Reactie Good Fish op persbericht Gastropedia

Onderzoek: de wereld achter labels voor duurzame vis Viswijzer staat duurzaamheid in de weg

12 mei 2021 – Good Fish heeft kennis genomen van het persbericht van Gastropedia en het daarbij horende onderzoek van Jaap de Graaf. Wij betreuren het dat een dergelijk rapport zijn weg kan vinden naar publicatie. Het rapport staat vol met halve waarheden en/of omgedraaide feiten en wij herkennen ons niet in het beeld wat de journalist schetst van onze organisatie. Het is overduidelijk dat dit onderzoek is opgezet om Good Fish in diskrediet te brengen. Waarom? Wij gaan er vanuit dat dit gestuurd wordt door commerciële belangen binnen de palingsector.

Onze missie is dat er in 2030 geen vis met een rode score – lees ‘ernstig bedreigd of met veel milieuschade gevangen of gekweekt’- wordt gegeten in Nederland. Good Fish geeft als milieuorganisatie samen met het Wereld Natuur Fonds de VISwijzer uit. Daarin wordt een advies gegeven over welke vis wel of niet duurzaam gevangen of gekweekt wordt. Dit advies wordt samengesteld door onafhankelijk experts op het gebied van visserij en viskweek. Good Fish is een stichting zonder winstoogmerk en heeft géén commercieel belang bij het advies wat gegeven wordt op de VISwijzer. In andere woorden, wij verdienen niet aan de verkoop van vis die wij als duurzaam erkennen.

Paling krijgt een rode score op de VISwijzer want het gaat zeer slecht met de paling. Dit wordt erkend door ICES (International Council for the Exploration of the Sea) én ook staat paling als ernstig bedreigd op de rode lijst van de IUCN. Daarom kiezen chefs, consumenten, supermarkten en ondernemers ervoor om geen paling te (ver)kopen. Goed dat deze doelgroepen bewuste keuzes maken, vinden wij als milieuorganisatie. Áls je vis wilt eten zijn er genoeg vissoorten die wel een goede keus zijn bijvoorbeeld Hollandse haring.

Dat er geen MSC keurmerk mogelijk is voor de paling komt niet door tekortkomingen in de MSC certificeringsmethode zoals het rapport beweert, maar omdat de paling niet aan de standaarden kan voldoen door de bedreigde status van het bestand. De palingsector heeft om die reden zelf een keurmerk in het leven geroepen. Dit keurmerk is nog niet ISEAL-geaccrediteerd (in tegenstelling tot MSC). ISEAL heeft bovendien aangegeven dat het keurmerk deze accreditatie de komende 3 jaar niet gaat krijgen.

Kortom, het gepubliceerde rapport voldoet niet aan de maatstaven voor degelijke journalistiek of onderzoek. Wij vertrouwen erop dat andere journalisten, nieuwplatforms, sectorpartijen, retailers en consumenten dit ook inzien.