Meer informatie

Zwaardvis

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Bijvangst
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Makreelachtigen

Makreelachtingen (Scrombrodei) zijn een ondersoort van de Perciformes, de grootste orde van vissen. Onder makreelachtigen vallen makrelen (Atlantische-, horsmakreel, etc), tonijnen, zeil- en zwaardvissen en barracuda’s. Het zijn vissen die door mensen zeer veel worden gegeten overal ter wereld en vormen daarom een belangrijke bron van voedsel en inkomsten.  Makrelen zijn pelagischpelagisch:
In de waterkolom.
e vissen die leven in grote scholen. Het zijn snelle en goede zwemmers die met de zilverachtige schittering  van hun schubben hun achtervolgers verwarren. De kleinste soort is de eiland makreel van hooguit 20 cm. De grootste soort is de blauwvintonijn die wel meer dan 5 meter kan worden.

Zwaardvis

De zwaardvis is een spectaculaire vis met een extreem lange bovenkaak die de vorm heeft van een zwaard. De vissen gebruiken dit zwaard waarschijnlijk om prooien mee neer te sabelen: slaan, spietsen of hakken. Ook zorgt het zwaard voor een perfecte stroomlijn; de zwaardvis is een snelle jager. Zwaardvissen kunnen 4,5 m lang en 650 kg zwaar worden. Op jonge leeftijd verblijven zwaardvissen doorgaans in scholen terwijl volwassen zwaardvissen meestal alleen zwemmen en jagen.

Zwaardvis

Xiphias gladius
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordwestelijke (FAO 21)

Kweek- / Vangstmethode

Harpoen, Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Zwaardvissen zijn gevoelig voor visserijdruk, omdat ze vrij laat geslachtsrijp worden. Het zwaardvisbestand in de noordwest-Atlantische Oceaan is gezond. Omdat zwaardvissen grote afstanden afleggen is het echter onbekend of er in dit gebied ook zwaardvissen uit de Middellandse Zee worden gevangen, waar het bestand er veel slechter voorstaat.

De handmatige visserij met harpoenen en handlijnen is erg selectief met weinig bijvangst en geen beschadiging van de bodem. Zwaardvis staat aan de top van de oceanische voedselketen. Het effect van het op grote schaal wegvissen van deze toppredatoren is onbekend.

Het zwaardvisbestand in de noordwest-Atlantische Oceaan wordt beheerd door ICCAT. Het beheer is grotendeels effectief.

Zwaardvis

Xiphias gladius
Herkomst

Wereldwijd

Kweek- / Vangstmethode

Drijvende beugen (longlines), Drijfnetten

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Illegale visserij, gebrek aan data, bijvangsten en discardsdiscards:
Ongewilde bijvangst, die wordt teruggegooid omdat er geen quotom voor is, de marktprijs te laag is, of de vis beneden de wettelijke minimum aanlandingsmaat is. Discards kunnen levend of dood zijn.
zijn de grootste problemen voor zwaardvissen. De soort wordt op veel lekken overbevistoverbevist:
Een visbestand is overbevist wanneer de bestandsomvang zo ver is afgenomen dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren.
. Zwaardvissen zijn gevoelig voor visserijdrukvisserijdruk:
De mate van visserijsterfte, het deel van het visbestand dat jaarlijks sterft door visserij.
, omdat ze vrij laat geslachtsrijp worden.

De bijvangstbijvangst:
Soorten die worden gevangen naast de soorten waar gericht op wordt gevist. Bijvangst kan bestaan uit te kleine soorten en niet-commerciële soorten, en kan worden gehouden (dit deel wordt soms bijproduct genoemd) of overboord worden gegooid (discards). Bijvangst kunnen ook zeezoogdieren zoals dolfijnen en walvissen zijn, of schildpadden en zeevogels.
bij de beugvisserijbeugvisserij:
In de beugvisserij wordt een lange hoofdlijn uitgezet (40-100km lang) waaraan dwarslijnen zitten voorzien van aas. Deze methode wordt ook wel longlining genoemd.
(longline) op zwaardvis bestaat uit niet-doelsoorten, beschadigde vis, ondermaatse vis, tonijn, blauwe haai, vogels en zeezoogdieren. De overlevingskansen bij het teruggooien zijn klein. Het gebruik van drijfnettendrijfnetten:
Drijfnetten zijn kieuwnetten die meedrijven op de zeestroming (met of zonder boot). Vissen raken met hun kieuwen verstrikt in de netten. Drijfnetten zijn verboden in Europese wateren.
is verboden in de Middellandse zee vanwege de impact die deze visserijmethode heeft op haaien, zeeschildpadden, zeevogels en zeezoogdieren. Sommige landen blijven deze vangstmethode echter gebruiken, waardoor de IUU (illegal, unreported and unregulated) visserij in dit gebied hoog is.

Het beheerplanbeheerplan:
Een beheerplan beschrijft de beheersmaatregelen (zoals vangstlimieten) en de evaluatie daarvan voor één of meer visserijen.
is niet effectief. De visserij wordt in sommige gebieden gereguleerd met quotaquota:
De maximale hoeveelheid vis van een vissoort die aangeland mag worden per land en per jaar; een instrument om visserijen te reguleren.
en een minimum aanlandingsmaataanlandingsmaat:
De lengte van een aangelande vis.
. De vangstlimiet zorgt ervoor dat er een aanzienlijke hoeveelheid zwaardvissen teruggegooid worden. In het Middellandse zeegebied gelden op nationaal niveau gesloten gebieden, minimummaten en regels voor visserij-inspanning. Illegale visserij, gebrek aan data, bijvangsten en discards zijn het grootste problemen.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Bijvangst

Deze vis wordt onvrijwillig gevangen bij het vissen op andere soorten. Ze zijn onderbenut en moeten meer gegeten worden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.