Meer informatie

Leng

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Leng

Leng is familie van de kabeljauw. Het is een langgerekte vis die 45 kilo zwaar kan worden en een lengte kan bereiken van 1 tot 2 meter. De maximum leeftijd is 25 jaar. Leng kan voorkomen op een diepte tussen de 100 en 1000 meter, maar leeft meestal niet dieper dan 300 meter. Blauwe leng is een verwante soort, die op wat diepere plekken leeft. Leng komt voor in de noordwestelijke Atlantische Oceaan bij Groenland tot aan de noordoostelijke Atlantische Oceaan, van Noorwegen tot aan de Golf van Biskaje. De vis is erg populair in Frankrijk.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Leng

Molva molva
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De visserij op leng bij IJsland is goed gedocumenteerd. De visstand is momenteel op zijn hoogste niveau, maar de aanwas van jonge vis is sterk afgenomen. Dit zal in de komende jaren resulteren in een afname van het lengbestand bestand en de vangsten.

In IJsland is het teruggooien van bijvangst verboden. De hoeveelheid bijvangst in deze visserijen op Leng is erg klein.  Alle visserijen rondom de kwetsbare koudwaterkoralen bij IJsland zijn uit voorzorg verboden.

De meeste IJslandse visserijen op leng zijn sinds 2015 MSC-gecertificeerd. Deze visserijen vissen met meerdere methodes; bodemsleepnet, Deense zegen, grondbeugen (longlines), handlijnen en kieuwnetten. Deze methodes hebben een lagere impact op het ecoysteem dan traditionele methodes waarmee leng wordt gevangen, vooral de boomkor.

Het MSC certificaat is alleen voor leng, niet voor blauwe leng.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

 

Leng

Molva molva
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De lengbestanden in de Noord-Atlantische Oceaan en in de Barentszzee lijken stabiel. Op dit moment lijkt de visserijdruk op leng lijkt niet direct een negatief effect te hebben op het bestand. Ondanks dat zijn lengen wel gevoelig voor visserijdruk, omdat ze zich langzaam voortplanten. Bij een verhoogde visserijdruk kan het leng bestand dus wel in de problemen komen. 

Bij het vissen met longlines wordt veel vis bijgevangen. Dit zogenoemde ‘discarding’ is in Noorwegen verboden waardoor de aantallen vis die overboord gegooid worden laag zijn. De longlinevisserij heeft weinig negatieve impact op de zeebodem en er zijn geen langetermijneffecten op het ecosysteem. Helaas worden ook zeevogels vaak bijgevangen als de haken ondieper hangen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Leng

Molva molva
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De lengbestanden in de Noord-Atlantische Oceaan en in de Barentszzee lijken stabiel. Op dit moment lijkt de visserijdruk op leng lijkt niet direct een negatief effect te hebben op het bestand. Ondanks dat zijn lengen wel gevoelig voor visserijdruk, omdat ze zich langzaam voortplanten. Bij een verhoogde visserijdruk kan het leng bestand dus wel in de problemen komen.

De bodemvisserij is een visserij met doorgaans hoge bijvangst van ondermaatse vissen en ongewenste soorten. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van bodemberoering en directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot een veranderde soortensamenstelling in zee.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.