Meer informatie

Dorade (zeebrasem)

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachitgen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

 

 

Dorade (zeebrasem)

Dorade leeft  dicht bij de bodem, in de Oost-Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee. Dorade houdt van subtropische wateren en komt doorgaans niet noordelijker dan de Golf van Biskaje. De vissen kunnen maximaal 70 cm lang en 11 jaar oud worden.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

 

Dorade (zeebrasem)

Sparus aurata
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Uitleg beoordeling

Deze beoordeling geldt alleen voor dorade met het ASC keurmerk. Vraag uw verkoper of de vis dit keurmerk heeft.

Dorade wordt op grote schaal gekweekt in de Middellandse zee, vooral in Spanje, Griekenland, Italië en Turkije. De vissen komen daar ook van nature voor. De kweek vindt plaats in open kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee. Er wordt weinig onafhankelijk wetenschappelijk onderzoek gedaan naar de effecten van kweek op de omgeving. Dorade heeft veel voer nodig om te kunnen groeien en de ingrediënten zijn nog niet duurzaamduurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
.

ASC gecertificeerde dorade is een betere keus, vooral omdat het voer duurzamer is. Op dit moment zijn de eerste kwekerijen in de Middellandse zee gecertificeerd aan de hand van de meest recente ‘zeebaars, dorade, ombervis -standaard’.

Vis in het Seizoen

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Dorade (zeebrasem)

Sparus aurata
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Korven, fuiken en vallen, Handlijnen en hengelsnoeren, Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Overal het algemeen is het gebrek aan data voor al deze visserijen op dorade, ook wel zeebrasem en goudbrasem, zeer groot. Door gebrek aan data kan geen bestandsbeoordelingbestandsbeoordeling:
De huidige en vroegere status van een visbestand, die bepaald wordt door te kijken naar de grootte van het bestand en het effect van de beheersmaatregelen.
gemaakt worden. De soort heeft weinig last van visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
.

Er is niet veel data over deze vangstmethodes beschikbaar. Over het algemeen hebben alle benoemde vangstmethodes geen ernstige invloed op het ecosysteem of op bedreigde soorten.

Momenteel is er geen specifiek beheerplan voor deze soort uit deze vangstgebieden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Dorade (zeebrasem)

Sparus aurata
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

GlobalGAP kweek in kooien

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Deze beoordeling geldt alleen voor dorade met het GlobalGAP keurmerk. Vraag de verkoper of de vis dit keurmerk heeft.

Dorade, ook wel goudbrasem of zeebrasem genoemd, is de bekendste soort binnen de familie van de zeebrasems. Zeebrasem wordt net als zeebaars op grote schaal gekweekt in de Middellandse zee, vooral in Spanje, Griekenland, Italië en Turkije. De vissen komen daar ook van nature voor.

De kweek vindt plaats in open kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee. Het ecosysteem wordt indirect ernstig beïnvloed door een geconcentreerde hoeveelheid uitwerpselen. Hiernaast heeft deze visserij relatief veel last van kweekvissen die ontsnappen. Indien deze kweekvissen zich vermengen met een wilde populatie, kan het voortplantingssucces dalen. Verder is deze soort gevoelig voor ziekte en is de verspreidingskans groot. Daarnaast heeft dorade veel voer nodig om te kunnen groeien en bestaat het voer nog niet uit duurzame ingrediënten. GlobalGAP gecertificeerde dorade is een betere keus, vooral omdat het voer duurzamer is.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

Dorade (zeebrasem)

Sparus aurata
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)
Deelgebieden: Atlantische Oceaan, noordoostelijke

Kweek- / Vangstmethode

Schakels, Kieuwnetten (staand want), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zowel de visserij op dorade, ook wel goudbrasem of zeebrasem, in de Atlantische oceaan als de Middellandse zee zijn erg data deficiënt. Er is hierom ook geen duidelijke bestandsbeoordelingbestandsbeoordeling:
De huidige en vroegere status van een visbestand, die bepaald wordt door te kijken naar de grootte van het bestand en het effect van de beheersmaatregelen.
. De soort heeft echter weinig last van visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
.

De vangstmethoden hebben alle drie een grote ecologische impact op bedreigde soorten. Verder zijn er niet veel gegevens bekend over de invloed van deze methoden op het ecosysteem.

Momenteel is er geen specifiek beheerplan voor deze soort in dit vangstgebied.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Dorade (zeebrasem)

Sparus aurata
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Kooien (Kweek)

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Brongebruik
Impact op de omgeving
Beheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Dorade, ook wel goudbrasem of zeebrasem, wordt in open kooienkooien:
Een kweektechniek waarbij open kooien op zee, in meren of in rivieren staan. Ze zijn verankerd aan de bodem en staan op plaatsen die beschut zijn tegen storm en hoge golven. De meeste zalm wordt gekweekt in kooien. Doordat de kooien in open verbinding staan met het omringende water is de impact op de omgeving groot.
op zee gekweekt. Deze soort heeft veel voedsel nodig om te kunnen groeien. Het voer wordt echter nog niet duurzaamduurzaam:
Het voorzien in de behoeften van huidige generaties, zonder daarmee voor toekomstige generaties de mogelijkheden in gevaar te brengen. Hierdoor kunnen ook toekomstige generaties gebruik maken van dezelfde behoeften.
geproduceerd.

Het ecosysteem wordt indirect ernstig beïnvloed door een geconcentreerde hoeveelheid uitwerpselen. Hiernaast heeft deze visserij relatief veel last van kweekvissen die ontsnappen. Indien deze kweekvissen zich vermengen met een wilde populatie, kan het voortplantingssucces dalen. Verder is deze soort gevoelig voor ziekte en is de verspreidingskans groot.

Over het algemeen wordt het beheer van deze kweek als gedeeltelijk effectief gezien.

Vis in het seizoen 

Deze beoordeling betreft gekweekte vis. Het seizoen is daarom niet van belang.

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.