Meer informatie

Grouper

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Koraalvissen

Koraalvissen is een term die wordt gebruikt voor de vaak felgekleurde vissen uit tropische of subtropische wateren. Veel worden ze niet verkocht in de Nederlandse winkels en horeca. Soorten uit deze categorie zijn papagaaivissen, snappers, koraalduivels (lion fish) en doktersvissen.

Het is vaak lastig te herleiden hoe deze vissen gevangen zijn. Ook is het beheer in landen waar deze soorten voorkomen onvoldoende om de bestanden goed te monitoren. Vangsten worden weinig geregistreerd en controle op vistechnieken is gering. Zo komt het voor dat er op en rondom koraalriffen wordt gevist met dynamiet en cyanide. Dit heeft desastreuze ecologische gevolgen voor de riffen, de kraamkamers van de oceaan.

Grouper

Groupers zijn baarsachtigen. Het betreft een groot aantal soorten uit verschillende families, waaronder  de red grouper, de  nassau grouper en de black grouper. Hun vorm en kleurenpatroon varieert enorm, afhankelijk van de soort en de leefomgeving. Ze hebben een zwaargebouwd lichaam, een grote mond en kunnen een lengte bereiken van meer dan één meter met een gewicht tot 100 kilo. De meeste soorten leven in (sub)tropische, ondiepe kustwateren op harde, rotsachtige bodemtypes en koraalriffen in de West-Atlantische Oceaan, in de Caraïbische Zee en langs de kust van Brazilië en de zuidelijke staten van de VS.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Grouper

Epinephelus spp., Mycteroptera spp.
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten, Dynamiet en cyanide

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De gevoeligheid van groupers voor visserijdruk varieert enorm, afhankelijk van de soort. Eén van de factoren die groupers gevoelig maakt voor visserijdruk is het paaien in scholen. Dit maakt ze een makkelijk doelwit voor vissers. Groupers hebben een hoge marktwaarde en worden vooral gevangen in ontwikkelingslanden door kleinschalige vissers.

Twee van de gebruikte vangstmethoden zijn desastreus voor het ecosysteem: vissen met dynamiet en cyanide. Koraalriffen veranderen hierdoor in levenloze gebieden. Daarnaast worden groupers ook wel met sleepnetten gevangen. Dit geeft ook schade aan het koraal en daarbij een enorme bijvangst van bijvoorbeeld zeeschildpadden.

Het visserijbeheer op groupers is op nationaal niveau geregeld. In de meeste landen zijn er, al dan niet seizoensgebonden, gesloten gebieden en regels voor maaswijdte. Individueel management per visserij ontbreekt veelal. In het grootste gedeelte van Zuidoost Azië is vissen met dynamiet en cyanide verboden, maar controle en handhaving blijkt in de praktijk erg moeilijk.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.