. Deze soortengroepen zijn gevoelig voor visserijdruk en veel populaties staan onder druk. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van bodemberoering en directe verstoring van het bodemleven. Intensief vissen met bodemsleepnetten leidt op termijn tot een verandering in de soortensamenstelling.

Het Kanaal en de Noordzee staan onder EU visserijbeleid. Er zijn echter geen specifieke visserijmaatregelen voor mul. Nu er steeds meer op mul wordt gevist, is in de nabije toekomst een beheerplan nodig. Het ontbreken van data staat het ontwikkelen van een effectief beheerplan echter in de weg.

Rode mul (zeebarbeel)

Mullus barbatus, Mullus surmuletus
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is geen volledige bestandsschatting beschikbaar voor mul in de Middellandse Zee. In de enkele gebieden waar wel vangstgegevens over mul beschikbaar zijn, wijzen deze op overbevissing.

Mul wordt gevangen in een gemengde visserij zoals kieuwnetvisserij. Een probleem in deze visserij is de (incidentele) bijvangst van gevoelige, bedreigde en beschermde soorten als haaien, kleine walvisachtigen, roggen, zeeschildpadden en zaagvissen. De zaagvis staat als ‘zeer bedreigd’ op de rode lijst van het IUCN en de bijvangst van deze vis vormt een grote bedreiging voor het voortbestaan van deze soort. Ook wordt de bedreigde zeebrasem bijgevangen.

Verder worden er ook bodemottertrawls gebruikt om mul mee te vangen.  De bodemsleepnetvisserij op mul is een onselectieve vangstmethode. Bij deze visserij zijn net als bij het gebruik van kieuwnetten doorgaans hoge bijvangsten van ondermaatse vissen en ongewenste soorten. Een groot deel van deze bijvangst wordt als ‘discards’ teruggegooid in zee. Afhankelijk van het gebied en de doelsoort, loopt het percentage discards op van 20 tot 70% van de totale vangst. De overlevingskans van de discards is vaak gering. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van bodemberoering en directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot een verandering in de soortensamenstelling in zee.

De visserij op mul wordt niet beheerd. Vangstbeperkingen voor mul zijn er niet en slechts een aantal landen hanteert een minimum aanlandingsmaat.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.