Meer informatie

Witje

Keurmerk kweek
/Keurmerk Wild
Groen
Tweede keus
Vermijden
Welzijn
Informatie over vissoort
Lees meer
Algemeen

Platvissen

Platvissen liggen vaak gedeeltelijk in het zand verscholen. De bovenste zijde heeft een goede schutkleur, de onderkant is wit. Ze hebben een platte vorm en ogen aan de bovenkant. Een platvis larve heeft  niet een platte vorm, maar de “gewone” vorm van een vis. Na ongeveer 6 weken verplaatst één oog naar de andere kant, dichtbij het andere oog. Vanaf nu zwemt de platvis met de blinde kant onder en met zijn beide ogen aan de bovenkant. De meest bekende platvissoorten in Nederland zijn de schol en tong. Ook zwemt er in de Noordzee veel schar, tarbot, griet, bot en tongschar rond.

Witje

Het witje, ook wel hondstong genoemd, is een vrij onbekende platvissoort die als bijvangst in diverse bodemvisserijen wordt gevangen. De vis kan 60 cm lang en 2,5 kg zwaar worden. Witjes zijn vrij dun en hebben een kleine kop met de ogen op de rechterzijde. Ze komen vooral voor in de diepere delen (50-1000m) van Noordzee, Skagerrak en aangrenzende gebieden. De paaitijd is laat in het voorjaar tot laat in het najaar.

Witje

Glyptocephalus cynoglossus
Herkomst

IJsland (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Bodemottertrawls, Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Het bestand van witje in IJslandse wateren wordt goed gemonitord en niet overbevist.

Deense zegen, ofwel snurrevaad, staat bekend als een selectieve vismethode met weinig bijvangst van ondermaatse vis. In de traditionele sleepnetvisserij is meer bijvangst. Bijvangsten van andere vissoorten moeten in IJsland worden aangeland. Incidenteel is er bijvangst van roggen of haaien. Deze soorten zijn gevoelig zijn voor overbevissing en staan onder druk. Beide methodes kunnen schade veroorzaken aan kwetsbare bodemhabitats, de sleepnetvisserij meer dan de Deense zegenvisserij.

Het visserijbeheer in IJslandse wateren is goed geregeld door onder andere een verbod op discards en gesloten gebieden.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

Witje

Glyptocephalus cynoglossus
Herkomst

Noordzee (FAO 27)

Kweek- / Vangstmethode

Deense zegens

 • jan
 • feb
 • mrt
 • apr
 • mei
 • jun
 • jul
 • aug
 • sep
 • okt
 • nov
 • dec
Visstand en visserijdruk
Ecosysteem effecten
Visserijbeheer
Eindbeoordeling
Uitleg beoordeling

Er is weinig bekend over samenstelling en grootte van het visbestand van witje in de Noordzee.

Deense zegen, ofwel snurrevaad, staat bekend als een selectieve vismethode met weinig bijvangst van ondermaatse vis. Bijvangsten van andere vissoorten worden doorgaans aangeland. Incidenteel is er bijvangst van roggen of haaien. Deze soorten zijn gevoelig zijn voor overbevissingoverbevissing:
Het begrip overbevissing beschrijft de problematiek die ontstaat als er zoveel vis wordt weggevist dat het niet langer een maximaal duurzame opbrengst kan produceren. Overbevissing brengt de toekomst van het leven in de oceanen in gevaar en daarmee ook de voedselvoorziening die hieruit voort vloeit.
en staan onder druk in Europese wateren. In hoeverre deze visserij hieraan bijdraagt is niet onderzocht.

Het beheer van deze visserij is geregeld op EU-niveau. Quota zijn voor witje en tongschar samen.

Vis in het seizoen

Vis in het goede seizoen is op dat moment de beste kwaliteit omdat de paaiperiode voorbij is.

ASC keurmerk

Het ASC keurmerk staat op visproducten die verantwoord gekweekt zijn. ASC (Aquaculture Stewardship Council) is een onafhankelijke, internationale non-profit organisatie.

MSC keurmerk

Het MSC keurmerk staat op visproducten die op een duurzame manier gevangen zijn. MSC (Marine Stewardship Council) beheert en ontwikkelt een certificeringsprogramma voor duurzame visserijen.

Goede vis

Deze vis wordt niet overbevist of wordt verantwoord gekweekt, met een minimale impact op het milieu.

Tweede keuze

Deze vis is een tweede keuze. Dat wil zeggen dat het een goed alternatief is voor soorten die in het rood staan. Wel zijn er nog een aantal verbeteringen nodig in deze visserij of bij de kweek van deze vis.

Vermijden

Koop deze vis niet. Hij wordt overbevist of de vangst-/kweekmethode heeft een negatieve impact op het milieu.

Welzijn

Er is vis beschikbaar van deze soort die wordt gekweekt of gevangen met hoge welzijnsstandaarden.

GlobalG.A.P.

GlobalG.A.P. (Global Good Agriculture Practice) is een non-profit organisatie die als doel heeft om de traceerbaarheid en voedselveiligheid van gekweekte visproducten te garanderen.

Biologisch

Als er gesproken wordt over biologische vis, dan gaat het altijd over kweekvis. Deze vis wordt op een speciale manier gekweekt, waardoor het natuurlijke groeiproces bevorderd wordt.