Waterschap Brabantse Delta pakt rivierkreeft aan in de week van de Invasieve Exoot!

Waterschappen onderhouden allerlei wateren, onder meer door sloten regelmatig uit te baggeren of te schonen, wat zorgt voor een betere doorstroming, minder stankoverlast en een betere waterkwaliteit. Vaak kunnen grotere vissen makkelijk aan de machines ontkomen, door weg te zwemmen. Dit lukt echter niet altijd en dat is niet goed voor de biodiversiteit. Een extra controle zou handig zijn.

In verscheidene gebieden komt ook een groot aantal Amerikaanse rivierkreeften naar boven bij de werkzaamheden. Deze invasieve exoot is een probleem in de Nederlandse wateren. Het weghalen van de rivierkreeft uit de bagger of het maaisel zou kunnen helpen om de schade die veroorzaakt wordt door deze exoot, te beperken.

Rivierkreeft zoeken tussen de waterplanten

Waterschap Brabantse Delta, in samenwerking met Good Fish, onderzoekt of de inzet van rivierkreeftvissers bij het schonen en maaien van waterplanten uit de sloot, kan zorgen voor een win-win situatie. Deze week verzamelden Tom (Good Fish) en visser Pieter Jan (Cambaridae rivierkreeftvisserij) daarom rivierkreeft tijdens maaiwerkzaamheden bij Zevenbergschen Hoek. Ook hebben zij meerdere snoekjes en modderkruipers kunnen redden.

Schade herstellen

Kortom, de plaag wordt eruit gevist en de vissen die er natuurlijk horen te zwemmen worden teruggegooid. Hierdoor herstelt de rivierkreeftvisser de schade die deels gemaakt wordt door het schonen en maaien én helpt mee in het beheersen van de exoot.

Samenwerkende partijen

Als dit lucratief is, is het een mooie manier voor visser en waterschap om samen te werken zonder dat de visser eigenaar hoeft te worden van het lokale water. Eén van dé struikelblokken rondom de aanpak van de invasieve Amerikaanse rivierkreeft.

Samenwerking is nodig om deze exoot te beheren!

 

Je gebruikt een verouderde browser. Hierdoor kunnen we de werking en veiligheid van de website niet garanderen. Bekijk hier de alternatieven.