Meer informatie

Atlantische heilbot

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de boven. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond plativssen.

Atlantische heilbot

De Atlantische heilbot leeft in de noord-Atlantische Oceaan, dicht bij de bodem, op dieptes tussen de 50-2000 m. Soms jaagt deze bodemvis ook in hogere delen van de waterkolom, op vis en inktvis. Dit is een grote heilbotsoort met een lange levensverwachting: hij kan 470 cm lang worden, 320 kg wegen en 50 jaar oud worden. Hij groeit wel langzaam en wordt pas tussen het 10e en 14e levensjaar geslachtsrijp.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Handlijnen en hengelsnoeren, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Sinds mei 2013 is de Canadese visserij op Atlantische heilbot in de Noordwest-Atlantische Oceaan MSC-gecertificeerd. Deze vissers werken met beugen (longlines), bodemsleepnetten, kieuwnetten en machinale handlijnen.

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Groenlandse heilbot is een langzaam groeiende soort en is daarom kwetsbaar voor hoge visserijdruk. De visserijdruk is hoger dan het niveau waarbij een maximale vangst mogelijk is (MSY). Maar het lijkt wel beter te gaan met het bestand.
kieuwnetten zorgen voor weinig schade aan de zeebodem, hoewel je bij deze vismethode wel te maken hebt met een aanzienlijke hoeveelheid bijvangst.

Er wordt gewerkt aan een gezamenlijk verbeterd beheerplan voor Groenlandse heilbot. Het huidige beheerplan is deels effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Atlantische heilbot

Hippoglossus hippoglossus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemtrawl, Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het gaat slecht met de heilbotbestanden in de Noordoost-Atlantische Oceaan. De bestanden worden al tientallen jaren overbevist en zijn ernstig uitgeput, zonder tekenen van herstel.

Heilbot wordt aangeland als bijvangstsoort in andere bodemvisserijen. Veel van deze visserijen hebben aanzienlijke bijvangst, maar goede gegevens hierover ontbreken. Bodemsleepnetten beroeren de bodem, wat kan leiden tot aantasting van de bodemstructuur en diversiteit van het zeeleven. Vooral koudwater koraalriffen, die bij IJsland voorkomen zijn gevoelig voor verstoring.

Er geldt sinds 2012 een visverbod op heilbot en een ‘terugzetplicht’ voor visserijen waar heilbot wordt bijgevangen. IJsland heeft een transparant visserijbeheersysteem en kent een van de meest effectieve managementsystemen voor handhaving en controle. Desondanks wordt ook door IJsland nog geen behoorlijke bestandsbeoordeling gedaan voor heilbot.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.