Meer informatie

Europese ansjovis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Haringachtigen

Haringachtigen zijn allemaal vrij kleine, zilverkleurige visjes.  Ze zwemmen in grote scholen in het open water (pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
) en voeden zich met plankton. De meeste soorten kunnen een heleboel eitjes tegelijk produceren, tot wel 200.000 per individu.  Een groot deel van ’s werelds visvangst bestaat uit haringachtigen. Niet alles hiervan is direct bestemd voor menselijke consumptie, veel wordt verwerkt tot vismeelvismeel:
Vismeel zit in het visvoer voor gekweekte vis. Vismeel wordt gemaakt van andere vissen, vaak zijn deze uit het wild gevangen. De gekweekte vissen hebben vismeel nodig om te kunnen groeien.
of visolievisolie:
Net als vismeel, is visolie vaak een belangrijk bestandsdeel in visvoer. Dit voer wordt gegeven aan vissen in de kwekerijen om goed te kunnen groeien. Visolie wordt gemaakt van andere vissen, vaak uit het wild gevangen.
. Haringachtigen zwemmen samen in grote scholen waardoor ze makkelijk massaal gevangen kunnen worden.

Europese ansjovis

De ansjovis op de Nederlandse markt betreft voornamelijk de Europese ansjovis uit Zuid-Europa. De belangrijkste Europese bestanden zwemmen rond de Portugese kust en in de Golf van Biskaje. Vroeger werd ook in de Zuiderzee veel ansjovis gevangen, maar met de aanleg van de afsluitdijk stierf hier de ansjovis lokaal uit. Op een kleine traditionele seizoensvisserij bij Bergen op Zoom na, wordt er in Nederland niet meer op Ansjovis gevist. Ansjovis eet plankton en algen en leeft in scholen, in open zee. In de zomer migreert deze vis noordwaarts.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

De Spaanse visserij op ansjovis met de ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
in de Golf van Biskaje is sinds 2015 MSC-gecertificeerdMSC gecertificeerd:
Visserijen die voldoen aan de beoordelingscriteria van de Marine Stewardship Council en zijn gecertificeerd. Visproducten met het blauwe MSC-keurmerk zijn gevangen door duurzame visserijen.
. Ansjovis plant zich snel voort en kan zich daarom snel herstellen van overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
. Het ansjovisbestand in de Golf van Biskaje was ingestort na een slechte aanwas in 2001. Als gevolg hiervan is de visserij op ansjovis vijf jaar gesloten geweest. Inmiddels is het bestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
hersteld en sinds 2010 trekt de visserij langzaam weer aan.

De visserij met ringzegens is selectief en er is een langetermijn beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
opgesteld voor dit ansjovisbestand.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
Herkomst

Zwarte Zee (FAO 37.4)
Deelgebieden: Middellandse zee

Kweek- / Vangstmethode

Pelagische sleepnetten, Lampara, Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De Europese ansjovis wordt momenteel overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. Er is wel genoeg informatie verzameld over de soort en er worden regelmatig bestandsschattingbestandsschatting:
Het schatten van het aantal vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
en uitgevoerd. Deze soort heeft een onregelmatige gevoeligheid voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
.

Lamparalampara:
Een lampara is een ringnet zonder sluitlijn. De lampara heeft een kleine zakvormige kuil die aan weerszijden voorzien is van grote vlerken. Deze bestaan uit een netwerk met een bovenlijn, drijvers en een verzwaarde onderpees. Nadat het schip een cirkelvormige beweging heeft gemaakt, worden de vlerken gelijktijdig aan boord gehesen.
, ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
en pelagische sleepnetten hebben geen significante impact op het ecosysteem en op bedreigde en beschermde soorten. Door gebrek aan informatie kan niet beoordeeld worden wat de invloeden zijn van het wegvissen van ansjovis.

Het beheer van deze soort wordt als gedeeltelijk effectief gezien. Een aantal landen zijn momenteel bezig om het beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
te verbeteren.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen, Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het visbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van ansjovis kan veel fluctueren door de jaren heen. In 2019 is het bestand met meer dan 90% afgenomen na een stabiele toename sinds 2015. Ansjovis heeft daarnaast ook een fluctuerende gevoeligheid voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, dat momenteel geen trend aantoont.

Zowel het vissen op ansjovis met ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
s als met zwevendezwevende ottertrawl:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten door de waterkolom worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'.
ottertrawls heeft geen groot negatief impact op het ecosysteem. Beide vismethodes zijn vrij selectief. Doordat ansjovis in grote scholen zwemt is het percentage bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
dat gevangen wordt, vrij laag.

Het visbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
wordt onder EU maatregelen beheerd. Deze vorm van beheer wordt gezien als effectief.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Europese ansjovis

Engraulis encrasicolus
Herkomst

Atlantische Oceaan, centraal oostelijke (FAO 34)

Kweek- / Vangstmethode

Zwevende ottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er zijn nog maar weinig beoordelingen uitgevoerd over het visbestandbestand:
De vissen van een bepaalde soort die zich in hetzelfde paaigebied in dezelfde periode voortplanten.
van ansjovis in dit gebied. Het wordt verwacht dat de visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
op dit bestand te hoog is. Het wordt hierom aangeraden dat de visserijdruk wordt verminderd.

Door een gebrek aan informatie zijn de effecten van deze vismethode op beschermde en bedreigde soorten, zoals mariene zoogdieren, zeeschildpadden en vogels nog vrij onbekend. Doordat zwevendezwevende ottertrawl:
Een visserijtechniek waarbij kegelvormige netten door de waterkolom worden gesleept en worden opengehouden door grote, vierkante 'otterplanken'.
ottertrawls weinig tot geen contact maakt met de zeebodem, heeft deze methode hier weinig invloed op. Daarnaast zwemt ansjovis vaak in grote scholen, waardoor het percentage aan bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
relatief laag is.

Het beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
van dit bestand wordt gezien als gedeeltelijk effectief. Visserijen worden gereguleerd door de Marokkaanse en Mauritaanse overheid. De reguleringen zijn beperkt en visserijen zijn niet verplicht om bijvangsten te vermelden. Ook niet van bedreigde en beschermde soorten.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.