Meer maatregelen nodig na nieuwe daling intrek van glasaal

Vrijdag 30 oktober 2020 – Vandaag heeft de International Council for the Exploration of the Seas (ICES) haar Paling-advies uitgebracht aan de Europese Commissie. Duidelijke woorden: er zijn meer maatregelen nodig. De achterliggende cijfers laten opnieuw een neerwaartse lijn zien: dit jaar was de intrek van glasaal in de Noordzee nog maar 0,5% van wat het was in vergelijking met de referentieperiode 1960-1979. Nog lager dan vorig jaar toen was het 1,4%. Hoog tijd om het tij echt te keren, vinden Good Fish en RAVON. 

Minimaal

Als er één soort tot de verbeelding spreekt, dan is dat de paling. De paling die we in Nederland kennen plant zich voort in de Sargassozee, ergens in de Bermuda driehoek 6000 kilometer hier vandaan. De palinglarfjes komen met de warme golfstroom helemaal terug naar Europa en Noord-Afrika waar zij als ‘glasaal’ de binnenwateren intrekken om daar op te groeien. Om te zien hoe het met de palingpopulatie gaat, wordt er in Europees verband gekeken hoeveel glasaal er jaarlijks binnentrekt. Dat is een belangrijke graadmeter van succesvolle voortplanting en geeft de sterkte aan van de nieuwe generatie paling. Ter vergelijking, de aantallen die de afgelopen 20 jaar langs de Noordzee worden waargenomen, zijn minimaal en liggen in de orde van 1,5% ten opzichte van 50 jaar geleden. De Europese toestand van de paling wordt mede daarom als kritiek beschouwd en de IUCN rode lijst status is ‘Critically Endangered’.

ICES advies

Wetenschappers, verbonden aan ICES, brengen elk najaar de kennis over de paling in beeld en geeft hiermee advies aan de Europese Commissie. Vorig jaar stelde ICES dat de trend sinds 2011 licht positief was. Na een tegenvallende intrek in 2019, was de hoop gevestigd op 2020 voor het doorzetten van die trend. Helaas bericht ICES nu over een dieptepunt in de glasaalintrek langs de Noordzee. ICES brengt daarom opnieuw het advies uit om: aalsterfte door menselijke activiteiten (inclusief visserij en barrières zoals waterkrachtcentrales en gemalen) “zo dicht bij nul als mogelijk” te brengen om de paling te laten herstellen. Al sinds 2007 zijn er in 17 EU lidstaten aalbeheerplannen afgesproken met maatregelen voor herstel. Uit onderzoek van Good Fish blijkt dat goede implementatie van die plannen nog steeds uitblijft. Echt herstel van de paling treedt daarmee ook nog niet op, zoals ook de cijfers van ICES nu laten zien.

Urgentie

Er gebeurt simpelweg te weinig om de paling te redden. Blijkbaar is er te weinig urgentie bij de Europese lidstaten om echt in actie te komen. Ondanks het donkerrode scenario kan het tij voor de paling nog gekeerd worden, de soort is nu nog niet uitgestorven. Daarom roepen Good Fish en RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland) iedereen op om de petitie te tekenen op powerpaling.nl waarmee de organisaties alarm kunnen slaan in Nederland en bij de EU in Brussel. Op Powerpaling.nl staat ook wat Good Fish en RAVON zelf doen om de paling te redden. Alle paling-acties zijn mogelijk dankzij de deelnemers van de Postcode Loterij.

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.