Meer informatie

Blauwe zwemkrab

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Kreeften & Krabben

Kreeften en krabben komen voornamelijk voor in zee, maar ook in zoet water en op het land. De meeste kreeftachtigen hebben tien poten, waarvan de voorste twee de vorm van een schaar hebben. Hiermee kunnen ze voedsel pakken, kraken of in stukjes knippen.  Wist je dat kreeften en krabben net als slangen moeten vervellen omdat hun schild niet meegroeit? Na de vervelling groeit het dier snel en neemt in gewicht toe tot de volgende vervelling. Om hun schild ‘op de groei’ te maken, nemen ze water op waardoor ze zichzelf 15% groter maken. Hierdoor kunnen ze dus tot 15% doorgroeien voordat ze weer moeten vervellen. Economisch gezien is het een belangrijke diergroep en wordt overal ter wereld geconsumeerd.

Blauwe zwemkrab

Er zijn twee soorten blauwe zwemkrabben die gegeten worden: één uit de Atlantische Oceaan (Callinectes) en één uit de Indische en Stille Oceaan (Portunus). De krabben zijn te herkennen aan hun blauwe poten, waarvan de achterste peddelvormig zijn en gebruikt worden om te zwemmen. Beide zwemkrabben kunnen 20-25 cm breed worden. De Portunus zwemkrab leeft op dieptes van 10 tot 50 meter terwijl de Callinectes zwemkrab op dieptes tussen 0-90 meter voorkomt.

Blauwe zwemkrab

Portunus pelagicus
Herkomst

Uit verbeterprogramma (FIP) in Indonesie (FAO 71)

Kweek- / Vangstmethode

Korven en vallen, Geankerde kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

In 2012 is Asosiasi Pengelolaan Rajungan Indonesia (APRI), de belangenvereniging voor de blauwe zwemkrabvissers, een verbeterprogramma gestart voor de Indonesische blauwe zwemkrab. Dit programma liep tot 2022 en omvatte 85% van alle aanlandingen van zwemkrab in Indonesië. Het gaat hier om een ‘comprehensive FIP’, wat betekent dat het doel van het verbeterprogramma een MSC-certificaat is.

De status van de blauwe zwemkrabbestanden in Indonesië is op dit moment ‘overbevist tot maximaal bevist’. Op blauwe zwemkrab wordt gevist met kieuwnetten en opvouwbare vallen. Deze laatste is het meest selectief, zeker wanneer de val ook nog een ontsnappingspoort heeft, zodat ondermaatse krabben kunnen ontsnappen. Beide vangsttechnieken brengen geen schade toe aan de zeebodem, omdat deze vaak op modderige en zanderige zeebodems worden geplaatst. Hoewel er relatief weinig onderzoeksgegevens zijn, lijken bijvangsten van niet-doelsoorten en bedreigde of beschermde soorten geen groot probleem te zijn. Als onderdeel van dit verbeterprogramma zijn meerdere beheerschema’s opgezet en van kracht.

Blauwe zwemkrab

Portunus pelagicus
Herkomst

Stille Oceaan, noordwestelijke (FAO 61)

Kweek- / Vangstmethode

Korven en vallen, Drijfnetten, Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op blauwe zwemkrab is momenteel te hoog, het visbestand van P. pelagicus wordt in dit gebied overbevist. Dankzij de korte levensduur van de krab en hun snelle voortplanting zou deze soort wel relatief snel kunnen herstellen van overbevissing.

Het gebruik van korven, fuiken en vallen heeft geen negatieve invloeden op het ecosysteem. Wel zou de methode impact hebben op gevoelige en bedreigde soorten. Het gebruik van bodemottertrawls zou echter wel een negatieve impact hebben op de zeebodem. Het gebruik van drijfnetten heeft hoogstwaarschijnlijk een grote impact op gevoelige soorten. Deze methode heeft daarnaast ook een hoog bijvangstpercentage.

Er is geen beheerplan opgesteld voor de visserij op deze soort en het huidige beleid is niet voldoende om deze soort te beschermen. Er zijn ook geen aanwijzingen dat er een beheerplan komt op korte termijn.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.