Meer informatie

Grouper

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Koraalvissen

Koraalvissen is een term die wordt gebruikt voor de vaak felgekleurde vissen uit tropische of subtropische wateren. Veel worden ze niet verkocht in de Nederlandse winkels en horeca. Soorten uit deze categorie zijn papagaaivissen, snappers, koraalduivels (lion fish) en doktersvissen.

Het is vaak lastig te herleiden hoe deze vissen gevangen zijn. Ook is het beheer in landen waar deze soorten voorkomen onvoldoende om de bestanden goed te monitoren. Vangsten worden weinig geregistreerd en controle op vistechnieken is gering. Zo komt het voor dat er op en rondom koraalriffen wordt gevist met dynamiet en cyanide. Dit heeft desastreuze ecologische gevolgen voor de riffen, de kraamkamers van de oceaan.

Grouper

Groupers is een verzamelnaam voor een aantal soorten, zoals de red grouper, de Nassau grouper en de black grouper. Deze vissen hebben een zwaargebouwd lichaam en een grote mond. Groupers kunnen een lengte van meer dan 1 m bereiken en wegen dan tot 100 kilogram. De meeste soorten leven in ondiepe (sub)tropische kustwateren op rotsachtige bodemtypes en koraalriffen in de West-Atlantische Oceaan en in de Caraïbische Zee.

Grouper

Epinephelus spp., Mycteroptera spp.
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten, Dynamiet en cyanide

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De gevoeligheid van groupers voor visserijdruk varieert enorm, afhankelijk van de soort. Eén van de factoren die groupers gevoelig maakt voor visserijdruk is het paaien in scholen. Dit maakt ze een makkelijk doelwit voor vissers. Groupers hebben een hoge marktwaarde en worden vooral gevangen in ontwikkelingslanden door kleinschalige vissers.

Twee van de gebruikte vangstmethoden zijn desastreus voor het ecosysteem: vissen met dynamiet en cyanide. Koraalriffen veranderen hierdoor in levenloze gebieden. Daarnaast worden groupers ook wel met sleepnetten gevangen. Dit geeft ook schade aan het koraal en daarbij een enorme bijvangst van bijvoorbeeld zeeschildpadden.

Het visserijbeheer op groupers is op nationaal niveau geregeld. In de meeste landen zijn er, al dan niet seizoensgebonden, gesloten gebieden en regels voor maaswijdte. Individueel management per visserij ontbreekt veelal. In het grootste gedeelte van Zuidoost Azië is vissen met dynamiet en cyanide verboden, maar controle en handhaving blijkt in de praktijk erg moeilijk.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.