Meer informatie

Europese ansjovis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagisch) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeel of visolie. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

Europese ansjovis

De Europese ansjovis die op de Nederlandse markt te vinden is, wordt voornamelijk rond de Portugese kust en in de Golf van Biskaje gevangen. Vroeger werd deze soort ook in de Zuiderzee gevangen, maar door de aanleg van de Afsluitdijk sterft de ansjovis hier lokaal uit. Op een kleine traditionele visserij bij Bergen op Zoom na, wordt in Nederland niet meer op ansjovis gevist. De Europese ansjovis wordt gemiddeld 13.5 cm lang en eet voornamelijk plankton en algen.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De Spaanse visserij op ansjovis met de ringzegen in de Golf van Biskaje is sinds 2015 MSC-gecertificeerd. Ansjovis plant zich snel voort en kan zich daarom snel herstellen van overbevissing. Het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje was ingestort na een slechte aanwas in 2001. Als gevolg hiervan is de visserij op ansjovis vijf jaar gesloten geweest. Inmiddels is het bestand hersteld en sinds 2010 trekt de visserij langzaam weer aan.

De visserij met ringzegens is selectief en er is een langetermijn beheerplan opgesteld voor dit ansjovisbestand.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegens, Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het visbestand van ansjovis kan veel fluctueren door de jaren heen. Het bestand in de Golf van Biskaje staat er goed voor.

Zowel het vissen op ansjovis met ringzegens als met zwevende ottertrawls heeft geen groot negatief impact op het ecosysteem. Beide vismethodes zijn vrij selectief. Doordat ansjovis in grote scholen zwemt is het percentage bijvangst dat gevangen wordt, vrij laag.

Het visbestand wordt onder EU maatregelen beheerd. Deze vorm van beheer wordt gezien als effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
Herkomst

Middellandse Zee en Atlantische Oceaan, centraal oostelijke deel (FAO 34|37)

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten, Ringzegens, Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De visserijdruk op Europese ansjovis is op dit moment in sommige gebieden te hoog. Er is wel genoeg informatie verzameld over de soort en er worden regelmatig bestandsschattingen uitgevoerd.

Ringzegen en pelagische sleepnetten hebben geen significante impact op het ecosysteem en op bedreigde en beschermde soorten. Door gebrek aan informatie kan niet beoordeeld worden wat de invloeden zijn van het wegvissen van ansjovis.

Het beheer van deze soort wordt als gedeeltelijk effectief gezien. Een aantal landen zijn momenteel bezig om het beheerplan te verbeteren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.