Meer informatie

Harder (witte zalm)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Harders

Harders zijn schuwe vissen die zich graag in scholen ophouden. Op het menu staan kleine wieren en bodemorganismen.

De harders vallen onder een aparte groep. Het zijn dus geen haringachtigen of kabeljauwachtigen. Ze komen voor in alle wereldzeeën, in zowel de tropische als in gematigde klimaatgebieden. Harders hebben een voorkeur voor kustwateren en komen ook voor in brak water. Er zijn ook soorten die in zoet water leven.

Harders kunnen maximaal 90cm lang worden maar de gemiddelde maat ligt tussen de 40 en 55cm. Harders hebben twee rugvinnen, een rugvin met meestal 4 stekels en een tweede vin met vinstralen. De buikvin heeft 5 vinstralen.

 

 

Harder (witte zalm)

In de Noordoost-Atlantische Oceaan komen drie soorten harder voor: diklipharder, dunlipharder en goudharder. In de Nederlandse markt gaat het vooral om de diklipharder. Deze vis komt in de zomermaanden voor langs de Nederlandse kust, in de Waddenzee en in riviermondingen. In het najaar trekt deze vis naar open zee om te paaien. Harder is, net als paling, een katadrome vis en trekt van zoet of brak water naar zee om te paaien. Deze scholende vis leeft vooral van algen, kleine bodemdieren en dood plantaardig en dierlijk materiaal. Harder houdt zich graag op in ondiep water waar hij de algen van de bodem graast. De harder kan 75 cm worden. In de noordelijke wateren worden harders pas op late leeftijd geslachtsrijp, tussen het negende en elfde levensjaar. Dit maakt ze gevoelig voor visserijdruk.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Harder (witte zalm)

Chelon labrosus
Herkomst

Europa, binnenlandse wateren

Kweek- / Vangstmethode

Kieuwnetten (staand want)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Over de status en ontwikkeling van het harderbestand in de Noordzee is weinig bekend. Maar omdat er weinig gericht op harder wordt gevist, is van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
waarschijnlijk geen sprake.

Visserij van harder met een geankerd kieuwnet/[staandwant staand-want-visserij] veroorzaakt geen schade aan de zeebodem.

Er is momenteel geen gemeenschappelijk beheer voor harder in Europese wateren. Aangezien er weinig gericht op gevist wordt, is dit geen urgent probleem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

Harder (witte zalm)

Chelon labrosus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Harder wordt actief bevist met een [staandwant staand-want-visserij] of bijgevangen in de boomkorboomkor:
Een vistechniek waarbij een horizontale buis (de boom) een kuilnet openhoudt. Aan de onderkant zitten kettingen, die door de bodem woelen en de vis het net in jagen.
- en bordenvisserijbordenvisserij:
In de bordenvisserij wordt een bodemsleepnet in de breedte opengehouden door twee scheerborden die aan de buitenzijdes van het net zijn bevestigd. Het net wordt door het water getrokken waarbij de borden door de bodem gaan.
. Deze laatste vangstmethode is onselectief en heeft veel [ondermaatse vis ondermaatse-vis] en ongewenste soorten als bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
. Bij het vissen met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] is sprake van [bodemberoering bodemberoerende-visserij] en directe verstoring van het bodemleven. Onderzoek toont aan dat intensief vissen met bodemsleepnetten op termijn leidt tot verandering in de diversiteit van de leefomgeving en de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in zee.

Over de status en ontwikkeling van het harderbestand in de Noordzee is weinig bekend. Maar omdat er weinig gericht op harder wordt gevist, is van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
waarschijnlijk geen sprake.

Er is momenteel geen gemeenschappelijk beheer voor harder in Europese wateren. Aangezien er weinig gericht op gevist wordt, is dit geen urgent probleem.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is. 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.