Meer informatie

Atlantische bonito

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Atlantische bonito

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Atlantische bonito

De bonito (Sarda sarda) is een straalvinnige vis uit de familie van makrelen (Scombridae). Deze slanke vis kan een lengte bereiken van 91 centimeter. De hoogst geregistreerde leeftijd is 5 jaar. De bovenzijde van het lichaam bevat donkere strepen. De bonito komt voor in zoute en brakke subtropische wateren in de Atlantische Oceaan en in de Middellandse Zee op een diepte tot 200 meter. De bonito is voor de visserij van groot commercieel belang. In de hengelsport wordt er weinig op de vis gejaagd. Er zijn in het verleden meldingen van ciguatera-vergiftiging geweest.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Atlantische bonito

Sarda sarda
Herkomst

Middellandse Zee (FAO 37)

Kweek- / Vangstmethode

Ringzegen

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er zijn beperkte vangstgegevens beschikbaar over de visserij op Atlantische bonito in de Middellandse zee. De soort is gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
en wordt vaak direct na de paaitijd gevist.

Het gebruik van ringzegenringzegen:
Een ringnet waarbij het net in een cirkel om een school vissen heen wordt uitgezet. Vervolgens wordt het net aan de onderkant gesloten en binnengehaald. Ook wel purse seine genoemd.
s heeft weinig impact op gevoelige soorten. Maar doordat deze visserij vooral vist op ondermaatse bonito, wordt de ecologie van de Middellandse zee zwaar verstoord.

Het beheer van de visserij in de Middellandse zee is complex en wordt door verschillende internationale organisaties en nationale overheden opgesteld. De hoeveelheid aan beheersystemen maakt dat het totale beheer geen coherent geheel is.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

 

ASC keurmerk

Vis met het ASC keurmerk wordt op een verantwoorde manier gekweekt.

MSC keurmerk

Vis met het MSC keurmerk wordt op een duurzame wijze gevangen.

Groene vis

Deze vis is niet overbevist of wordt zorgvuldig gekweekt, met minimale schade aan de natuur.

Tweede keus

Deze vis is een tweede keus. Er zijn nog een aantal problemen met de visserij of kweek.

Vermijden

Koop deze vis niet, er is sprake van overbevissing of de manier van vangst/ kweek is belastend.

Bijvangst

Deze vis wordt ongewild gevangen bij het vissen op een andere soort. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. gecertificeerde kwekerijen doen een goede stap richting duurzaamheid. Een aantal vissoorten met dit label krijgen een betere score op de VISwijzer.

Biologisch

Biologisch standaarden hanteren de strengste eisen voor visvoer en stellen eisen aan het dierenwelzijn.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.