Meer informatie

Harder (witte zalm)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Harders

Harders zijn schuwe vissen die zich graag in scholen ophouden. Op het menu staan kleine wieren en bodemorganismen.

De harders vallen onder een aparte groep. Het zijn dus geen haringachtigen of kabeljauwachtigen. Ze komen voor in alle wereldzeeën, in zowel de tropische als in gematigde klimaatgebieden. Harders hebben een voorkeur voor kustwateren en komen ook voor in brak water. Er zijn ook soorten die in zoet water leven.

Harders kunnen maximaal 90cm lang worden maar de gemiddelde maat ligt tussen de 40 en 55cm. Harders hebben twee rugvinnen, een rugvin met meestal 4 stekels en een tweede vin met vinstralen. De buikvin heeft 5 vinstralen.

 

 

Harder (witte zalm)

In de Noordoost-Atlantische Oceaan komen drie soorten harder voor: diklipharder, dunlipharder en goudharder. Op de Nederlandse markt is vooral de diklipharder te vinden. Net als paling is harder een katadrome vis. Dit houdt in dat de vis in zoet of brak water opgroeit en zich voortplant in de zee. Harders zwemmen samen in grote groepen en eten algen, kleine bodemdieren en dood plantaardig en dierlijk materiaal. De harder kan 75 cm lang worden.

Harder (witte zalm)

Chelon labrosus
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Over de status en ontwikkeling van het harderbestand in de Noordzee is weinig bekend. Maar omdat er weinig gericht op harder wordt gevist, is van overbevissing waarschijnlijk geen sprake.

Visserij op harder met een geankerd kieuwnet/ staand want veroorzaakt geen schade aan de zeebodem.

Er is momenteel geen gemeenschappelijk beheer voor harder in Europese wateren. Aangezien er weinig gericht op gevist wordt, is dit geen urgent probleem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Harder (witte zalm)

Chelon labrosus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Over de status en ontwikkeling van het harderbestand in de Noordzee is weinig bekend. Maar omdat er nauwelijks gericht op harder wordt gevist, is van overbevissing waarschijnlijk geen sprake.

Harder wordt actief bevist met een staand want of bijgevangen in de boomkor– en bordenvisserij. Deze laatste vangstmethode is erg on-selectief en heeft veel ondermaatse vis en ongewenste soorten als bijvangst. Het vissen met een bodemsleepnet is een bodemberoerende visserij en zorgt voor directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot verandering in de diversiteit van de leefomgeving en de soortensamenstelling in zee.

Er is momenteel geen gemeenschappelijk beheer voor harder in Europese wateren. Aangezien er weinig gericht op gevist wordt, is dit geen urgent probleem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.