Meer informatie

Europese kreeft

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kreeften & Krabben

Kreeften en krabben komen voornamelijk voor in zee, maar ook in zoet water en op het land. De meeste kreeftachtigen hebben tien poten, waarvan de voorste twee de vorm van een schaar hebben. Hiermee kunnen ze voedsel pakken, kraken of in stukjes knippen.  Wist je dat kreeften en krabben net als slangen moeten vervellen omdat hun schild niet meegroeit? Na de vervelling groeit het dier snel en neemt in gewicht toe tot de volgende vervelling. Om hun schild ‘op de groei’ te maken, nemen ze water op waardoor ze zichzelf 15% groter maken. Hierdoor kunnen ze dus tot 15% doorgroeien voordat ze weer moeten vervellen. Economisch gezien is het een belangrijke diergroep en wordt overal ter wereld geconsumeerd.

 

Europese kreeft

Kreeften leven in holen en tussen stenen op rotsachtige bodems, in Nederland vooral in Zeeland en de Noordzee, maar de soort komt langs vrijwel de gehele noordoost Atlantische kust voor en ook in de Middellandse Zee. Het zijn aaseters die tot 60 cm lang, 6 kg zwaar en tientallen jaren oud kunnen worden. De Europese kreeft lijkt sterk op de Amerikaanse kreeft. De verschillen tussen de twee soorten zijn onder andere dat de Amerikaanse kreeft stekels aan de onderkant van zijn rostrum (de punt tussen de ogen) heeft, die de Europese kreeft niet heeft, en dat de Amerikaanse kreeft roodgepunte stekels op zijn scharen heeft en de Europese witgepunte. Kreeften worden pas rood als ze gekookt zijn.

Europese kreeft

Homarus gammarus
Herkomst

Europese binnenwateren (FAO 5)
Deelgebieden: Oosterschelde

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het kreeftenbestand in de Oosterschelde is stabiel. De soort wordt in dit gebied niet overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
en de populatie is sinds de bouw van Neeltje Jans gegroeid. Kreeften zijn gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, omdat ze langzaam groeien en pas op latere leeftijd geslachtsrijp worden.

Ze worden in de Oosterschelde voornamelijk gevangen met fuiken, kubben en korvenkorven:
Een visserijmethode waarbij van kippengaas gemaakte vallen worden voorzien van aas (verse of gezouten vis) die vervolgens op de zeebodem worden geplaatst. Soorten die op deze manier worden gevangen zijn o.a. krab, kreeft, wulk, langoustine en octopus.
. Deze vangstmethode is selectief en veroorzaakt weinig schade aan het milieu. Sinds 2015 mogen kreeftenvissers in de Oosterschelde naast fuiken en kubben ook korven gebruiken omdat deze minder snel beschadigen door krabben. De maximale hoeveelheid vistuigen per visser blijft echter gelijk.

Het beheer van de Oosterschelde kreeft is redelijk effectief, en bestaat uit vergunningen en een beperkt vangstseizoen. Ondermaatseondermaatse vis:
Vis die kleiner is dan een voorgeschreven minimale maat. Deze maten zijn per soort en land vastgesteld. Voor Europa geldt een minimum aanlandingsmaat voor alle EU lidstaten.
vis en eidragende kreeften worden teruggezet. Er is een stichting opgericht om de Zeeuwse kreeft van een milieukeurmerk te voorzien. De overheid is van plan het aantal vergunningen te verminderen maar dit is nog niet uitgevoerd.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese kreeft

Homarus gammarus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De belangrijkste visgronden van de kreeft worden zwaar geëxploiteerd. De status van de kreeftenbestan zijn grotendeels onbekend. Kreeften zijn gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, omdat ze langzaam groeien en pas op latere leeftijd geslachtsrijp worden.

Ze worden voornamelijk gevangen met korvenkorven:
Een visserijmethode waarbij van kippengaas gemaakte vallen worden voorzien van aas (verse of gezouten vis) die vervolgens op de zeebodem worden geplaatst. Soorten die op deze manier worden gevangen zijn o.a. krab, kreeft, wulk, langoustine en octopus.
. Deze vangstmethode is selectief en veroorzaakt weinig schade aan het milieu.

Er worden veel maatregelen genomen om het kreeftenbestand te beheren, zoals het terugzetten van eidragende vrouwtjes, alleen is er nog geen bewijs dat deze maatregelen hebben gezorgd voor een groei van het kreeftbestand.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.