Meer informatie

Atlantische heilbot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de bovenkant. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

Atlantische heilbot

De Atlantische heilbot komt voor in het noordelijke deel van de Atlantische Oceaan. De soort leeft dicht bij de bodem, vaak op dieptes tussen de 50 en 2000 meter. Soms jaagt deze vis ook op minder grote dieptes op inktvis. Deze heilbotsoort kan wel 50 jaar oud worden en kan een lengte van 4.70 m bereiken. De vis weegt dan rond de 320 kilogram.

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Sinds mei 2013 is de Canadese visserij op Atlantische heilbot in de Noordwest-Atlantische Oceaan MSC-gecertificeerd. Deze vissers werken met beugen (longlines), bodemsleepnetten, kieuwnetten en machinale handlijnen.

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdruk. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is (MSY). Maar het lijkt wel beter te gaan met het bestand.
Kieuwnetten zorgen voor weinig schade aan de zeebodem, hoewel je bij deze vismethode wel te maken hebt met een aanzienlijke hoeveelheid bijvangst.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat slecht met de heilbotbestanden in de Noordoost-Atlantische Oceaan. De bestanden worden al tientallen jaren overbevist en zijn ernstig uitgeput, zonder tekenen van herstel.

Heilbot wordt aangeland als bijvangstsoort in andere bodemvisserijen. Veel van deze visserijen hebben aanzienlijke bijvangst, maar goede gegevens hierover ontbreken. Bodemsleepnetten beroeren de bodem, wat kan leiden tot aantasting van de bodemstructuur en diversiteit van het zeeleven. Vooral koudwater koraalriffen, die bij IJsland voorkomen zijn gevoelig voor verstoring.

Er geldt sinds 2012 een visverbod op heilbot en een ‘terugzetplicht’ voor visserijen waar heilbot wordt bijgevangen. IJsland heeft een transparant visserijbeheersysteem en kent een van de meest effectieve managementsystemen voor handhaving en controle. Desondanks wordt ook door IJsland nog geen behoorlijke bestandsbeoordeling gedaan voor heilbot.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.