Meer informatie

Rode zeebrasem

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Baarsachtigen

Baarsachtigen (Perciformes) is veruit de grootste familie onder de vissen en vormt meer dan 41% van alle gewervelde vissen. Baarsachtigen komen in zout en zoetwatergebieden over de hele wereld voor.  Bekende soorten zijn, zeebaars, dorade, goudmakreel en pieterman.

Rode zeebrasem

De rode zeebrasem is één van de bekenste zeebrasems. Hij is in de handel vaak te vinden als Dorade Rose (Pagellus bogaraveo). Het is een roofvis met één rugvin en één aarsvin en hij leeft van nature in rotsachtige kustwateren in het noordoosten en het oosten van de Atlantische Oceaan en de Middellandse Zee. Wanneer de vis volwassen is kan hij wel 70 centimeter worden en ongeveer 4 kg zwaar zijn. Het is een alleseter.

 

Rode zeebrasem

Pagellus bogaraveo
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Handlijnen en hengelsnoeren

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Rode zeebrasem in de kustwateren van de Azoren wordt gevangen in een kleinschalige visserij. Data over het bestand van rode zeebrasem zijn niet beschikbaar. De soort is erg gevoelig voor visserijdruk.

Er wordt voornamelijk met handlijnen en hengelsnoeren (machinaal) in diep water gevist. Bij deze vistechniek is er weinig bijvangst van beschermde of bedreigde soorten. Ook wordt er weinig ongewenste vis, zogenoemde ‘discards’ overboord gegooid. Het vissen met handlijnen heeft weinig negatieve effecten op het ecosysteem.

Het beheer van het bestand is grotendeels effectief, ondanks het gebrek aan een goede bestandsschatting. Het visserijbeheer in de Azoren heeft een voorbeeldfunctie in Europa. Een hele set aan maatregelen moet zorgen voor een duurzaam visserijbeheer. Zo zijn vistechnieken die schade toebrengen aan het ecosysteem verboden, is er een grote controle door onafhankelijk observators, zijn [MPAs] vastgesteld en gelden er minimum aanlandingsmaten en gesloten periodes voor de beroepsvisserij.

Rode zeebrasem

Pagellus bogaraveo
Herkomst

Atlantische Oceaan, noordoostelijke (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Grondbeugen (longlines), Bodemottertrawls

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

De rode zeebrasem leeft in diepe wateren en is erg gevoelig voor visserijdruk, omdat hij zich langzaam voortplant. In één seizoen kan een subpopulatie leeggevist worden zonder kans op herstel. De bestanden worden of overbevist of bestandsinformatie is onbekend. De visserijsterfte onder jonge vis is bij de diepzeevisserij erg hoog.

Rode zeebrasem wordt gevangen bij de diepzeevisserij als bijvangst op onder andere heek. Overlevingskans van bijvangst is minimaal en ook jonge vis die door de mazen van het net ontsnapt overleeft dit door beschadiging waarschijnlijk niet.

Er zijn geen onderzoeksprogramma’s voor rode zeebrasem. Volgens ICES zijn alle diepzeesoorten op het moment buiten biologische veilige grenzen. Er zou niet gevist moeten worden op deze soorten totdat referentiepunten voor bestandsherstel bekend zijn.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.