Friend of the sea

Friend of the Sea (FOS) is een EKO-keurmerk voor duurzaam gevangen- en gekweekte vis. FOS is opgericht door het Amerikaanse Earth Island Institute en is nu een onafhankelijke non-profit organisatie.

De standaard van FOS op wildgevangen vis is gericht op het bestand van de soort, de effecten op het ecosysteem en het beheer. De beoordelingen worden uitgevoerd door een onafhankelijke, derde partij.

De procedure om tot certificering te komen is echter niet transparant en is gebaseerd op beperkte informatie. Ook zijn er geen goede procedures ontwikkeld om bezwaar aan te tekenen. Daarnaast hecht het keurmerk geen waarde aan traceerbaarheid. FOS wordt door het Wereld Natuur Fonds en door de Good Fish Foundation dan ook niet ondersteund als betrouwbaar keurmerk.

Welke keurmerken zijn wel betrouwbaar?

Er zijn nog altijd veel schijnkeurmerken op de markt die duurzaamheid garanderen, terwijl dit vaak helemaal niet het geval is. De keurmerken MSC (voor wildgevangen vis) en ASC (voor gekweekte vis) vind je op de meeste visproducten in de supermarkt. Ontbreken deze keurmerken op de verpakking, zoek dan de betreffende soort op in de VISwijzer. Je vindt informatie over de vissoort, de vangstmethode en de herkomst achterop de verpakking in het geel-gemarkeerde vakje.