Meer informatie

Noordse (noorse) garnaal

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Garnalen

Garnalen vallen onder de schaaldieren. Ze hebben ogen op lange stengels, een lang gespierd achterlijf, voelsprieten en dunne poten. Garnalen komen voor in alle wateren. Langs de kust, in rivieren, meren en in de diepzee. Er zijn meerdere soorten garnalen op de Nederlandse markt te koop. De wilde garnalen uit koude gebieden zoals de Nederlandse en Noorse zijn vaak wat kleiner. Grote garnalen die vaak als gamba’s worden verkocht, zijn meestal geïmporteerd uit tropische gebieden, waar ze gekweekt worden.

Noordse (noorse) garnaal

De noordse, ook bekend als Noorse garnaal, heeft een voorkeur voor koud water (1-6 °C) en komt voor in de Subarctische zeegebieden van het noordelijk halfrond, voornamelijk op dieptes tussen de 50 en 500 m en op zachte modderige zeebodems. Noordse garnalen worden geboren als mannetjes maar worden op latere leeftijd (4-5 jaar) vrouwtjes.  Ze worden maximaal 8 jaar oud en 16,5 cm lang. Overdag leven de garnalen op de zeebodem, maar trekken ’s nachts naar ondieper water om te foerageren. Er leven diverse populaties noordse garnaal in de Atlantische Oceaan. 

Noordse (noorse) garnaal

Pandalus borealis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Diverse visserijen op de Noordse garnaal soort zijn [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]. Aan de oostkant van de Atlantische Oceaan zijn visserijen gecertificeerd uit onder andere Denemarken, Estland, Groenland, Schotland, de Faeröer en Noorwegen.

De Noordse garnaal wordt gevangen met [fijnmazige fijnmazig] bordensleepnetten met een sorteerpaneel in de keel van het net waardoor jonge vis kan ontsnappen. Hierdoor wordt de bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van vis zoveel mogelijk voorkomen.

Noordse (noorse) garnaal

Pandalus borealis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Diverse visserijen op de Noordse garnaal soort zijn [MSC-gecertificeerd msc-gecertificeerd]. In de noordwest-Atlantische Oceaan zijn sinds 2008 diverse Canadese [bordensleepnetvisserijen bordenvisserij] MSC-gecertificeerd.

De Noordse garnaal wordt gevangen met [fijnmazige fijnmazig] bordensleepnetten met een sorteerpaneel in de keel van het net waardoor jonge vis kan ontsnappen. Hierdoor wordt de bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van vis zoveel mogelijk voorkomen.

Noordse (noorse) garnaal

Pandalus borealis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordwestelijke

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het visbestand van Noordse garnaal bij Canada en Groenland is gezond en wordt niet overbevist.

Bijvangst bij deze visserij is laag, onder andere door het gebruik van materiaal dat bijvangst reduceert. Ook hebben alle schepen sorteerroosters, waardoor bodemvissen weer levend overboord gezet worden. Mogelijk worden kwetsbare bodemhabitats, zoals koudwater koralen en sponzen, wel aangetast.

Het beheer omvat alle aspecten van de visserij en is effectief. 

Noordse (noorse) garnaal

Pandalus borealis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: Barentszzee

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De garnalenstand in dit vangstgebied is gezond en [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is voldoende laag. De Noordse garnaal is waarschijnlijk goed bestand tegen de invloeden van de visserij.

De garnalenvisserij werkt met [fijnmazige fijnmazig] [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten]. Aanvankelijk was er veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
van kabeljauw en roodbaars, maar door het gebruik van selectiepanelen zijn de bijvangsten fors teruggedrongen. Teruggooi is in Noorse wateren verboden. Indien er hoge aantallen jonge en [ondermaatse vis ondermaatse-vis] worden bijgevangen worden [gebieden tijdelijk gesloten gesloten-gebieden] voor de visserij.

[Bodemsleepnetten bodemsleepnet] beroeren de bodem en er is directe verstoring van het bodemleven. De langetermijneffecten op de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in deze diepzeegebieden zijn onbekend. Diepzeekoraalriffen zijn in Noorse wateren beschermd door middel van gesloten gebieden.

Hoewel er geen beheerplan is voor Noordse garnaal, is het bestandsbeheer tot nu toe effectief gebleken. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] wordt grotendeels gereguleerd door begrenzing van de visserij-inspanning, vergunningen, verplicht gebruik van selectiepanelen en minimum maaswijdtemaaswijdte:
De grote van de gaten in een net.
.  Er worden stappen ondernomen om kwetsbare leefgebieden te beschermen tegen de negatieve effecten van [bodemberoerende visserijen bodemberoerende-visserij], waaronder het sluiten van verschillende gebieden voor bodemsleepnetten.

Noordse (noorse) garnaal

Pandalus borealis
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)
Deelgebieden: IJsland

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De Noordse garnalenstand in dit vangstgebied staat er slecht voor. De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] is afgenomen maar op dit moment vindt overbevissing plaats.

Er wordt met [bodemsleepnetten bodemsleepnet] met een kleine maaswijdtemaaswijdte:
De grote van de gaten in een net.
gevist. Desondanks zijn de [bijvangsten bijvangst] in dit gebied laag, dankzij het gebruik van selectiepanelen. Er zijn incidentele bijvangsten van haaien en roggen. Het effect op deze gevoelige soorten is onbekend. Bodemsleepnetten verstoren het bodemleven. Intensief vissen kan op termijn leiden tot verandering in de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen]. Vooral voor deze diep gelegen zeebodems, die niet vaak worden verstoord, is dit aannemelijk.

De [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] op de garnalenstand wordt in de territoriale wateren van Groenland gereguleerd door middel van minimum maaswijdte en quotaquota:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren.
. Deze maatregelen lijken voldoende. In beide gebieden is het verboden om garnalen overboord te gooien en is het gebruik van een [selectiepaneel selectiepanelen] verplicht.

Noordse (noorse) garnaal

Pandalus borealis
Herkomst

Noordzee (FAO 27)
Deelgebieden: Skagerrak en Kattegat

Kweek- / Vangstmethode

Sleepnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De precieze status van het Noorse garnalenbestand in dit gebied onzeker is.  Er zijn sterke aanwijzingen dat het bestand krimpt en dat de huidige [visserijdruk visserijdrukvisserij-inspanning] omlaag moet.

De garnalenvisserij werkt met [fijnmazige fijnmazig] [sleepnetten trawlnetten-sleepnetten], waardoor er veel bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
is van jonge garnaal en jonge vis. Selectiepanelen leiden tot een sterke vermindering van de bijvangsten. [Bodemsleepnetten bodemsleepnet] beroeren de bodem en er is directe verstoring van het bodemleven. De langetermijneffecten op de [soortensamenstelling soortensamenstellingleefgemeenschappen] in deze diepzeegebieden zijn onbekend.

Noorwegen en de EU voeren gezamenlijk beheer op deze visserij. De garnalenvisserij wordt beheerd via [vangstlimieten vangstlimiet], quotaquota:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren.
, vergunningen en technische maatregelen. In Noorse en Zweedse wateren is een selectiepaneel verplicht. In Noorwegen geldt een teruggooiverbod van bijvangsten. Als de bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
te hoog is in Noorwegen worden visgebieden tijdelijk [gesloten gesloten-gebieden] voor visserij. Er worden stappen ondernomen om kwetsbare leefgebieden te beschermen tegen de negatieve effecten van [bodemberoerende visserijen bodemberoerende-visserij], onder andere door verschillende gebieden te sluiten voor bodemsleepnetten.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.