Zwartvoetpinguïns met uitsterven bedreigd door kelderende vispopulaties

Geplaatst op 1 november 2022

Blijvende voedselconcurrentie met één van de grootste visserijen van Zuid-Afrika, zorgt ervoor dat het slecht gaat met de zwartvoetpinguïns. Zonder effectief beheer van de visserij wordt gedacht dat deze soort in 2030 praktisch uitgestorven is. Het wordt nu overwogen de visserij te sluiten om de zwartvoetpinguïn voor uitsterven te behoeden. De grote vraag is nu: ‘Gaat het beschermen van zwartvoetpinguïns boven het behouden van visserij?’

In de laatste eeuw is de populatie van zwartvoetpinguïns met 95% gedaald. Sinds 2010 staat deze soort als ‘bedreigd’ op de rode lijst van de IUCN. Ondanks dat er wel enkele beschermingsmaatregelen zijn genomen, zoals het beschermen van broedgebieden en het verbieden van het rapen van eieren, neemt de soort alsnog af. De voornaamste reden voor deze afname is een tekort aan voedsel door directe concurrentie met de visserij.

De belangrijkste voedselbron voor zwartvoetpinguïns bestaat uit kleine pelagische vissoorten, zoals sardine en ansjovis. Visbestanden van beide soorten zijn echter sterk achteruit gegaan en er wordt vermoed dat het sardine bestand helemaal uitgeput is. Aangezien sardines vooral belangrijk zijn voor volwassen pinguïns, heeft een tekort een negatieve invloed op het broedsucces en de overlevingskans van de pinguïnkuikens. Om te voorkomen dat de zwartvoetpinguïn uitsterft is het van belang om de voedselbeschikbaarheid te verzekeren.

Bron: WWF Zuid-Afrika, 2022

Aangezien de Zuid-Afrikaanse visserij op sardine maar 10% uitmaakt van de totale sardine consumptie in Zuid-Afrika, wordt voorgesteld deze visserij te sluiten ten behoeve van de pinguïn. Aangezien eerdere oproepen voor beheer van deze visserij genegeerd werden, is het nu essentieel om strenge maatregelen te nemen.

In 2021 werden de resultaten bekend gemaakt van een 10-jarig experiment, waarbij visserij op sardine en ansjovis rondom de broedgebieden van de pinguïns helemaal werd gesloten. De resultaten hiervan wijzen uit dat het sluiten van de visserij leidde tot een verhoogd broedsucces. Daarnaast hoefden volwassen pinguïns ook minder grote afstanden af te leggen om voedsel te vinden. Dit laat zien dat zelfs een kleine ingreep een groot verschil kan maken en dat effectief visserijbeheer kan bijdragen aan het herstel van een soort.

Hoe wordt dit meegenomen op de VISwijzer?

Good Fish houdt op de VISwijzer rekening met het voorkomen van dit soort situaties, waarbij visserij negatieve effecten heeft op beschermde en bedreigde diersoorten. Dit wordt gedaan door de impact van de visserij op zowel diersoorten als het ecosysteem te evalueren en dit mee te nemen in de beoordeling.

Wereldwijd zijn er organisaties die consumentengidsen zoals de VISwijzer beheren. Door samen te werken met deze organisaties kan kennis gedeeld worden en gezamenlijk een grotere impact gemaakt worden. Good Fish draagt bij aan deze samenwerking door secretariaat te zijn van de Global Seafood Ratings Alliance (GSRA). De GSRA is een samenwerkingsverband waarin consumentengidsen hun beoordelingen voor duurzame vis, schaal- en schelpdieren proberen te standaardiseren en zo hun effectiviteit en efficiëntie te vergroten. Meer weten over de GSRA? Klik dan hier.

Bronnen:

Sydeman, W. J., Hunt Jr, G. L., Pikitch, E. K., Parrish, J. K., Piatt, J. F., Boersma, P. D., … & Sherley, R. B. (2021). South Africa’s experimental fisheries closures and recovery of the endangered African penguin. ICES Journal of Marine Science78(10), 3538-3543. https://academic.oup.com/icesjms/article/78/10/3538/6429113

BirdLife International (2022) Species factsheet: Spheniscus demersus. http://www.birdlife.org