Europese NGO’s op de bres voor de paling in Brussel

Op 7 september heeft een internationale delegatie van NGO’s, waaronder Good Fish en RAVON, de Eurocommissaris voor Milieu, Oceanen en Visserij Virginijus Sinkevičius gesproken over de toekomst van de paling. Tijdens deze afspraak is ook de ‘Power to the Paling’ petitie overhandigd, die ruim 42.000 keer werd ondertekend door palingsupporters uit 8 verschillende Europese landen.

De situatie van de paling is in heel Europa penibel. Europees beleid is leidend en daarom cruciaal voor het herstel van de paling. Ondanks de Europese Aalverordening die in 2007 van kracht werd, is er geen herstel van de palingpopulatie waarneembaar. NGO’s pleiten daarom voor verdergaande maatregelen om de paling een kans te geven op herstel. Paling (aal) heeft groot belang bij goede verbindingen tussen zee en opgroeigebieden in het achterland en betere kansen om gezond op te groeien. De Eurocommissaris Sinkevičius is van mening dat het huidige aalbeheerplan niet werkt en dat er nieuwe, verdergaande maatregelen nodig zijn. ‘We need tot take it a step further.’

Good Fish en RAVON zien graag dat drie noodzakelijke stappen genomen worden:

1) Borging van ‘aal-areaal’, waarbij goede leefgebieden voor paling in het beleid zijn verankerd:
Bijvoorbeeld dat meer dan 75% van de geschikte wateren in Europa worden aangewezen als leefgebied voor aal. In Nederland zijn grote delen van het leefgebied afgesloten van zee, ernstig verontreinigd en/of worden in hoge mate commercieel bevist.

2) Het leefgebied moet integraal bereikbaar worden gemaakt:
Vismigratievoorzieningen (toepassingen waardoor vissen niet worden tegengehouden door sluizen, gemalen en stuwen) moeten effectief zijn. Bijvoorbeeld >75% van de jonge aal moet in staat zijn binnen korte tijd een knelpunt, zoals een gemaal of stuw, te passeren. Nu is dit vaak 25% of minder. Natuurlijke migratie van aal is leidend. Het verplaatsen en uitzetten van jonge aal is een korte termijn maatregel, die alleen wordt uitgevoerd als wetenschappelijke onderbouwing uitwijst dat deze uitzet bijdraagt aan herstel van de soort. Pompen van gemalen, evenals turbines van waterkrachtcentrales, moeten visveilig zijn met minimaal 90% overleving van schieraal. Momenteel zijn hoofdzakelijk grootste gemalen visveilig gemaakt.

3) Gebieden in het aal-areaal moeten schoon en veilig zijn:
Bodemverontreiniging mag er niet toe leiden dat aal, eenmaal volgroeid na circa 15 jaar, te vervuild is om een lange reis af te leggen en voor gezond nageslacht te zorgen. Ernstig verontreinigde gebieden, zoals nu de grote rivieren, worden niet aangewezen als ‘aal-areaal’. Verlagen van druk uit visserij en stroperij op het bestand, alleen toelaten van visserij als deze wetenschappelijk onderbouwd duurzaam plaatsvindt, te borgen met een keurmerk.

Petitie
De petitie is een initiatief van Good Fish (uitgever van de VISwijzer) en kennisorganisatie RAVON (Reptielen Amfibieën Vissen Onderzoek Nederland). Good Fish adviseert bewuste consumenten welke vis wel of niet duurzaam gevangen of gekweekt wordt en de ecologen van RAVON doen ook onderzoek naar vissoorten in Nederland. Naast de Power to the Paling-campagne houden beide organisaties zich bezig met het verbeteren van vispassages, het tegengaan van stroperij en smokkel, het monitoren van glasaal (babypalinkjes) en het aanleggen van aalreservaten. De palingpetitie en andere projecten worden mede mogelijk gemaakt dankzij de deelnemers van de Nationale Postcode Loterij.

Klik hier voor een overzicht van de belangrijkste projecten en acties voor de paling.