The State of World Fisheries and Aquaculture, op weg naar Blue Transformation

Sinds 1994 publiceert de Voedsel- en Landbouworganisatie van de Verenigde Naties om de twee jaar “The State of World Fisheries and Aquaculture” (ook bekend als SOFIA). Een belangrijk referentiepunt voor beleidsmakers, beheerders, wetenschappers, belanghebbenden en NGO’s wereldwijd. Deze maand werd de 15e editie gepresenteerd op de VN-Oceaanconferentie in Lissabon, Portugal. En daar keken we bij Good Fish echt naar uit!  

Blue Transformation 

Naast een overzicht van de toestand van de mondiale visserij en aquacultuur, wordt ook aandacht besteed aan de ‘Blue Transformation’. De “Blue Transformation” van de VN is een strategie om de aquacultuur te intensiveren en uit te breiden, de visserij te verbeteren en de ketens van visserij en aquacultuur te innoveren. De nadruk wordt gelegd op de noodzaak om in de komende jaren doortastende acties op te zetten of te versnellen. Dit om de doelstellingen van de VN Sustainable Development Goal #14 – leven onder water – te behalen. Belangrijke informatie dus.  

Het SOFIA-verslag bevat de volgende kernboodschappen: 

  1. De mondiale visserij- en aquacultuurproductie heeft een recordhoogte bereikt en de sector zal in de toekomst een steeds belangrijkere rol spelen in de voedsel- en voedingsvoorziening. 
  2. Aquacultuur heeft een groot potentieel om de groeiende wereldbevolking te voeden, maar de groei moet wel duurzaam zijn.  
  3. De wereldconsumptie van aquatische levensmiddelen is de afgelopen jaren aanzienlijk gestegen en zal blijven stijgen.  
  4. De visbestanden blijven achteruitgaan als gevolg van overbevissing, vervuiling, slecht beheer en andere factoren, maar het aantal vangsten uit duurzame bestanden neemt toe.  
  5. De omvang van de mondiale vissersvloot blijft afnemen, maar er moet meer worden gedaan om de overcapaciteit tot een minimum te beperken en de duurzaamheid van de visserijactiviteiten te waarborgen.  
  6. Verwacht wordt dat aquacultuur tegen 2030 met nog eens 14 procent zal toenemen.  
  7. Miljoenen mensen zijn afhankelijk van aquatische voedselsystemen.  
  8. Aquatische voedselsystemen kunnen een krachtige oplossing bieden. Blue Transformation kan een antwoord bieden op de dubbele uitdaging van voedselzekerheid en duurzaamheid voor het milieu.  
  9. Blue Transformation vereist een inspanning van de publieke en de private sector als we de 2030-agenda van de Verenigde Naties willen verwezenlijken, vooral omdat de COVID-19-pandemie eerder gunstige trends heeft omgekeerd.  

Je kunt de volledige samenvatting of het volledige rapport in het SOFIA rapport lezen 

Duurzame visserij en aquacultuur 

Good Fish sluit helemaal aan bij de VN-doelstelling voor duurzame ontwikkeling en erkent de belangrijkste boodschappen uit het SOFIA-rapport over het belang van duurzame visserij en aquacultuur in de wereld. Wij zijn ons zeer bewust van het feit dat visserij en aquacultuur een belangrijke rol spelen in de voedselvoorziening, nu en in de toekomst. Maar om hier op een duurzame manier gebruik van te maken, moeten er écht dingen veranderen. Werk aan de winkel dus! Daarom is onze missie van 100% Goede Vis in 2030 zo belangrijk. In ons missieboekje kun je hier alles over lezen. 

Samenwerken met de hele keten 

Good Fish onderneemt actie door bewustwording te creëren over soorten die als ROOD gemarkeerd zijn in onze VISwijzer en werkt samen met de hele keten aan duurzaamheid in de vis-, schaal- en schelpdiersector. Daarnaast promoten we vis die niet overbevist is, afkomstig is van duurzame aquacultuur met zorg voor dierenwelzijn, die puur en gezond is, legaal gevangen of geproduceerd is onder goede arbeidsomstandigheden. Zo werken we samen aan een toekomst gevuld met Goede Vis! 

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.