Meer informatie

Leng

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Leng

Leng is familie van de kabeljauw en komt voor in de noordwestelijke en noordoostelijke Atlantische OceaanDeze soort komt voor op dieptes tussen 100 en 1000 m, maar zwemt meestal niet dieper dan 300 meter. De leng is een langgerekte vis die 45 kg zwaar kan worden, een lengte van 1 – 2 m kan bereiken en een minimumleeftijd van 25 jaar heeft.  

Leng

Molva molva
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Sleepnetten, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De visserij op leng bij IJsland is goed gedocumenteerd. De visstand is momenteel op zijn hoogste niveau, maar de aanwas van jonge vis is sterk afgenomen. Dit zal in de komende jaren resulteren in een afname van het lengbestand en de vangsten.

In IJsland is het teruggooien van bijvangst verboden. De hoeveelheid bijvangst in deze visserijen op Leng is erg klein. Alle visserijen rondom de kwetsbare koudwaterkoralen bij IJsland zijn uit voorzorg verboden.

De meeste IJslandse visserijen op leng zijn sinds 2015 MSC-gecertificeerd. Deze visserijen vissen met meerdere methodes; bodemsleepnet, Deense zegen, grondbeugen (longlines), handlijnen en kieuwnetten. Deze methodes hebben een lagere impact op het ecoysteem dan traditionele methodes waarmee leng wordt gevangen, vooral de boomkor.

Het MSC-certificaat is alleen voor leng, niet voor blauwe leng.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

 

Leng

Molva molva
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Haken en Lijnen, Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De lengbestanden in de Noord-Atlantische Oceaan en in de Barentszzee lijken stabiel. Op dit moment lijkt de visserijdruk op leng niet direct een negatief effect te hebben op het bestand. Ondanks dat, zijn lengen wel gevoelig voor visserijdruk, omdat ze zich langzaam voortplanten. Bij een verhoogde visserijdruk kan het lengbestand dus wel in de problemen komen. 

Bij het vissen met longlines wordt veel vis bijgevangen. Dit zogenoemde ‘discarding’ is in Noorwegen verboden waardoor de aantallen vis die overboord gegooid worden laag zijn. De longlinevisserij heeft weinig negatieve impact op de zeebodem en er zijn geen langetermijneffecten op het ecosysteem. Helaas worden ook zeevogels vaak bijgevangen als de haken ondieper hangen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Leng

Molva molva
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De lengbestanden in de Noord-Atlantische Oceaan en in de Barentszzee lijken stabiel. Op dit moment lijkt de visserijdruk op leng niet direct een negatief effect te hebben op het bestand. Ondanks dat zijn lengen wel gevoelig voor visserijdruk, omdat ze zich langzaam voortplanten. Bij een verhoogde visserijdruk kan het lengbestand dus wel in de problemen komen.

De bodemvisserij is een visserij met doorgaans hoge bijvangst van ondermaatse vissen en ongewenste soorten. Bij het vissen met bodemsleepnetten is sprake van bodemberoering en directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot een veranderde soortensamenstelling in zee.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.